Ledare

 • Varför har vi inga spelpedagoger?
  Ledare, Lärande
  Peter Becker : 99/2    Läs mer
 • Välkommen till nya datorn i utbildningen
  Ledare, Programförklaring
  Peter Becker : 99/1    Läs mer
 • Datorn liknar Aladdins lampa...
  Ledare, Tekniksupport
  Peter Becker : 98/4    Läs mer
 • Läromedel - med doft, med dans och med utmaningar
  Ledare, Läromedel
  Peter Becker : 98/3    Läs mer
 • Internet i skolan - hur söka, hur värdera?
  Ledare, Internet
  Peter Becker : 98/2    Läs mer
 • Plantskolan
  Ledare
  Peter Becker : 98/1    Läs mer
 • Att skjuta björnar
  Ledare, Debatt
  Peter Becker : 97/4    Läs mer
 • Kreativ datoranvändning
  Ledare, Kreativ
  Peter Becker : 97/3    Läs mer
 • Resurser och förändringsarbete
  Ledare, Skolutveckling
  Peter Becker : 97/2    Läs mer
 • Världen växer
  Ledare, Datorstöd
  Peter Becker : 97/1    Läs mer
 • Bilder av samarbete och sökande
  Ledare, Lärprocesser
  Peter Becker : 96/4    Läs mer
 • Ungdomar skapar
  Ledare, ungdom
  Peter Becker : 96/3    Läs mer
 • Utmaning för lärande
  Ledare, Spel
  Peter Becker : 96/2    Läs mer
 • Att förankra IT i skolans vardag
  Ledare
  Peter Becker : 96/1    Läs mer
 • Ledaren: Utbildad lärare
  Ledare. Den lärarutbildning som vill vara relevant måste stå i dialog med praktikerna, inte bara under den inledande utbildningen utan långvarigt., Den måste bygga på ett levande intresse för praktiken och en syn på denna som kunskapens källa
  Peter Becker : 11/8    Läs mer
 • Ledare: Ljus över landet
  Ledare. I dag öppnas digitaliseringens möjligheter, då behöver vi synvändor och vi behöver pionjärer. , Guldäpplet är ett pris som lyfter fram vägröjarna.
  Peter Becker : 11/6    Läs mer
 • Ledaren: Vi är stolta
  Ledare. Guldäpplet, Framtidens lärande, BETT-resor – DIUs aktiviteter syftar till att utveckla arenor för det kollektiva lärararbetet och skolutvecklingen, Detta kunskapsarbete är DIUs bidrag till Digital Agenda för Sverige
  Peter Becker : 11/5    Läs mer
 • I huvudet på en skolledare: Alla ska med på tåget in i framtiden
  Den nya läroplanen och digitaliseringen är de två största utmaningarna som vi skolledare står inför. Dessa skolutvecklingsområden måste integreras, Vision: Tillsammans in i framtiden!
  Mikael Parknäs, rektor, Smedingeskolan : 11/5
 • Lärarna skapar pedagogiska former där lärande står i centrum
  Anna Cederblad, utvecklingsledare av IT inom gymnasieskolan och Hans Lindberg, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Umeå kommun, 2005 ett-till-ett program för gymnasieskolan i Umeå, trådlösa nätverk, införande av lärplattformen Fronter, Pim-utbildning för lärare, lärar- och stegvis elevdatorer.
  Krister Widell : 11/4
 • Skapa och lär med fysikaliskt korrekt simulering: Konstruera ett eget nöjesfält
  Den interaktiva fysiksimulatorn Algodoo för elever i grundskolan och gymnasiet, Tina Sundberg på AV-Media i Kronoberg och Anna Cederblad, utvecklingsledare för gymnasie- och vuxenutbildningen i Umeå kommun
  Mattias Davidsson : 11/3    Läs mer
 • Ledaren: När den digitala agendan blir verklighet
  Ledare, Digitalisering i svensk skola, reportage i DIU, Digital agenda: mötesplatser för exempel och kunskapsrörelsen kring framtidens skola
  Peter Becker : 11/2    Läs mer
 • Ledare: Framtidens lärande: Visioner i praktiken
  Ledare, Kommunala visioner, strategier och implementering, Framtidens lärande 2010, ungdomar, framgångsfaktorer, forskardialog
  Peter Becker , Lena Nydahl : 10/4    Läs mer
 • Ledarskap för en skola ”i tiden”
  skolledare satsa på IT, Klassrum, förutsättningar
  Lena Elfvingsson, rektor Vattmyraskolan i Järfälla, v ordf FDIU : 10/2    Läs mer
 • Lilla Edet: Egen lärplattform för förskolan
  Fleks, digital lärplattform för förskola, Anders Pettersson, utvecklingsledare, Lilla Edets kommun
  Carina Näslundh : 10/2
 • Ledare: Tio punkter kring kommuners strategier för IT i skolan
  Ledare, kommunala strategier, Framtidens lärande
  Peter Becker : 10/1    Läs mer
 • Ledare: Glädje – och utmaningar
  Ledare, modern skola, moderna hjälpmedel, Läroplaner, kursplaner och framgångsfaktorer
  Peter Becker : 09/8    Läs mer
 • Ledare: Rum för lärares lärande
  Ledare, bilder av lärande idag, Guldäpplet och Skolforum, Lärarbloggar, från sociala medier till delad reflektion
  Peter Becker : 09/7    Läs mer
 • Teknik i all ära ...
  Ledare, Guldäpplet, IT i svensk skola, Skriva siig till läsning, nationella prov svenska åk 3
  Peter Becker : 09/6    Läs mer
 • Läraren behöver sin dator
  Ledare, kompetens, digitala resurser, framtid, Digitala verktyg, lärardator, en-till-en
  Peter Becker : 09/5    Läs mer
 • Ledare: Vi kan bättre!
  Ledare, nationell strategi, digital kompetens, nationell strategi, digital kompetens
  Peter Becker : 09/4    Läs mer
 • Ledarskap 1.0, 2.0 eller 3.0 i skolan?
  skolledare i dag, Krönika, Framtidens lärande, 2009
  Bosse Andersson : 09/4
 • Framtidens lärande – här och nu
  Ledare, konferens Framtidens lärande, Utbildningsutskottet, styrdokument, kommunal strategi
  Peter Becker : 09/3    Läs mer
 • Ledare: Framtidens lärande - här och nu
  Ledare, Sigbrit Franke, Ny lärarutbildning, Mötesplats för framtidens lärande - här och nu
  Peter Becker : 08/8    Läs mer
 • Från förskola till gymnasium – alla pedagoger pimmar
  Fortbildning för lärare, PIM, Gymnasielärare och PIM, Skolledarens roll
  Carina Näslundh : 08/8
 • Ledare: Tre bilder
  Ledare, webb, Anna burkar och Webbstjärna, samspel och delande över webb och Internet
  Peter Becker : 08/7    Läs mer
 • Trender
  Ledare, tillgänglighet ett krav i skolan, Kommunalt genombrott för IT
  Peter Becker : 08/6    Läs mer
 • Ledar(e)skap
  Ledare, ledarskap och IUP, Stöd för lärare i process kring elevdokumentation
  Peter Becker : 08/5    Läs mer
 • Ledare: Draktämjare behövs
  Användardriven utveckling av IT i skolan, Ledare
  Peter Becker : 08/3    Läs mer
 • Skolor redovisar kvalitet med film
  Film för kvalitetsredovisning, Gudrun Lidén, förvaltningschef, Vara och Mia Forsäng, utvecklingsledare
  Bosse Andersson , Carina Näslundh : 08/3
 • Ledare: Skolan i centrum
  Ledare skoldebatten just nu , Läsinlärning, språk, kommunicerande och egna texter
  Peter Becker : 08/2    Läs mer
 • IKEA, BETT och lärande
  Ledare, Ungdom, kunskap och skolutveckling
  Peter Becker : 08/1    Läs mer
 • Skolpolitik för lärande
  Ledare, Internet och nya former och villkor för lärandet, Skolan och den lärande dimensionen: lär av användarna
  Peter Becker : 07/8    Läs mer
 • Gunilla och Kristina vinnare av Guldäpplet
  Gunilla Almgren, speciallärare från Linköping, Guldäpplet 2007, Kristina Hansson, ledare för CMIT i Piteå, Guldäpplesjuryns särskilda pris
  Carina Näslundh : 07/8    Läs mer
 • Spel, erfarenhet och lärande
  Ledare, simuleringsspel, datorspel, pedagogik, lärande, Datorspel och lärarroll
  Peter Becker : 07/7    Läs mer
 • Nya datorn i utbildningen
  Ledare, DIU, tidskrift för skolans reflekterande praktiker
  Peter Becker : 07/6    Läs mer
 • Förändringar
  Ledare, förnyelse av datorn i utbildningen
  Peter Becker : 07/5    Läs mer
 • Rum för lärande
  Ledare, Materiella och virtuella rum för lärande
  Peter Becker : 07/4    Läs mer
 • Digital kompetens i målen
  Ledare, Eu-parlamentets åtta nyckelkompetenser och Internet
  Peter Becker : 07/3    Läs mer
 • Kompasskurs mot framtiden
  Ledare, temanummer för Kommunal skolriksdag 2007
  Peter Becker : 07/2    Läs mer
 • NOTSCHOOL, ENGLAND: Ungdomars intressen – grunden för lärandet
  NotSchool, kontrakt med ungdomar och deras familjer, kontrakt, självbestämmande, mentorer, teamledare
  Bosse Andersson : 07/2    Läs mer
 • Nya modeller
  Ledare, Open source och basarer, Småskaligt personligt och internet
  Peter Becker : 07/1
 • Praktikanknyt forskningen
  Ledare
  Peter Becker : 06/8    Läs mer
 • Våra rädslor
  Ledare, Ungdomars Internetanvändning, Medierådet
  Peter Becker : 06/7    Läs mer
 • Personifierat lärande – hot eller möjlighet?
  IT, skolledares uppdrag, lärares uppdrag, arbeta och kommunicera med stöd av it-verktyg
  Bosse Andersson : 06/7    Läs mer
 • Personifierat lärande – hot eller möjlighet?
  IT, skolledares uppdrag, lärares uppdrag, arbeta och kommunicera med stöd av it-verktyg
  Bosse Andersson : 06/7    Läs mer
 • En modern utbildningspolitik
  Ledare, Alliansens utbildningspolitiska program
  Peter Becker : 06/6    Läs mer
 • Bygg in IT i skolans organisation
  Ledare, Vidareutbildning med forskningsanknytning
  Peter Becker : 06/5    Läs mer
 • En fårsaga eller Jättarna och deras webbprojekt
  Ledare, aktörer skapar webbplatser
  Peter Becker : 06/4    Läs mer
 • Två parter krävs för kommunikation
  Ledare, Medieskapande, användargenererat, Nya DIU
  Peter Becker : 06/3    Läs mer
 • IT – bara för specialister?
  Ledare, Skolutveckling, skolledare och IT
  Peter Becker : 06/2    Läs mer
 • Släpp fixeringen av datorn som individuellt verktyg!
  Ledare, Personligt verktyg eller kollektivt
  Peter Becker : 06/1    Läs mer
 • Framtiden närmar sig
  Ledare, NYA Datorn i utbildningen
  Peter Becker : 05/7-8    Läs mer
 • Villkor för förändring
  Ledare, Individuella utvecklingsplaner, IUP
  Peter Becker : 05/6    Läs mer
 • Vårt behov av IT-kompetens
  Ledare, IT-proposition
  Peter Becker : 05/5    Läs mer
 • Hur blir man lärare?
  Ledare, Föreningen DIU, Lärare, kompetensutveckling och självreflektion
  Peter Becker : 05/4    Läs mer
 • Tangentbordet glöder
  Ledare, Skriftspråket och kulturen
  Peter Becker : 05/3    Läs mer
 • Kunskapens källor
  Ledare, Läromedel
  Peter Becker : 05/2    Läs mer
 • Behövs Föreningen Datorn i utbildningen?
  Ledare, FDIU
  Peter Becker : 05/1    Läs mer
 • Utveckla dialogen
  Ledare, Myndighetsdialog
  Peter Becker : 04/8    Läs mer
 • Stora steg och små
  Ledare, Norsk skolutveckling och svensk
  Peter Becker : 04/7    Läs mer
 • Budkavlen går
  Ledare, upprop för SVIT04, Skapande och lärande
  Peter Becker : 04/6    Läs mer
 • Skolledare online: Skolutveckling med nätstöd
  Kompetensutveckling, Internet, Skolledare
  Carina Näslundh : 04/6
 • Tjugoåring på väg
  Ledare, Skolutveckling med IT
  Peter Becker : 04/5    Läs mer
 • Goda ögonblick
  Ledare, Medier och IT
  Peter Becker : 04/4    Läs mer
 • Ett tomt rum
  Ledare, Medier, skapande och lärande
  Peter Becker : 04/3    Läs mer
 • Nu firar vi tjugo år
  Ledare, Föreningen DIU
  Peter Becker : 04/2    Läs mer
 • Svagt ledarskap för IT i skolan?
  Skolledare, IT i skolan rapport
  Peter Becker : 04/2    Läs mer
 • Det nödvändiga sambandet
  Ledare, Föreningen datorn i utbildningen
  Peter Becker : 04/1    Läs mer
 • Omslaget
  Ledare, Medier
  Peter Becker : 03/8    Läs mer
 • Dela med sig
  Ledare, Skolforum
  Peter Becker : 03/7    Läs mer
 • Tre frågor
  Ledare, IT-strategi
  Peter Becker : 03/6    Läs mer
 • Producerar eller konsumerar du kunskap?
  ledare, kunskap
  Peter Becker : 03/5    Läs mer
 • Rektorer vill lära sig mer om IT i skolan
  Skolledare, IT-strategi
  Carina Näslundh : 03/5
 • Visioner och symboler
  Ledare, it-strategi
  Peter Becker : 03/4    Läs mer
 • Husbygget, en motbild
  Ledare
  Peter Becker : 03/3    Läs mer
 • Ungdomars mötesplatser - och lärares
  Ledare
  Peter Becker : 03/2    Läs mer
 • Verktyg för skaparkraft
  ledare
  Peter Becker : 03/1    Läs mer
 • Skapar distans närhet?
  Ledare
  Peter Becker : 02/8    Läs mer
 • Från erfarenhet - till förståelse
  Ledare, Forskning
  Peter Becker : 02/7    Läs mer
 • Skolledarutbildning: Från passagerarplats till cockpit
  Skolledare, ITIS
  Dick Aurell : 02/7
 • Utbildning gav möjlighet att pröva nya samarbetsformer
  Skolledare, Intranät
  Carina Näslundh : 02/7
 • Framtid och betänketid
  Ledare, Utbildning
  Peter Becker : 99/6    Läs mer
 • Nätverk på skolan - så bra det kunde vara
  Skolledare, Nät
  Anne Hallberg : 99/6    Läs mer
 • Det goda samtalet
  Fortbildning, Ledare
  Peter Becker : 99/5    Läs mer
 • Skolutveckling, arbetssätt och IT
  Skolledare, IT och skola
  Anne Hallberg : 99/5
 • Ska jag lära dig såga?
  Ledare, Pedagogik
  Peter Becker : 99/4    Läs mer
 • Varför etik och Internet?
  Etik och IT, Skolledare
  Anne Hallberg : 99/4    Läs mer
 • Ett steg vidare
  Ledare, Ungdomskultur
  Peter Becker : 99/3    Läs mer
 • IT i skolan - möjlighet till samverkan
  Föräldrar, Skolledare
  Anne Hallberg : 99/3
 • Ljusen sent tända
  Ledare, Forskning
  Peter Becker : 00/8
 • Att förstå skolutveckling
  Ledare, Forskning
  Peter Becker : 00/7    Läs mer
 • Vårt behov av magi
  Ledare
  Peter Becker : 00/6    Läs mer
 • Våga experimentera - tid att reflektera
  Ledare, IT och skola
  Peter Becker : 00/5    Läs mer
 • Lång upptäcktsfärd inledd
  Ledare, Datorstöd
  Peter Becker : 00/4    Läs mer
 • Handledaren, en nyckelfaktor
  Ledare, Fortbildning
  Peter Becker : 00/3    Läs mer
 • Flitiga lärare behöver vassare verktyg
  Ledare, Lärarens verktyg
  Peter Becker : 00/2    Läs mer
 • Nätverk för samarbete
  Intranät, Ledare
  Peter Becker : 00/1    Läs mer
 • Vi behöver tredje ögat
  Ledare, Forskning
  Peter Becker : 01/7-8    Läs mer
 • Med gummisnodd runt plånboken
  Ledare, Fri programvara
  Peter Becker : 01/6    Läs mer
 • Skolledare stöttar varandra på nätarena
  Skolledare, Internet
  Bosse Andersson : 01/6    Läs mer
 • Bygg nya gemenskaper
  Ledare, IT och skola
  Peter Becker : 01/5    Läs mer
 • Hypen är över, användningen växer
  Ledare, Enkät
  Peter Becker : 01/4    Läs mer
 • Förändrade villkor
  Ledare, IT och skola
  Peter Becker : 01/3    Läs mer
 • Att synliggöra vardagen
  Ledare, ITIS
  Peter Becker : 01/2    Läs mer
 • Läromedel och lärmiljöer - idag och i framtiden
  Ledare
  Peter Becker : 01/1    Läs mer
 • Och frågan?
  Ledare, Lärprocess
  Peter Becker : 02/6    Läs mer
 • Samarbete förstärker dialogen
  Ledare
  Peter Becker : 02/5    Läs mer
 • Från IT-chef till rektor
  Skolledare, IT och skola
  Bosse Andersson : 02/5
 • Att våga se bakåt
  Ledare, Reflektion
  Peter Becker : 02/4    Läs mer
 • Dialog eller kontroll?
  Ledare, Fusk
  Peter Becker : 02/3    Läs mer
 • Webbplatsen - inte webbansvarigs ensak
  Ledare, Webbygge
  Peter Becker : 02/2    Läs mer
 • Rektorer reflekterar via konferens på nätet
  Skolledare, Internet
  Dick Aurell : 02/2
 • Vilken nytta har skolan av webben?
  Ledare, Webbygge
  Peter Becker : 02/1    Läs mer

Antal träffar: 123

[Åter till början av sidan]     [Göra en ny sökning]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 080120