DIU är en tidskrift för lärare av lärare. Den speglar användningen av it i skolan från förskola till universitet och högskola.

Tidningen kommer ut åtta gånger om året, fyra per termin och inspirerar och fortbildar dig som använder it i undervisningen.

Efterbeställ DIU-nummer
Använd Datorn i utbildningens teman som underlag för diskussion i arbetslag och arbetsenheter. Med sin kombination av reportage, exempel och forskarintervjuer ger DiU ett användbart underlag för utvecklingsarbetet i skolan. Köp en uppsättning av ett DIU-nummer till kollegorna. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU för arbetslag á 400 kr + porto! (20 kr/ex + porto, minst 20 ex)

Grundprenumerationer
1 årsprenumeration med åtta nummer á 350 kr(+6%moms)
1 skollicens med 5 prenumerationer á 1050 kr(+6%moms)
1 skollicens med 10 prenumerationer á 1750 kr(+6%moms)

>> Du tecknar nu prenumerationer enkelt på webben. <<
Eller betala direkt till PG 404 59 57-0, Diu. Kom ihåg att ange mottagaradress!

Kommunlicenser
Kommunlicenser kan beställas genom mail till redaktionen, se nedan.

Utlandsprenumeration, Norden
1 årsprenumeration med åtta nummer á 450 kr(+6%moms)
1 skollicens med 5 prenumerationer á 1350 kr(+6%moms)
1 skollicens med 10 prenumerationer á 2250 kr(+6%moms)

Utlandsprenumeration, övriga
1 årsprenumeration med åtta nummer á 550 kr(+6%moms)
1 skollicens med 5 prenumerationer á 1650 kr(+6%moms)
1 skollicens med 10 prenumerationer á 2750 kr(+6%moms)

Kommunlicens tecknas genom mail till redaktionen.

Info
Epost: prenumeration@diu.se
Postadress: Datorn i utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby

Sprid gärna våra prenumerationsblad:
Prenumerationsblad (PDF)
Kommunlicens sept 2014 (PDF)


Välkommen till DIU!
Hälsningar
Redaktionen för Datorn i utbildningen[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 170218