Untitled Document Av: Peter Becker
E-post:
peter.becker@diu.se

 

Teknik i all ära ...

Lärarpriset Guldäpplet, som nu utdelas på Skolforum för åttonde gången, speglar på ett intressant vis utvecklingen av it i svensk skola. Granskningen av nomineringarna blir ett slags koll av status på hur användningen av it ser ut och bedömningen av vad som är intressant.

Där vi i början hade enstaka eldsjälar som gjorde isolerade pionjärinsatser, möter vi nu lärare involverade i mycket mer genomgripande, förnyade arbetssätt. De berör numera ofta grundvalarna för kunskapsbildningen, skriv- och läs- och språklig förmåga, liksom personlighetsutveckling och identitetsbildning. I år har vi finalister med yrkeselever på gymnasiet eller elever med invandrarbakgrund i en förortsskola.

Även de senaste åren är vinnarna inspiratörer och eldsjälar, men de har ofta förankring i ett team. Som Mona Wiklander på Kungsgårdens skola i Sandviken (Guldäpplet 2006), där idag hela skolan arbetar med metoden ”skriva sig till läsning”, med dator. Det vi ser är att kollegor som inte alls är it-intresserade tar till sig de nya metoderna – helt enkelt för att de är bättre. De ger bättre resultat. Och frågan är om de nu börjar det skymta i de nationella provresultaten.

Från Ystad till Piteå – orter med nominerade och vinnare av Guldäpplet – ser vi hur den metoden slår rot. Nu börjar den första nyhetens behag gå över, men inte falna, utan fördjupas, breddas och befästas. Ett drag mött vi gång på gång. Lärarna har inspirerats av den norske forskaren och lärarutbildaren Arne Trageton, som var först med att introducera metoden att skriva sig till läsning. Men lärarna går vidare, experimenterar med andra varianter – tidigare introduktion av Internet; användning av både penna och dator etc. Det här är ingen religiös rörelse. Det är en kritiskt, självständigt prövande kunskapsrörelse, en lärgemenskap.

Vi kunde lika väl ha tagit exemplet Johan Lindwert (Guldäpplet 2008) som arbetat med framtidens klassrum. Dessa har blivit standard i hemkommunen, Falköping. Samtidigt som lärarna har varit lokalt förankrade, har de också delat sina erfarenheter och visioner med hela landets lärarkår i ett aktivt användande av nätet.

En vanlig kommentar vid Guldäpplesceremonin har varit: ”Det är roligt att det finns ett lärarpris som Guldäpplet! Det är alltför sällan som lärare från utmärkelser för sitt engagerade jobb.” De här lärarna är inspirerande exempel. De är också ofta efterfrågade runt om i landet. Det organiseras ganska mycket horisontella kontakter, med studiebesök och inbjudningar till föreläsningar. Här finns möjligheter för lärarutbildningar, kommuner och skolor att ta vara på en fond av inspiration och erfarenhet.

Det är dock påfallande få forskare som har följt dessa pionjärinsatser som nu börjat slå rot. Dialogen med forskare saknas ofta. Trots åtskilliga efterlysningar lyser de med sin frånvaro, utöver några få magisteruppsatser. Troligen måste det till att lärarna själva får tillfälle att forska om sina erfarenheter, fördjupa, värdera och sprida dem. En praktikanknuten lärarforskning behövs verkligen i Sverige kring den digitala kompetensens didaktik.

Ett modernt arbetssätt är på väg i svensk skola, med praktik, experiment, reflektion och erfarenhetsdelning. Men mycket återstår in det har etablerat sig. Tills dess behövs Guldäpplet.

Peter Becker
E-Post: peter.becker@diu.se

Mer information om Guldäpplet finner du på www.diu.se/guldapple.Datorn i Utbildningen nr 6 2009. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 6 - 09]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 091019