Annonsera i DIU

Med över 150.000 lästa sidor varje månad på vår webbplats.

  • Ditt företag har produkter som är intressanta för IT-användare i ungdomsskola och lärarutbildning.
  • Våra läsare är tusentals tongivande lärare och datamedvetna skolledare i hela landet.
  • DiU är tidskriften av skolfolk, för skolfolk. Dess syfte är att sprida idéer, inspiration och kunskaper om datoranvändning alltifrån förskola till högskola.
  • Kan Du avstå från att annonsera hos oss?
Skolan köper
Då skolan startar vårterminen är det med nya pengar. En del inköp görs därför då. I maj äger läromedelskonferenserna rum. Då bestäms nästa läsårs läromedel. Vid skolstarten i augusti-september görs ofta kompletterande beställningar. Många lärares sommarfunderingar sätts i verket. I december avslutas årets budget. Ofta uppstår en köprusch av kvarstående medel.

Kontakta oss!
Genom ett telefonsamtal, e-post eller brev bokar Du dina annonser. Senast vid datum för annonsstopp levererar Du ditt material. Sänd oss gärna material för information, recension eller för avdelningen Produktnyheter i DiU.

Annonsblad och priser annonsblad (pdf)(kontakta redaktionen för mer)

Annonsbokning:
Peter Becker, mobil 070-710 4453, e-post: peter.becker@diu.se
Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby.

Postgiro: 404 59 57-0, DiU
Prenumeration: 350 SEK (en årgång, dvs åtta nummer).


Utgivningsplan 2017

Nrannonsbokningutgivning
123 januari10 februari
227 februari11 mars
327 mars19 april
415 maj5 juni
521 augusti9 september
625 september14 oktober
723 oktober10 november
820 november8 december


Annonsfakta
Annonsmaterial: Annonser lämnas som PDF och skickas till annons@diu.se

Fullständig information samt inställningsfiler och ICC-profiler hittar du på tryckeriet webb: Hämtas från tryckeriets webb, http://www.v-tab.se/instruktioner/#pdf-farg //Gör gärna länk av det// Du väljer under Heatset, för tryck av tidskrift, och tar hem ICC och PDF-inställningar som finns i filen "Ark & Heatset Export.zip." //länk direkt till rätt fil: http://www.v-tab.se/wp-content/themes/vtab/files/v-tab-heatset.zip"//

Annonsblad och priser annonsblad (pdf)(kontakta redaktionen för mer)

Vad är DiU?

DIU (tidigare Datorn i Utbildningen) är den svenska tidskriften för skola och lärande med stöd av IT, arrangör av konferensen Framtidens lärande, BETT-resor och seminarier. Den växte fram ur Svenska Datalärarföreningen, numera Föreningen DIU. DiU ägs av en stiftelse med samma namn. Tidskriften utkommer månadsvis under terminstid i en upplaga på cirka 2000 exemplar. Förutom till prenumeranterna sprids den via konferenser och event.

Konferenser och utställningar
DiU arrangerar tillsammans med Föreningen DiU och nationella partners en nationell konferens i maj årligen sedan 2009 i Stockholm. Mer info om aktuella DIU-arrangemang under fliken "Konferenser".

DIU förnyar och utvecklar sin drygt tjugo-åriga tradition med framgångsrika mötesplatser, alltifrån Rikskonferenser (1986-2002) och SVIT-konferenser (2003-2008) med nationell dialog, webbsändningar och regionala möten och utställningar med maknadens leverantörer till dagens nationella mötesplats kring Framtidens lärande (2009-).

Elektroniska mötesplatser
Vår webbplats har fler än 150.000 besökta sidor per månad.
Vi har snart tjugo år på nätet. DiU var en pionjär med elektronisk utgivning. I samband med vårt arrangemang av internationella dataolympiaden, IOI, 1994 startade vi vår pionjärwebb.
I våra elektroniska tjänster ingår:
  • "ett-till-ett-kartan", som visar kontinuerligt uppdaterad information kring kommunala aktiviteter för digitalisering i skolan över hela landet
  • "kalendariet it och skola" för skolfolk
  • "artikelsök", med sökning i tidskriftens artikeldatabas
  • "Framtidens lärande", mötesplats kring ett-till-ett och skolutveckling tillsammans med partners

Olympiadarrangör
DiU initierade och stöder den svenska uttagningen till den internationella dataolympiaden, International Olympiad in Informatics, IOI. Vid de internationella tävlingarna ligger Sverige ofta högt placerad.[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 170218