Datorn i Utbildningen och Kunskapsmedia i samverkan
Kurs på din skola

Nu kan du få stöd på hemmaplan av de bästa lärarna och fortbildarna ur Datorn i Utbildningens spalter!

Sedan våren 1999 samarbetar Datorn i Utbildningen med utbildningsföretaget Kunskapsmedia.
- Datorn i Utbildningen innehåller många exempel på hur IT används i undervisningsprocessen och som ett hjälpmedel för skolutveckling runt om i landet. Nu går vi vidare längs samma linje genom att också skapa studieplaner och fortbildningsdagar kring innehållet i teman och enskilda artiklar i tidningen, berättar Mats Rosenkvist på Kunskapsmedia.

Studietips på www
Kring varje nummer av Datorn i Utbildningen utarbetas gemensamt ett antal studietips kring teman och artiklar i tidningen. Studietipsen är en idébank utarbetade för att du själv ska kunna organisera fortbildning på din skola, till exempel arbetsenhetsmöten, ämneskonferenser och fortbildningsdagar. Grunden är olika artiklar i tidningen. Tipsen innehåller förslag på uppläggning och bakgrundsmaterial.

Ett exempel. När klassens lärare planerar för att delta i skoltidningstävlingen Årets bästa skoltidning kan upplägget kring Att göra skoltidning på papper och på webb, vara högaktuellt.

Studietipsen är gratis. Läs mer

Färdiga kurser
Kring ett antal områden som presenterats i tidningen finns det dessutom färdiga kurser och fortbildningsdagar framtagna av Kunskapsmedia. Kurserna är utarbetade och genomförs tillsammans med lärare som medverkat i Datorn i Utbildningen. Här handlar det om praktiska kurser där du som lärare får möjlighet att konkret pröva hur datorn kan användas i just din undervisningssituation.
Kunskapsmedia har som tradition att erbjuda kurser förlagda till den egna skolan.
- På så vis slipper skolan resekostnader, men framför allt vinner man på att arbeta med den egna utrustningen och i den egna miljön.

Du kan läsa mer om de olika kurserna på Kunskapsmedias webbplats: www.kunskapsmedia.se
Du kan också beställa en kurskatalog på tel: 08-442 1990 eller fax: 08-442 1991.


[Åter till början av sidan]

Stiftelsen DIU, c/o Becker, Bondegatan 1A, 116 23 STH
Uppdaterad: 230220