Forskning

 • Stor översikt: En spaning kring talsyntes och dess olika funktioner
  Gunilla Almgren Bäck går igenom de vanligaste programmen för talsyntes, verktyg för automatiskt tal från text., Ett danskt rikstäckande forskningsprojekt: personer med lässvårigheter av olika grad har alla stor nytta av talsyntes
  Gunilla Almgren Bäck, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2011 : 11/8
 • Wikipedia i klassrummet och klassrummet i Wikipedia
  Olof Sundin, forskare och lärare vid högskolan i Borås och Lunds universitet leder forskningsprojektet Exakt, Wikipedia, spännande pedagogiskt redskap
  Carina Näslundh : 11/3
 • Bättre resultat med egen dator
  Forskningsgenomgång, Unos uno - post hoc, Tidiga resultat av långvariga jämförande studier
  Jan Hylén , Åke Grönlund, professor, Örebro : 11/1
 • Ledaren: Kunskapens äpplen odlar vi själva
  Fortbildning, praktik, dialog med forskning, självstyrt lärande, Guldäpplet, Kunskapspriset,
  Peter Becker : 10/6    Läs mer
 • Forshällaskolan testar interaktiva tavlor
  Forskningsprojekt med WGLN, Wallenberg Global Learning Network, Utvärdering av undervisning med interaktiva tavlor
  ANdreas Antonsson, Forshällaskolan, Uddevlla : 08/8    Läs mer
 • Möte mellan forskning och praktik
  Tomas Kroksmark, dialog lärare och forskare, Lärare och intresse för forskning
  Gunilla Celén : 08/5    Läs mer
 • Drömmen om pedagogikens evighetsmaskin
  Krönika, forskning om spel, pedagogik och lärande, serious games, , Kritisk analys, hem- och skolmiljö, underhållninsspel och pedagogiska spel
  Jonas Linderoth : 07/7
 • Stöder datorspel lärandet?
  Forskning kring datorspel och lärande, Inlevelse, simulerad erfarenhet, delade kunskaper, nätverkande, personligt och gemensamt
  James Paul Gee : 07/7
 • Bygg in IT i skolans organisation
  Ledare, Vidareutbildning med forskningsanknytning
  Peter Becker : 06/5    Läs mer
 • Interaktiva skrivtavlor: Utmanande eller konserverande?
  Forskning kring interaktiva skrivtavlor, Ny btelnik: infusion, integration, omvandling
  Bosse Andersson : 06/3    Läs mer
 • Ska lärare vara med och utveckla skolan?
  Kompetensutveckling, självvärdering, lärarförbunden, Praktikerforskning, Mats Ekholm
  Peter Becker : 05/4    Läs mer
 • Verktyg för reflektion och textskapande i skolan
  Blogg i skolan, Ruth Grüters-Eiken, Forskning om textskapande och bloggar i skola
  Carina Näslundh : 05/3    Läs mer
 • Konsten att söka, hitta och kritiskt granska
  Informationssökning, Forskning
  Carina Näslundh : 05/2    Läs mer
 • Forska i den egna praktiken
  Forskning, Utvärdering
  Carina Näslundh : 04/4
 • Är datorspel skadliga
  Notis, Forskning
  Red : 04/2
 • Artificiellt liv som vetenskap: Djungel av digitala organismer
  Virtuell värld, Forskning
  Ola Svärd : 03/7    Läs mer
 • IT-projekt - och sedan?
  Forskning, Projekt
  Carina Näslundh : 03/7    Läs mer
 • Anonymitet är självstärkande
  Forskning, Pedagogik
  Carina Näslundh : 03/6    Läs mer
 • Rapport från Helvetesgapet: Tid för reflektion
  Bibliotek, Forskning
  Christer Holmqvist : 03/6
 • Spel kräver sammanhang
  Spel, Forskning
  Mymmel Blomberg : 03/6
 • Media fyller olika behov
  Media, Forskning
  Carina Näslundh : 03/6    Läs mer
 • Spel som lagsport
  Lan-party, Forskning
  Carina Näslundh : 03/6    Läs mer
 • Visby under: Staden som spelarea
  Spel, Forskning
  Per-Olof Eliasson : 03/6    Läs mer
 • Vinna eller försvinna
  Datorspel, Forskning
  Carina Näslundh : 03/6
 • Verktyg för berättande: Serier som visuellt programspråk
  Programmering, Forskning
  Johan Granath : 03/5    Läs mer
 • Lära och tänka tillsammans
  Forskning, Pedagogik
  Carina Näslundh : 03/5    Läs mer
 • Internationellt forskarmöte om IT och lärande
  Forskning, Pedagogik
  red : 03/5
 • Digital portfölj i virtuell miljö
  Portfölj/portfolio, Forskning
  Carina Näslundh : 03/4
 • Digital lärportfolio: Stöd för elevens självreflektion
  Portfölj/portfolio, Forskning
  Bosse Andersson : 03/4
 • Skolforskning
  Forskning, notis
  red : 03/3
 • "Låt oss mejla och chatta"
  Ungdomskultur, Forskning
  Carina Näslundh : 03/2    Läs mer
 • Det handlar om att hålla kontakten
  Ungdomskultur, Forskning
  Carina Näslundh : 03/2    Läs mer
 • Skolkultur - en framgångsfaktor?
  Notis, Forskning
  red : 03/2
 • Gud lever på nätet - i många skepnader
  Samhällskunskap och historia, Forskning
  Carina Näslundh : 03/1
 • Fanny blir forskare
  Forskning, Internet
  Carina Näslundh : 02/8
 • Vi är grottmänniskor och vi reagerar
  Forskning, Informationsteknik
  Peter Becker : 02/8
 • Handledarens olika roller: Lagledare eller kommentator
  Lärarroll, Forskning
  Carina Näslundh : 02/8    Läs mer
 • Från erfarenhet - till förståelse
  Ledare, Forskning
  Peter Becker : 02/7    Läs mer
 • Kroppen är en huvudsak
  Lärprocess, Forskning
  Peter Becker : 02/7
 • Frisk fläkt med lärkraft
  Recension, Forskning
  Peter Becker : 02/7    Läs mer
 • Vill du resa till skärgården?
  Forskning, Övrigt
  Peter Becker : 96/3
 • Forskning
  Forskning
  Carina Näslundh , Peter Becker : 97/1
 • På väg mot robotåldern
  Recension, Forskning
  Ola Svärd : 99/6
 • Internet på högstadiet
  Recension, Forskning
  Ola Svärd : 99/5
 • Artificiell intelligens: Sannolikt osannolikt
  Recension, Forskning
  Ola Svärd : 99/5    Läs mer
 • År 2050: Ladda om hjärnan
  Recension, Forskning
  Ola Svärd : 99/5
 • Tänkande saker
  Recension, Forskning
  Ola Svärd : 99/4    Läs mer
 • Ljusen sent tända
  Ledare, Forskning
  Peter Becker : 00/8
 • Skolutveckling med IT-perspektiv
  IT och skola, Forskning
  Carina Näslundh : 00/8
 • Att förstå skolutveckling
  Ledare, Forskning
  Peter Becker : 00/7    Läs mer
 • IT i skolan - utan vision
  Forskning, Pedagogik
  Peter Becker : 00/7    Läs mer
 • Skolutveckling med IT-perspektiv
  Forskning, Pedagogik
  Patrik Hernwall : 00/7
 • Att skapa teknik tillsammans
  Teknik, Forskning
  Carina Fast , Marita Kjellin : 00/4    Läs mer
 • E-learning - hot eller möjlighet
  Forskning, Utbildning
  Bosse Andersson : 00/3    Läs mer
 • På väg mot öppna lärmiljöer
  Distansutbildning, Forskning
  Bosse Andersson : 00/2
 • Trådlös framtid
  Forskning, Datalogi
  Bosse Andersson : 00/1
 • Du sköna nya värld
  Forskning, Datalogi
  Ola Svärd : 00/1    Läs mer
 • Vi behöver tredje ögat
  Ledare, Forskning
  Peter Becker : 01/7-8    Läs mer
 • Barn bättre på Internetsökning är vuxna tror
  Sökning, Forskning
  Carina Näslundh : 01/7-8    Läs mer
 • Förhållningssätt till Intenet
  Sökning, Forskning
  Annbritt Enochsson : 01/7-8
 • Vygotskij och Internetsökning
  Sökning, Forskning
  Gunilla Linqvist : 01/7-8
 • Vem var Vygotskij?
  Pedagogik, Forskning
  Gunilla Linqvist : 01/7-8
 • Nya medievanor
  Pedagogik, Forskning
  Gunilla Linqvist : 01/6    Läs mer
 • Barnens digitala rum
  Forskning, Pedagogik
  Gunilla Linqvist : 01/6
 • Inspiration till pedagogiska samtal
  Pedagogik, Forskning
  Toura Hägnesten : 01/6
 • not school
  Lärmiljöer , Forskning
  Bosse Andersson : 01/5
 • Nya läromedel kräver nya sätt att undervisa
  Forskning, Recension
  Peter Fowlin : 01/5
 • Hur kan vi öka barns intresse för teknik?
  Teknik och fysik, Forskning
  Jörgen Lindh : 01/4
 • Att fånga det icke mätbara
  Forskning, IT och skola
  Eva-Lotta Eriksson , Christina Szekely : 01/2    Läs mer
 • Informationstekniken och bilder av lärande
  Forskning, Krönika
  Roger Säljö : 01/1    Läs mer
 • Forskning och utvärdering
  Forskning, Pedagogik
  Ulla Riis , Gunilla Jedeskog : 01/1    Läs mer
 • Mer forskning i skolans vardag
  Forskning, Pedagogik
  Peter Becker : 01/1
 • Prata forskning på Kollegiet
  Internet, Forskning
  red : 02/6
 • Eleverna upptäcker inte världen själva
  Forskning, Sökning
  Carina Näslundh : 02/6    Läs mer
 • Undervisning i informationssökning
  Forskning, Sökning
  Louise Limberg , Hultgren, Jarneving : 02/6
 • Flexibel utbildning: Distans skapar närhet emellan lärare och elev
  Forskning, Distansutbildning
  Carina Näslundh : 02/4    Läs mer
 • Informationstekniken i klassrummet
  Forskning, Recension
  Bosse Andersson : 02/4
 • Att reflektera över sitt lärande
  Forskning, Pedagogik
  Peter Becker : 02/3
 • Läraren kan skapa lärande miljö
  Forskning, Lärmiljöer
  Annbritt Enochsson : 02/3
 • Lärande och internet
  Forskning, Internet
  Martin Stigmar : 02/3
 • Visst lär sig elverena - frågan är vad
  Forskning, IT och skola
  Peter Fowlin : 02/2

Antal träffar: 81

[Åter till början av sidan]     [Göra en ny sökning]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 080120