Pedagogik

 • Erfarenheterna från Globala gymnasiet i Stockholm: Egen dator viktig del i skolutvecklingen
  Startade 2004 Globala gymnasiet, kommunal skola i Stockholm med 530 elever,3 program., Fokus på pedagogik och arbetssätt. Har krävt it, ett-till-ett, med eget admin-ansvar utanför Stockholms GSIT-upplägg..
  Lars Benon, rektor, konsult skolutveckling : 11/8
 • Talsyntes – ett lärverktyg för alla elever
  Talsyntes underlättar barnets väg till språket, stödjer uppmärksamheten, utvecklar läs- och skrivförmågan och bidrar till ett tillgängligt skriftspråk. , En pedagogikspaning
  Gunilla Almgren Bäck, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2011 : 11/7    Läs mer
 • Guldäpplet: Lärmiljön ska anpassas efter elevernas behov, inte tvärt om
  Gunilla Almgren Bäck, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris, Specialpedagogik som en naturlig del av kommunernas skolutvecklingsarbete
  Carina Näslundh : 11/6    Läs mer
 • En skola för sin tid och pedagogik
  Var tid har sin uppfattning av hur skolbyggnader ska se ut. Nya gymnasieskolor ”mitt i byn”, är detta exempel på ett trendbrott?, Nya skolor utformas på ett sätt som stöder den moderna pedagogiken, där öppenhet, kommunikation, möten, samarbete och samverkan.
  Krister Widell : 11/5
 • Ledaren: Revolutionen som uteblev
  DIUs serie av workshops kring kommuners satsningar på skolutveckling med it, Grundskolechef Henrik Karlsson i Stenungsund. Pedagogikforskare Tomas Kroksmark och Ingrid Carlgren
  Peter Becker : 11/4    Läs mer
 • Sollentuna: IT en självklar del av skolarbetet
  Sollentuna kommun, visioner och infrastruktur, Pedagogik, digital kompetens och digitalt innehåll
  Krister Widell : 11/2
 • Samhällsbygge med datorspel – väckte intresse kring hemstaden
  SimCity, Future City och skolan, Pedagogik, spel, lärande, samhällsfrågor
  Fredrik Blomster, lärare, Stadsgårdsskolan, Jönköping : 11/1    Läs mer
 • Läsardebatt: Digitala lärobjekt är framtidens lärobok
  Digitala lärresurser och mediecentraler, Mediekompetens, mediepedagogik
  Pedagogiskt fönster, Mediapoolen Västra Götaland : 10/5
 • En energigivande mötesplats
  DIU-resa, IT-chef, IT och pedagogik, BETT 2009, Digitala whiteboards, Svenska skolan i London
  Kristina Hansson, Piteå : 09/1
 • Fusk – ett pedagogiskt problem
  Avhandling av Lars-Erik Nilsson, studenters syn på fusk, Fusk, pedagogik och moral
  Isak Benyamine, doktorande, SU : 08/6    Läs mer
 • Spel, erfarenhet och lärande
  Ledare, simuleringsspel, datorspel, pedagogik, lärande, Datorspel och lärarroll
  Peter Becker : 07/7    Läs mer
 • Spel och upplevelser – del av lärandet
  Upplevelsebaserad pedagogik Spel och pedagogik, Datorspel och lärarroll
  Carina Näslundh : 07/7    Läs mer
 • Drömmen om pedagogikens evighetsmaskin
  Krönika, forskning om spel, pedagogik och lärande, serious games, , Kritisk analys, hem- och skolmiljö, underhållninsspel och pedagogiska spel
  Jonas Linderoth : 07/7
 • Elevernas datorarbetsplatser
  Ergonomi vid datorarbetsplatser, Pedagogik, arbetsplats, användning
  Gunilla Celén : 07/5
 • Framtidens klassrum – tillhör både elever och lärare
  Framtiden klassrum, teknik och pedagogik, Johan Lindwert, Kinnarpsskolan i Falköping
  Carina Näslundh : 06/6    Läs mer
 • Digital kompetens – en nödvändighet
  Digital kompetens, mediepedagogik, Åsa Sundelin, Finalist Guldäpplet 2006
  Carina Näslundh : 06/6    Läs mer
 • MEDIA OCH IT I FÖRSKOLAN: Möjligheterna i fokus
  Mediepedagogik, media och IT i förskolan, Digitalkamera, bild
  Ulla-Karin Lundgren, på Centrum för media och IT i för- och grundskolan i Piteå : 06/5    Läs mer
 • Alfredo Castro: Färg, form och samverkan
  Guldäpplet 2006, Elevinflytande, dialogisk pedagogik
  Peter Becker : 06/4    Läs mer
 • Nu får vi mycket mer återkoppling från lärarna
  Leverantörsporträtt, Karin Henriksson, Bok och webb, Helhetssyn på IT inom pedagogik och administration
  Carina Näslundh : 06/2
 • Skolledare och IT-pedagoger på Svit i Katrineholm
  SVIT05, Kommunal SVIT-konferens, Mediepedagogik
  Martin Lindgren : 05/7-8
 • Nyhetsproduktion på schemat
  Mediepedagogik, Medier, radio, film
  Carina Näslundh : 05/6    Läs mer
 • Källan, källkritiken och den berömda ankan
  Mediepedagogik, Källkritik
  Nils Fagerberg : 05/6    Läs mer
 • FDiU Väst: Rum för berättande
  Föreningen DIU, Väst, UR, mediepedagogik, Anders Hjort
  Monica Sandorf : 05/3
 • Bli en ny Zlatan – spela FIFA 2004
  Internet Nätkulturer , Mediepedagogik
  Nils Fagerberg : 04/8    Läs mer
 • Träna arbetsminnet med datorstöd
  Recension specialpedagogik, Robomemo
  Toura Hägnesten : 04/8
 • Skapande och utbyte drivkraft för lärande
  Creative Commons Internet, Skapande mediepedagogik nätkultur
  Bosse Andersson : 04/8
 • Levandegöra med ljud, bild, film
  Medieverkstad, Pedagogik
  Eva Marsh : 03/8
 • Studiehandledning: Medier, skapande och lärande
  Medier, Pedagogik
  Red : 03/8    Läs mer
 • Anonymitet är självstärkande
  Forskning, Pedagogik
  Carina Näslundh : 03/6    Läs mer
 • På nyfiken spaning
  Spel, Pedagogik
  Peter Becker : 03/6
 • Att se elevens cyber-jag
  Spel, Pedagogik
  Gunilla Celén : 03/6
 • Fler pedagoger i spelutvecklingen
  Spel, Pedagogik
  Ewa Svensson : 03/6
 • Spel motiverar
  Spel, Pedagogik
  Ewa Svensson : 03/6
 • Lösa problem
  Spel, Pedagogik
  Ewa Svensson : 03/6
 • Kul tidsfördriv eller hälsofara
  Spel, Pedagogik
  Bosse Andersson : 03/6
 • Lära och tänka tillsammans
  Forskning, Pedagogik
  Carina Näslundh : 03/5    Läs mer
 • Internationellt forskarmöte om IT och lärande
  Forskning, Pedagogik
  red : 03/5
 • Musikskapande i skolan ger ökat självförtroende
  pedagogik, lärmiljö
  Katarina Öhman : 03/4
 • Den handledande läraren - en tur i berg- och dalbanan
  Pedagogik, Lärande
  Bosse Andersson : 02/8
 • Distans, närhet och flexibilitet
  Distansutbildning, Pedagogik
  Carina Näslundh : 02/8    Läs mer
 • Handledning i rätt tid
  Pedagogik
  Peter Emsheimer : 02/8
 • USA-Sverige: Nyttiga perspektiv på egna tillvaron
  IT och skola, Pedagogik
  Bosse Andersson : 02/7
 • Problembaserad inlärning, PBI
  Pedagogik, IT-planer, stat, kommun och skola
  Göran Wendelhof : 95/4    Läs mer
 • Dator, elev & en undersökning
  Pedagogik, Låg och mellanstadiet
  Stefan Svedberg : 95/4
 • En undersökning med CD-ROM
  Pedagogik, Låg och mellanstadiet
  Stefan Svedberg : 95/4
 • Ett pedagogiskt verktyg: Mikrovärldar och simulering
  Pedagogik, IT-planer, stat, kommun och skola
  Hugo Wikström : 95/4
 • Det som händer i huvudet...
  Multimedia, Pedagogik
  Mats Rosenkvist : 96/4
 • När får vi datautbildning?
  Datakunskap, pedagogik
  Petra Östergren , Madeléne Sjödin : 96/4    Läs mer
 • IT i skolan - några tankar
  Pedagogik, IT-planer, stat, kommun och skola
  Stefan Svedberg : 96/3
 • Problembaserat lärande
  Pedagogik, Datorstöd
  Peter Andersson : 96/2
 • Stödjer dataläromedel PBL?
  Pedagogik, Datorstöd
  Jörgen Lindh : 96/2    Läs mer
 • Matti Bergström: Leka för livet
  Pedagogik, IT-planer, stat, kommun och skola
  Maria Toll : 96/2    Läs mer
 • Stockholms gymnasieskolor inför MathCad Plus 6.0; Förnya matematiken!
  Matematik, Pedagogik
  Anders Ekberg : 96/2
 • Hjälp för elever med stora svårigheter; Att skapa läs- och skrivintresse...
  Låg och mellanstadiet, Pedagogik
  Elisabeth Gröndahl : 96/2
 • Ett undersökande arbete
  Datorstöd, Pedagogik
  Eva Jonsby , Lena Müller : 96/1
 • Nytta, nöje och moral
  Datakunskap, Pedagogik
  Kurt Wicke : 96/1
 • Vad ska man egentligen med datorer?
  Debatt, Pedagogik
  Stefan Svedberg : 97/4
 • Pedagogiska kryckor eller innovationer med metodisk kraft?
  Matematik, Pedagogik
  Göte Dahland : 97/4
 • MerIT: Ger ökad flexibilitet, men dialog med läraren behövs
  Matematik, Pedagogik
  Ylva Lokander : 97/4
 • MerIT: Ändrad organisation med dator i matematik
  Matematik, Pedagogik
  Sven Ljungfelt : 97/4
 • En mer levande geometri?
  Matematik, Pedagogik
  Thomas Lingefjärd , Mikael Holmquist : 97/4    Läs mer
 • Drama i klassrummet
  Pedagogik
  Ylva Lundin , Erik Lindberg : 97/3
 • Lär man bättre med datorer?
  Pedagogik
  Martin Stigmar : 97/3    Läs mer
 • En pedagogisk process inledd!
  IT-strategi, Pedagogik
  Anders Blomström : 97/2
 • Brist på tid, kunskaper och pengar - hinder för utveckling
  IT-strategi, Pedagogik
  Carina Näslundh : 97/1    Läs mer
 • Välförberett rollspel effektiv metod
  Pedagogik, Samhällskunskap historia
  Ylva Lundin : 98/2    Läs mer
 • Ska jag lära dig såga?
  Ledare, Pedagogik
  Peter Becker : 99/4    Läs mer
 • Barn erövrar datorn
  Recension, Pedagogik
  Toura Hägnesten : 99/3
 • Idealen, visionen och verkligheten
  Pedagogik, Vision
  Jorge de Sousa Pires : 99/2
 • Mellan visionen och verkligheten
  Pedagogik, Övrigt
  Jorge de Sousa Pires : 99/2
 • Svaret är Internetfusk - vad var frågan?
  Pedagogik
  Bosse Andersson : 00/8    Läs mer
 • IT i skolan - utan vision
  Forskning, Pedagogik
  Peter Becker : 00/7    Läs mer
 • Skolutveckling med IT-perspektiv
  Forskning, Pedagogik
  Patrik Hernwall : 00/7
 • Recept för en lyckad IT-satsning?
  IT-strategi, Pedagogik
  Anders Blomström : 00/7
 • Vi styrs av våra bilder av framtiden
  Pedagogik
  Peter Becker : 00/6
 • Frihet och ansvar
  Netdays, Pedagogik
  Per Trostemo : 00/6
 • Metod att se sitt lärande
  Recension, Pedagogik
  Bosse Andersson : 00/4
 • Vem var Vygotskij?
  Pedagogik, Forskning
  Gunilla Linqvist : 01/7-8
 • Nya medievanor
  Pedagogik, Forskning
  Gunilla Linqvist : 01/6    Läs mer
 • Barnens digitala rum
  Forskning, Pedagogik
  Gunilla Linqvist : 01/6
 • Inspiration till pedagogiska samtal
  Pedagogik, Forskning
  Toura Hägnesten : 01/6
 • Nya sköna begrepp eller klichéer och retorik
  Pedagogik, IT och skola
  Bosse Andersson : 01/2
 • Med världen som klassrum
  IT och skola, Pedagogik
  Bosse Andersson : 01/1
 • Forskning och utvärdering
  Forskning, Pedagogik
  Ulla Riis , Gunilla Jedeskog : 01/1    Läs mer
 • Mer forskning i skolans vardag
  Forskning, Pedagogik
  Peter Becker : 01/1
 • Datorer på den pedagogiska agendan
  Pedagogik, IT och skola
  Tem Fran Andersen : 02/3
 • Att reflektera över sitt lärande
  Forskning, Pedagogik
  Peter Becker : 02/3
 • Flexibelt lärande: Miljö för undersökande arbetssätt
  Recension, Pedagogik
  Gunilla Celén : 02/2    Läs mer

Antal träffar: 88

[Åter till början av sidan]     [Göra en ny sökning]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 080120