Itis

 • Läsardebatt: Att lära eller inte lära med IT är frågan
  Studie kring informationssökning i årskurs 9, Brister i källkritiskt förhållningssätt
  Stefan Svedberg : 10/4
 • Grattis Obama och den nya nätkulturen
  Ungas nätkulturer, medverkan och det politiska etablissemanget
  Stig Roland Rask : 08/7    Läs mer
 • Smakprov ur språklänkportalen
  Learn English/British Council, Starfall, Animated Cards,, Babelnet, Learnenglishkids, breakingnewsenglish
  CN : 08/2
 • Drömmen om pedagogikens evighetsmaskin
  Krönika, forskning om spel, pedagogik och lärande, serious games, , Kritisk analys, hem- och skolmiljö, underhållninsspel och pedagogiska spel
  Jonas Linderoth : 07/7
 • En modern utbildningspolitik
  Ledare, Alliansens utbildningspolitiska program
  Peter Becker : 06/6    Läs mer
 • Var står vi i dag?
  IT-användningen i skolan, ITiS effekter, lärarkompetens och regionala skillnader
  Peter Becker : 05/3
 • Efter-ITiS i Danderyd: Ensam blir stark i nätverk
  Föreningen DAtorn i utbildningen Regiongrupp, Efter-itis fortbildning
  Helena Resele-Tidén : 04/8    Läs mer
 • Mia Karlsson: Itis en katalysator för pedagogiska diskussioner
  Iitis och kompetensutveckling, Praktikgemenskaper
  Bosse Andersson : 04/7    Läs mer
 • Från andligt liv till makt och förtryck
  Itis-lag, Lärarlag
  Carina Näslundh : 04/1
 • Läsa upp-läsa in-lyssna-refektera: Barnen upptäcker egen läsutveckling
  Portfölj/portfolio, Itis
  Carina Näslundh : 03/4
 • Efter ITiS: Behovet av utbildning finns kvar
  FDIU, Itis
  Eva Edman, Christer Rönnholm , Johan Ekstrand : 03/4
 • Efter ITiS: Behovet av utbildning finns kvar
  FDIU, Itis
  Eva Edman, Christer Rönnholm , Johan Ekstrand : 03/4
 • Reflektion kring mötet mellan forskning och praktik
  Itis
  red : 03/2
 • Skolledarutbildning: Från passagerarplats till cockpit
  Skolledare, ITIS
  Dick Aurell : 02/7
 • Dagbok från en ITiS-handledare
  ITIS , Fortbildning
  Gunilla Celén : 99/6    Läs mer
 • Livet efter ITIS
  Notis, ITIS
  Carina Näslundh : 00/8
 • På gång under hösten
  ITIS, Fortbildning
  Carina Näslundh , Bosse Andersson : 00/5
 • Itis blev svaret - vad var frågan?
  ITIS, Fortbildning
  Ann-Marie Pendrill : 00/5    Läs mer
 • Dagbok från en ITiS-handledare
  ITIS, Fortbildning
  Gunilla Celén : 00/4    Läs mer
 • Inspireras av Andligt liv på Ullvi
  ITIS
  red : 00/4
 • Framsteg syns med elevportfolio på nätet
  ITIS, projekt
  Kristina Nielsen : 00/3
 • En resa till Indien
  projekt, ITIS
  Marés Lendway : 00/3
 • Nyttig erfarenhet göra skoltidning på nätet
  ITIS, Skoltidning
  Johan Nyström : 00/3
 • Årets arbetslag får utmärkelse
  ITIS, Fortbildning
  Red : 00/3
 • Dagbok från en ITiS-handledare
  ITIS, Fortbildning
  Gunilla Celén : 00/3    Läs mer
 • Dagbok från en ITiS-handledare
  ITIS , PBL och IT
  Gunilla Celén : 00/2    Läs mer
 • Dagbok från en ITIS-handledare
  ITIS , PBL och IT
  Gunilla Celén : 00/1    Läs mer
 • Dagbok från en ITiS-handledare
  ITIS
  Gunilla Celén : 01/5    Läs mer
 • Dagbok från en ITiS-handledare
  ITIS
  Gunilla Celén : 01/4    Läs mer
 • Skolledarna på skolbänken
  ITIS, IT och skola
  Bosse Andersson : 01/3    Läs mer
 • Att synliggöra vardagen
  Ledare, ITIS
  Peter Becker : 01/2    Läs mer
 • En projektfärd i med- och motgång
  ITIS, IT-strategi
  Bosse Andersson : 01/2    Läs mer
 • Dagbok från ett ITIS-projekt
  ITIS
  Gunilla Celén : 01/2
 • Många tankar på nätkonferens
  Lärmiljöer, ITIS
  Bosse Andersson : 02/6
 • Identifiera lärstilar
  ITIS, Lärstilar
  Lena Elfvingsson : 02/6
 • Dagbok från en ITIS-handledare
  ITIS, Lärstilar
  Gunilla Celén : 02/6
 • Dagbok från en ITIS-handledare: Hinder för det goda samtalet
  ITIS
  Gunilla Celén : 02/1

Antal träffar: 37

[Åter till början av sidan]     [Göra en ny sökning]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 080120