Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 8-09
På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer.

Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5 html  

Ledare: Glädje – och utmaningar
Offensiva satsningar på en modern skola, handlar inte bara om teknik. De handlar inte ens främst om teknik. De handlar främst om en skola i samhället, förankrad i tiden, skriver Peter Becker i sin ledare.

6 html  

Webbaserat elevsamarbete lyfte frågor om identitet, värderingar och tidsanda
Eleverna skrev mer än de någonsin gjort tidigare. Motivationen var stor och samarbetet fungerade när tre lärare på Bräckegymnasiet i Göteborg tillsammans med eleverna arbetade med samarbetsytor på nätet.

10  

Grundskolans kursplaner och digital kompetens
– Hur formulerar man att dansmattor, pulsklockor, gps och wii-sport är en självklar del av ämnet idrott och hälsa? Det var en av frågorna som diskuterades när föreningen DIU anordnade workshop om förslaget till nya kursplaner.

13  

Digital kompetens eget område i matematiken?
Interaktivitet, simuleringar och digitala spel som en del av kursplanen i matematik.

14 html  

Nya kursplaner för grundskolan: Framtidsfokus efterlyses
IKT-användning måste arbetas in i alla svenska kursplaner som en övergripande färdighet. Ett sätt är att komplettera övriga färdighetsmål med en färdighet som står för den digitala kompetensen, skriver Peter Becker och Mikael Andersson.

18  

Kursplaner för bakåtsträvare
Hur är det med nytänkandet? Går det att se att de nya kursplanerna är planerade för 2010-talet? Är de mer användbara och begripliga för mig i uppdraget som rektor än de gamla, undrar Bosse Andersson.

20  

Plocket

22 html  

På väg mot en till en – vad händer med säkerhet och ansvar?
Ska elever ha full administratörsrätt på sina datorer? Hur fria ska man få vara i sitt val av nedladdningar? Vem bär ansvaret för vad som görs på datorerna?

26 html  

Stenungsund satsar på egen dator till alla elever och lärare
Stenungsund blir först i landet med att förse samtliga elever och lärare i årskurserna 6-9 med var sin egen dator. Det handlar om att förändra undervisningen och plocka i världen i klassrummet, säger Henrik Karlsson, chef för grundskolan.

28  

Att skriva sig till läsning: Alla barn lär sig skriva och läsa
Det gäller att ta till vara elevernas språkliga erfarenheter och stärka barnen så att de identifierar sig som läsare och skrivare även om de inte har knäckt den så kallade ”läskoden”, sa Erica Lövgren, Piteå vid DIUs seminarium om att skriva sig till läsning.

30  

Lästips

32  

Ljudberättelser på nätet gav eleverna berättarlust
En del elever älskar att skriva, andra kommer aldrig igång. Ett annat sätt att jobba med berättelser och slippa störas av röda bockar är att leka med ljudinspelningar, skriver Gunilla Celén.Datorn i Utbildningen nr 8 2009. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 8 - 09]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 091213