2000

DiU nr 1/00

 • Vad man kan göra med en dator som man bara kan göra med en dator
 • Lärprogram i matematik - din egen mix
 • Dagbok från en Itishandledare
 • TEMA INTRANÄT: Skolan och intranätet
 • Klyftan mellan administration och lärare har minskat
 • Du sköna nya värld.........
   

DiU nr 2/00

 • Vad man kan göra med en dator som man bara kan göra med en dator
 • Svåra begrepp i flygande fart
 • Dagbok från en Itis-handledare
 • TEMA INTERNATIONALISERING
 • IT-strategin inte bara teknik
 • Programmering med C++ på schemat
   

 DiU nr 3/00

 • Dagbok från en Itis-handledare
 • Spela, träna och lär med hjälp av datorn
 • E-learning - hot eller möjlighet
   

 DiU nr 4/00

 • Att skapa teknik tillsammans
 • Skolan och intranätet
 • Dagbok från en Itis-handledare
 • Sök resvägar och inspiration på nätet
   

 DiU nr 5/00

 • Spel, barn och lärande
 • Webbspalten
 • Vad tillför webbplatserna
 • Tävlingsdags igen - Årets bästa skoltidning
 • Itis blev svaret - vad var frågan
   

 DiU nr 6/00

 • Virtuella veteraner
 • Rolig matte med Excel, XCL1
   

 DiU nr 7/00

 • Elevdemokrati med webbstöd
 • Egna beslut påverkar djur och människor
 • Räkna med slumpen, XCL2
 • IT i skolan – utan vision?
   
 

 DiU nr 8/00

 • Svaret är Internetfusk – vad var frågan?
 • Uppdrag i tidningsvärlden
 • Räkna med tusen och en natt
 • Skolutveckling med IT-perspektiv
 • Låt talen rulla, XCL3


[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180509