Vision

 • I huvudet på en skolledare: Alla ska med på tåget in i framtiden
  Den nya läroplanen och digitaliseringen är de två största utmaningarna som vi skolledare står inför. Dessa skolutvecklingsområden måste integreras, Vision: Tillsammans in i framtiden!
  Mikael Parknäs, rektor, Smedingeskolan : 11/5
 • Sollentuna: IT en självklar del av skolarbetet
  Sollentuna kommun, visioner och infrastruktur, Pedagogik, digital kompetens och digitalt innehåll
  Krister Widell : 11/2
 • Ledare: Framtidens lärande: Visioner i praktiken
  Ledare, Kommunala visioner, strategier och implementering, Framtidens lärande 2010, ungdomar, framgångsfaktorer, forskardialog
  Peter Becker , Lena Nydahl : 10/4    Läs mer
 • Drömfabrik med möjligheter
  Vision för skolan, Emil Claesson, Milén Fernandes, Nacka, Framtidens lärande 2010
  Carina Näslundh : 10/3    Läs mer
 • Skolans uppgift överbrygga digitala klyftor
  kommunvision, skolan in i 2000-talet, överbrygga digitala bryggor, lärares tillgång till egen dator och förändringsarbete
  Maria Stockhaus, kommunalråd (M), Sollentuna : 09/6
 • Debatt: Dags för en modern skola med modern teknologi
  Informationsteknologi ger möjligheter för lärare, nationell strategi för IT i skolan, en gemensam vision
  Mats Gerdau, riksdagsman och ledamot av utbildningsutskottet : 09/6    Läs mer
 • Visualisera mera
  Webbtjänster för visualisering, Quintura, Kaartoo, Twittervision, flickrvision
  Bosse Andersson : 07/8
 • Interaktiva skrivtavlor – en jämförelse
  AktivBoard, eBeam, Polyvision, SMART Board, Mimio Xi, Interaktiva skrivtavlor, produktöversikt, leverantörer
  Peter Becker : 06/4
 • Trender och lärande
  IT och lärande under 2005, IT-proposition, visioner
  Bosse Andersson : 06/1    Läs mer
 • Öppenhet som drivkraft
  Internet, Vision
  Peter Becker : 03/5    Läs mer
 • Seminarierapport från Bett: Integrera IT i hela skolan
  Vision
  Bosse Andersson : 03/1    Läs mer
 • Trendrapport från London: Trådlöst och läromedel på webb
  Vision
  Bosse Andersson : 03/1    Läs mer
 • Idealen, visionen och verkligheten
  Pedagogik, Vision
  Jorge de Sousa Pires : 99/2
 • Eva år 2005
  IT och skola, Vision
  Bengt Svensson : 01/5    Läs mer
 • Sverige 2011
  Vision
  red : 02/4
 • IT-vision för engelsk skola
  Vision, IT-strategi
  Bosse Andersson : 02/3

Antal träffar: 16

[Åter till början av sidan]     [Göra en ny sökning]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 080120