Fortbildning

 • Ledaren: Kunskapens äpplen odlar vi själva
  Fortbildning, praktik, dialog med forskning, självstyrt lärande, Guldäpplet, Kunskapspriset,
  Peter Becker : 10/6    Läs mer
 • PIM i Ystad: En medierik skola
  Analysera bilder, PIM, fortbildning, Martin Ekholm, Ann-Christine Demred, Backaskolan, Ystad
  Carina Näslundh : 09/3
 • Från förskola till gymnasium – alla pedagoger pimmar
  Fortbildning för lärare, PIM, Gymnasielärare och PIM, Skolledarens roll
  Carina Näslundh : 08/8
 • Göteborg: Utveckla skolan med IT
  Bildbehandling, Fortbildning
  Carina Näslundh : 05/1
 • Efter-ITiS i Danderyd: Ensam blir stark i nätverk
  Föreningen DAtorn i utbildningen Regiongrupp, Efter-itis fortbildning
  Helena Resele-Tidén : 04/8    Läs mer
 • Lärarsamverkan på webben bidrar till skolutveckling
  Kompetensutveckling, fortbildning, Teknikprogram
  Carina Näslundh : 04/5    Läs mer
 • SVIT04: Medier, skapande och lärande konferenser över hela landet
  Föreningen DIU, Fortbildning
  Peter Becker : 04/4
 • SVIT 04 – regionala konferenser den 2 november
  Regional konferens fortbildning, Medier, skapande och lärande
  Peter Becker : 04/3    Läs mer
 • En före detta handledares dagbok eller konsten att skriva ut bilder på en A4
  Arbetslag, Fortbildning
  Gunilla Celén : 04/1
 • Vi möts den 2 november!
  Föreningen DIU, Fortbildning
  Peter Becker : 04/1
 • Rapport från konferensen Nätkulturer i Stockholm
  Fortbildning, Konferens
  Peter Becker : 04/1
 • Konferens på distans
  Konferens, Fortbildning
  Bosse Andersson : 03/8
 • Skolledare utbildas i Karlsborg
  Lärmiljöer, Fortbildning
  Bosse Andersson , Carina Näslundh : 03/7
 • Flexibel fortbildning i Sandviken
  Distansutbildning, Fortbildning
  Kåre Skantz : 02/8
 • SVIT 04 – regionala konferenser den 2 november
  Regional fortbildning konferens, Medier, skapande och lärande
  Peter Becker :    Läs mer
 • Datautbildning med nytta!
  Datakörkort, Fortbildning
  Peter Becker , Carina Näslundh : 98/3
 • Premiär i Trollhättan
  Fortbildning, IT och skola
  Red : 98/3
 • Bra Wordkurs på cd
  Recension, Fortbildning
  Fredrik Hansson : 98/2
 • Nyckeln: fortbildning!
  Skola och IT, Fortbildning
  Thomas Lingefjärd , Mikael Holmquist : 98/2    Läs mer
 • Fortbilda dig på hemmaplan!
  Fortbildning, Internet
  Carina Näslundh : 98/2
 • Sävsjö: Liten kommun satsar stort
  Fortbildning, IT-strategi
  Caina Näslundh , Jan Holmqvist : 98/1    Läs mer
 • DiU tar stickprov på IT-planer
  Fortbildning, IT-strategi
  Peter Becker : 98/1
 • Stöd i vardagen är modellen i Överkalix
  Fortbildning, IT-strategi
  Carina Näslundh , Ulla Karolin : 98/1    Läs mer
 • Egen arbetsplats, dator och körkort
  Fortbildning, IT-strategi
  Carina Näslundh , Per Petersén : 98/1
 • Herr Wickes försök att fortbilda sig
  Fortbildning, IT-strategi
  Kurt Wicke : 98/1    Läs mer
 • Intenet97: Introduktion till Internet
  Fortbildning, Recensioner
  Kurt Wicke : 98/1
 • Simultan/MS Word: Självstudiekurs på cd-rom
  Fortbildning, Recensioner
  Fredrik Hansson : 98/1
 • Idébok för lärare
  Fortbildning, Recensioner
  Fredrik Hansson : 98/1
 • Dagbok från en ITiS-handledare
  ITIS , Fortbildning
  Gunilla Celén : 99/6    Läs mer
 • Det goda samtalet
  Fortbildning, Ledare
  Peter Becker : 99/5    Läs mer
 • På gång under hösten
  ITIS, Fortbildning
  Carina Näslundh , Bosse Andersson : 00/5
 • Höstkonferenser kring lärande och utbildning
  Fortbildning
  Red : 00/5
 • Itis blev svaret - vad var frågan?
  ITIS, Fortbildning
  Ann-Marie Pendrill : 00/5    Läs mer
 • Dagbok från en ITiS-handledare
  ITIS, Fortbildning
  Gunilla Celén : 00/4    Läs mer
 • Från vision till verklighet i Varberg
  Fortbildning
  red : 00/4
 • Planera för höstens konferenser, seminarier och fortbildning
  Fortbildning
  Red : 00/4
 • Handledaren, en nyckelfaktor
  Ledare, Fortbildning
  Peter Becker : 00/3    Läs mer
 • Årets arbetslag får utmärkelse
  ITIS, Fortbildning
  Red : 00/3
 • Dagbok från en ITiS-handledare
  ITIS, Fortbildning
  Gunilla Celén : 00/3    Läs mer
 • Skolans IT-strategi: Inte bara teknik
  IT-strategi, Fortbildning
  Carina Näslundh : 00/2    Läs mer

Antal träffar: 40

[Åter till början av sidan]     [Göra en ny sökning]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 080120