Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 3/2012

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5   Ledaren:
Ledaren: DiU för framtidens lärande

En nationell scen behövs för kommuner att dela med varandra och samtidigt lyfta fram den kraftfulla utveckling som pågår, skriver Peter Becker i sin ledare.
6   Populärt spel ökar elevernas medvetenhet om bokstäver, ljud och ordbildning
Det spelas Wordfeud på Björndalsskolan i Trollhättan. Förskoleklassen och åk 1 tränar ljud, ord och stavning. Och en hel del matte.
10   Vem är din Guldäpplevinnare 2012?
Det är dags att nominera inspirerande kollegor till lärarstipendiet Guldäpplet 2012.
11   Eleverna tar plats på Framtidens lärande
Eleverna kommer att märkas på året Framtidens lärande. För ett 60-tal elever från YBC i Nacka är arbetet på konferensen ett sätt att nå kursmålen.

 
Jordbruket, banken - är det inte dags för skolan nu?
DIU presenterar tre perspektiv på digitaliseringen och skolan.

12   Jordbruket – men inte skolan?
I jordbruket handlar it om att hushålla med resurser och samtidigt få ett så bra resultat som möjligt. Varför gör vi inte så i skolan när resultaten sjunker och resurserna krymper – använder tekniken för elevernas bästa?
14   ”På banken jobbar man en-till-en”
– I skolan skriver man med penna. I verkligheten med tangentbord. Stig Roland Rask vänder på perspektiven i sin krönika.

17   Forskning pågår: Framgångsfaktor och kritiska faktorer
Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn är hur lärarna utformar elevernas arbetsuppgifter, och detta är en kunskap under utveckling. Som stöd i detta utvecklingsarbete är både skolledning och tillgången på bra lärresurser två kritiska faktorer, skriver Åke Grönlund i en rapport från forskningsprojektet Unos Uno.
23   Framtidens lärande – PROGRAMBILAGA
Det blir händelserika dagar, 14-16 maj, när Framtidens lärande – här och nu! äger rum i Nacka Strand. Programmet är intressant och fullspäckat.

31   Guide om källkritik på nätet
Genom hela skriften finns det verkligt intressanta tips, skriver Emma Rosén som har läst Kristina Alexandersons ”Källkritik på Internet”.
33   Framtidens lärmiljö – en fråga som angår eleverna
Moa Dickmark, arkitektstuderande från Århus, vill se en process där eleverna blir mer involverade i designprocessen av nya eller ombyggda skolbyggnader. Moa är också en av deltagarna i Studio Lärmiljö/Framtidens lärande 2012.

36   Silverbäckens förskola i Sollentuna:
Tavlan och det gemensamma samtalet
– Det blir nästan något magiskt över den interaktiva skrivtavlan. Barnen kan själva vara aktiva och dra och släppa, det blir samtal om det vi gemensamt ser, i det här fallet orden, säger Palmina del Pino. Man kan ta på det – och ändå inte.
38   En(klare) väg till digitala läromedel
För att underlätta för både användare och leverantörer pågår ett arbete med standarder för lärresurser inom SIS och ett annat inom .SE för att förenkla inloggningen till olika webbplatser.
40   Surfplatta i stället för dator –för äldre elever
Mikael Parknäs, rektor i Kungsbacka, skriver om skolans beslut att satsa på surfplattor från hösten.
42   Mina tweets och jag: tweet #3
Johan Groth exemplifierar samarbete i en digital vardag.


Datorn i Utbildningen nr 3-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023


Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 120428