Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.

 


Innehåll/DIU nr 1/2016

TEMA BETT, KOLLEGIALT LÄRANDE OCH SKOLUTVECKLING
Ledaren: London med stolthet – och eftertanke, sid 5
Hinder, möjligheter och utmaningar, sid 6
Elevnära ledarskap framgångsfaktor, sid 8
Lampton, Skolan som lyfte – mot alla odds, sid 10
Hackney: Skolutveckling som ger resultat, sid 12
Kommunens alla nivåer: Lika digitala möjligheter, sid 29

TEMA DIGITALT LÄRANDE
Nordic@Bett 2016: Nordiska elever, sid 14
Nordic@Bett 2016: 21st Century skills och nya färdigheter, sid 17
Östling, Trender och tendenser på BETT 2016, sid 18
Rask, Om gitarrackord och akvarellmålning, sid 22
Rask, Digitala prov och säkerhet, sid 26
Kvarnsell, Vägledning till digital kompetens, sid 34
Ekelund, Läromedel: Digitalt och kollegialt, sid 36


5   Ledaren: London med stolthet – och eftertanke
Genom andra får vi syn på oss själva. Vi blir klokare över vad och hur vi gör genom att möta de andra, skriver Peter Becker i ledaren. Här är grundvalen för delandekulturen på nätet liksom för BETT-resan.

6   Hinder, möjligheter och utmaningar
– En person kan ha exempelvis nedsatt syn, men en person är aldrig nedsatt, säger Caroline Hammar som arbetar för en skola där alla elever kan vara delaktiga.
8   Elevnära ledarskap framgångsfaktor

Hur lyckas man få framgång i skolutvecklingsarbetet och få lärare och elever att växa? Wendesgymnasiet tröttnade på kortsiktiga projekt.
10   Skolan som lyfte – mot alla odds
Lampton School i västra London har gått från att vara en skola i bottenskiktet till att var en skola som lyfts fram som ett föredöme.
12   Hackney: Skolutveckling som ger resultat
– Vår er- farenhet är att kvalitet endast kan utvecklas över tid och en tioårsperiod är det perspektiv vi talar om, säger Anne Canning, utbildningschef i Hackney.
14   Nordic@Bett 2016: Nordiska elever visar kreativa lärprocesser
Fyra elever från Årstaskolan i Stockholm tillsammans med elever från Danmark, Finland och Norge gjorde succé på Nordic@BETT.
17   21st Century skills:
Digitalisering ställer krav på nya färdigheter

Hur förbereder vi våra elever för livet på 2000-talet? Den frågan har Århusprofessorn Ole Sejer Iversen studerat i en rapport som presenterades på Nordic@BETT
18   Trender och tendenser på BETT 2016
DIUs trendspanare Mats Östling ser en Bettmässa som visar en alltmer mogen och pedagogisk verksamhet, ett ökat helhetstänkande och ett minskat teknikperspektiv.
22   Om gitarrackord och akvarellmålning
Kommer skolans digitalisering att innebära slutet för gitarrackorden och akvarellmålandet, undrar Sig Roland Rask i sin krönika.
24   Plocket
26   Digitala prov – så hanterar vi säkerheten
När digitaliseringen av de nationella proven ser ut att vara ett faktum, aktualiseras på nytt frågor om säkerheten med digitala prov, skriver Stig Roland Rask.
29   Fokusfråga för kommunens alla nivåer:
Lika digitala möjligheter för alla
Hur får vi kommunens IT-satsning i skolan att påverka undervisningen och då för alla elever på alla skolor, skriver Bo Kristoffersson.
30   Tryckfriheten fyller 250 år
Den svenska tryckfriheten fyller 250 år. Jubileet skärper uppmärksamheten på det övergripande syftet med medier och it i skolan.
34   Vägledning till digital kompetens
Malmö lärcentrum skapar en ny lärandemiljö. Helena Kvarnsell recenserar boken om projektet.
36   Från skolbok till digitalt läromedel, del 5: Digitalt och kollegialt
Rolf Ekelund har i fyra artiklar belyst läromedlens historia. I denna artikel utvecklar han sina tankar kring ett nytt grundkoncept för digitala läromedel.

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 8-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)
Nominera huvudman före 14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 8 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 151214