Distansutbildning

 • "- Utbildning på distans skapar närhet"
  Distansutbildning
  Peter Becker : 94/4
 • Distansundervisning i multimediamiljö: Pelles skoldag år 2005
  Distansutbildning
  Peter Becker : 94/4
 • Lära och leda på distans – för vem?
  e-lärande, distansutbildning
  Mats Östling : 08/8
 • Blender - ett öppet verktyg för skolan
  3D, Blender , open3dcourseware.se, distansutbildning, Högskolan i Gävle
  Nils Folkegård : 08/8
 • Nya insikter och kunskaper när klassrummet flyttar ut på nätet
  Digitalt klassrum, distansutbildning, virtuellt lärrum
  Ulla Karlsson , Eeva Koroma : 08/3
 • JÖNKÖPING: Satsar på pedagogernas och elevernas IT-kompetens
  Jönköpings kommun, Urban Lindström , Skoldatorkoncept, PIM-utbildning, distansutbildning
  Nils Sundberg : 07/5
 • Lärarutbildningen i Kalmar: IT-projekt i praktiken
  Distansutbildning, flexibelt lärande, VFU, Lärarutbildning
  Carina Näslundh : 04/6
 • Lärplattformar – aktuell fråga även i högskolevärlden
  Distansutbildning, flexibelt lärande, Lärmiljöer, lärplattformar
  CN : 04/5
 • Två små skolor blir en stor
  Guldäpplet 2003, distansutbildning
  Carina Näslundh : 03/4    Läs mer
 • Distans, närhet och flexibilitet
  Distansutbildning, Pedagogik
  Carina Näslundh : 02/8    Läs mer
 • Lärarens uppgift i fysiska och virtuella klassrum: Handleda, lotsa, stötta
  Distansutbildning
  Bosse Andersson : 02/8    Läs mer
 • Tema: Handledning och lärande. Länkar
  Distansutbildning, Internet
  Carina Näslundh : 02/8
 • Olika sätt att kommunicera
  Distansutbildning
  Carina Näslundh : 02/8
 • Flexibel fortbildning i Sandviken
  Distansutbildning, Fortbildning
  Kåre Skantz : 02/8
 • För gotländska småföretagare: Kurs i kvalitetssäkring
  Distansutbildning
  Kersti Hjertqvist , Jan Boman : 94/3
 • Matematik via bildtelefon
  Matematik, Distansutbildning
  Yvonne Djupfeldt , Bo Sikström : 95/4
 • Kom med i Diu's kompetensnät!
  IT-planer, stat, kommun och skola, Distansutbildning
  red : 95/4
 • Medicinsk bildkommunikation
  Distansutbildning, Datateknik
  Margareta Fundin : 95/4
 • Gymnasie-engelska via dator och modem
  Distansutbildning, Språk
  Lena Dafgård : 95/4
 • Kurs i gymnasieengelska över dator och modem: Distansutbildning
  Distansutbildning
  Lena Dafgård : 95/2
 • Lärarfortbildning per distans?- Annars hade det aldrig gått!
  Distansutbildning
  Peter Becker : 95/2
 • Telebild -95
  Distansutbildning
  Kersti Hjertqvist : 95/2
 • Två material som introducerar dig i First Class: Virtuellt klassrum
  Distansutbildning
  Mikael Asmola : 95/1
 • Nya verktyg kan göra schablonen till verklighet
  Musik, Distansutbildning
  Carina Näslundh : 96/4
 • Högskolan i köket
  Distansutbildning, Datorstöd
  Lisa Söderlund : 96/4
 • Fyra föreläsare om distansundervisning
  Datorstöd, Distansutbildning
  Åsa Wallinder : 96/4
 • Kunskapslyft per distans
  Distansutbildning, Datorstöd
  Allan Westerdahl : 97/2
 • Internet ersätter internat?
  Distansutbildning, Internet
  Anders Cronlund , Birgitta Karpesjö : 97/1
 • Tredimensionell lärmiljö på nätet
  Distansutbildning, Medieverkstad
  Gunnar Jutelius : 99/6
 • Organisera samarbetet i klassrummet med webbstöd
  IT-strategi, Distansutbildning
  Bosse Andersson : 99/5    Läs mer
 • Klassrum och arbetsplats på webben
  Internet, Distansutbildning
  Bosse Andersson : 99/4
 • Virtuell skola minskar avstånd till kollegor i Europa
  Skoldatanätet, Distansutbildning
  Ingela Ösgård : 99/4    Läs mer
 • European Schoolnet
  Skoldatanätet, Distansutbildning
  Ingela Ösgård : 99/4
 • Tunga aktörer bygger lärmiljöer över nätet
  Internet, Distansutbildning
  Peter Becker : 99/3
 • Läser om Internet - online i USA
  IT och skola, Distansutbildning
  Göran Wendelhof : 99/1
 • Kulturellt utbyte berikar kursen
  IT och skola, Distansutbildning
  Carina Näslundh : 99/1
 • IT en av delarna i ett flexibelt lärande
  Distansutbildning
  Bosse Andersson : 00/6
 • Virtuella veteraner
  Distansutbildning
  Bosse Andersson : 00/6    Läs mer
 • Distans är distans är distans…
  Distansutbildning
  Kurt Wicke : 00/4
 • På väg mot öppna lärmiljöer
  Distansutbildning, Forskning
  Bosse Andersson : 00/2
 • Förbättrad information och alternativa undervisningsformer
  datornät, Distansutbildning
  Bosse Andersson , Carina Näslundh : 00/1
 • Små barn tar stort eget ansvar
  Lärmiljöer , Distansutbildning
  Bosse Andersson : 01/6    Läs mer
 • Skolan mitt i byn
  Lärmiljöer , Distansutbildning
  Carina Näslundh : 01/1
 • Bättre på engelska via kurser på Internet
  Internet, Distansutbildning
  Bosse Andersson : 02/5
 • Flexibel utbildning: Distans skapar närhet emellan lärare och elev
  Forskning, Distansutbildning
  Carina Näslundh : 02/4    Läs mer

Antal träffar: 45

[Åter till början av sidan]     [Göra en ny sökning]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 080120