Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 3-04

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivit nummer.
Vill du läsa hela tidningen, beställ här!


2 html  

Ett tomt rum
De skarpa lärande projekten i skolan tenderar idag att bli medieproduktioner. Det är ett av skälen till att DIU sedan ett år intensifierat belysningen av medier i relation till IT – och deras relation till lärande, skriver Peter Becker i sin ledare.

4
  Animerade vågor ger koll på fenomen
Dan Russell, professor i tillämpad fysik vid universitet i Kettering, Michigan, har byggt upp en stor och innehållsrik webbplats för att förklara och visualisera fysikaliska fenomen.
6
html
  Lär sig skriva utan penna
På Vahl skole i Oslo lär sig sex- åringarna skriva och läsa genom att använda tangentbord och dator. Skriva för hand börjar de med först i trean. Och läseböckerna författar de själva, med utgångpunkt i egna erfarenheter och det egna ordförrå- det.
10
html
 

Att skriva sig till läsning – på datorn
Norske forskaren Arne Trageton vill revolutionera läs- och skrivinlärningen. Ut med papper, penna och abc-böcker. In med dator, tangentbord och barnens egentillverkade läseböcker. Och resultaten hittills har varit goda. De barn som tillämpat metoden både skriver bättre berättelser och har en snyggare handskrift när de väl börjar lära sig att skriva med penna.

12
 

Du är bjuden på:
Seminarium och tjugoårskalas

Föreningen Datorn i utbildningen jubilerar och firar två decenniers arbete för den goda skolan med stöd av IT. Det blir ett stort kalas, med seminarium där vi blickar framåt och en fest, dit Du och vänner till Föreningen Datorn i utbildningen nu bjuds in.

14
html
 

Sant eller falskt?
Säpos uppdrag är att
förstöra ryska piroger

Den senaste tidens alarmerande rapporter och skriverier om att svenska skolbarn är sämst på källkritik aktualiserar återigen frågan om informationskompe- tens och källkritik i skolan skriver Nils Fagerberg och ger exempel från sin undervisning på gymnasiets fordonslinje.

16
  Elever löser problem åt näringslivet
Att starta samarbete med näringslivet behöver inte vara komplicerat. Det gäller att starta smått och skynda långsamt så att allt du gör i början blir bra. Svante Leo och Niclas Stensson är projektledare för Credit i Värnamo där eleverna jobbar med att lösa verkliga problem åt de lokala företagen.
20   Skolan mitt i byn – utan väggar
Övergången mellan skola och arbetsliv kommer att suddas ut. I framtidens utbildning gör elever ”skarpa” projekt ute i arbetslivet. Det är dags att riva industrisamhällets fabriksskola, menar Bo Dahlbom, chef för Svenska IT-institutet och professor vid IT-universitetet i Göteborg
22
html
  Hela världen ryms i en fruktsallad
Internationell kokbok på nätet. Nya landskapsrätter skapas i samarbete med stjärnkock. Med hem- och konsumentkunskapen i centrum jobbar eleverna i Kristinedalssskolan i Stenungsund skapande och ämnesövergripande i samarbete med andra skolor och lokala företag.
26 Köp soppa – få en dator.
Om entreprenörskap, varumärken
och korkade vita män:

Gott eller ont? Vilka krafter styr när väggarna rivs mellan skolan och samhället utanför? Erik ”Honken” Holmqvist reflekterar över ett högaktuellt ämne med utgångspunkt i Korkade vita män och No Logo.
28 SVIT 04 – regionala konferenser den 2 november
SVIT04 är tänkt att bli en ny typ av konferens, ett nationellt rådslag, där skolfolk samlade runt landet gemensamt kan påverka den framtida inriktningen på skolutveckling med IT.
30
Elever producerar eget kunskapsspel:
Spelet om skolans förbannelse
– Man lär sig både programmet och att lösa problem. Jag tycker att vi åstadkommit mer än jag förväntade mig, säger Simeon, en av tolv elever på Rönninge gymnasium som jobbar med projektet.
32
Recension av Mediator 7:
Enkelt för nybörjare och avancerade funktioner för den vane

I skolan fungerar programmet förträffligt eftersom det går snabbt att komma igång och det finns så många användningsområden, skriver Lars-Göran Aasa i sin recension av Mediator 7.


Datorn i Utbildningen nr 3 2004. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 04]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 040504