Bibliotek

 • Debatt: Skolbiblioteken och den nya skollagen
  En ny skollag trädde i kraft vid halvårsskiftet 2011. I den nya lagen står det att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek., Skolinspektionen har nu gjort ett informationsmaterial som berättar hur de tolkar den nya lagen och hur den ska följas upp.
  Krister Widell : 11/7
 • Kungliga biblioteket utreder E-boken: När kommer boomen?
  Kungliga biblioteket (KB), utredning om e-bokens ställning i Sverige, När kommer boomen, E-bok, läsplatta, distribution, affärsmodell
  Krister Widell : 11/6
 • Lyft för digital kompetens i nya läroplanen
  Nätverket för informationskompetens, NIK, Gy2011, digital kompetens, samverkan mellan bibliotekarie och lärare kring att integrera informationsfärdigheter i undervisningen samt digital delaktighet.
  Cecilia Bengtsson, skolbibliotekssamordnare, Ekerö : 11/3    Läs mer
 • Webbens innehåll organiserat på plattform
  innehållsstruktur och lärplattformar, Plattformar, mediecentraler, skolbibliotek
  Krister Widell : 10/6
 • Den nya skollagen och bibliotekens roll
  Ny skollag 2011, bibliotekets och bibliotekariens roll, Digitala medier och biblioteket
  Krister Widell : 10/5
 • Läsplattorna gör entré
  Utvärdering i Jönköping, skolbibliotek och läsplattor
  Carina Näslundh : 10/1
 • Framtidens skolbibliotek: Nytt uppdrag och ny inriktning
  Framtidens skolbibliotek, Ross Todd, Morten Söby, Carol Gordon, Olof Sundin, Framtidens lärande, 2009
  Jonas Hällebrand : 09/4
 • Glass, nätkultur, köer och litteratur
  Bok- och Biblioteksmässan
  Carina Näslundh : 07/6
 • Rapport från Helvetesgapet: Tid för reflektion
  Bibliotek, Forskning
  Christer Holmqvist : 03/6
 • IT, informationssökning, CD-ROM och nätverk..: Bibliotekarie i tiden...
  Bibliotek, Multimedia
  Ulf Bolander : 95/4
 • Kritisk granskning blev startskott i Örebro län
  Bibliotek, IT-planer, stat, kommun och skola
  Ulf Bolander : 95/4
 • Elevernas navigatör
  Bibliotek, IT-strategi
  Lisa Söderlund : 96/4
 • Skolbibliotekarien är den smarte agenten!
  Bibliotek, Datorstöd
  Monica Nilsson : 96/3
 • Elevernas navigatör
  Bibliotek, Datorstöd
  Eva Jonsby : 96/2
 • Skolan och biblioteket påverkas av Internet: Skolbibliotekarien i ny roll
  Nät, Bibliotek
  Eva Jonsby , Lena Müller : 96/1
 • Bokbygge
  Bibliotek, Bibliotek
  Örjan Salö : 96/1
 • Att skapa ett virtuellt bibliotek
  Internet, Bibliotek
  Christer Holmqvist : 98/4
 • Biblioteket i centrum
  Bibliotek, Internet
  Carina Näslundh , Margareta Blomberg-Jonsson : 98/1
 • Artikeldatabaser - bra källor för skolan
  Bibliotek, Internet
  Margaretha Holstensson , Peter Becker : 98/1    Läs mer
 • Hej! Var får man tag i nånting om Che Guevaras begravning?
  Bibliotek, Internet
  Margaretha Holstensson : 98/1    Läs mer
 • Bra innehåll och teknik i nya uppslagsverk
  Recension, Bibliotek
  Ola Svärd : 99/6    Läs mer
 • Polarbibliotek i cyberrymden: Barn frågar författare
  Bibliotek, Internet
  Ann-catrine Westerberg : 99/4
 • Projekt Gutenberg: Världslitteraturen till alla
  Upphovsrätt, Bibliotek
  Peter Becker : 02/6    Läs mer
 • En bibliotekarie i varje arbetslag
  Bibliotek, Sökning
  Carina Näslundh : 02/6
 • Skolan en arbetsplats för eleverna
  Bibliotek, Sökning
  Carina Näslundh : 02/6
 • Årets skolbibliotek
  Bibliotek
  red : 02/6
 • Med boken i handdatorn
  Bibliotek, Sökning
  Bosse Andersson : 02/6    Läs mer
 • Om e-böcker på webben
  Bibliotek, Sökning
  Carina Näslundh : 02/6
 • Tid för samtal tid för utveckling
  Bibliotek, Sökning
  Carina Näslundh : 02/6    Läs mer
 • Elev med eget ansvar
  Bibliotek, Sökning
  Carina Näslundh : 02/6
 • Kul med kunskap
  Bibliotek, Sökning
  Carina Näslundh : 02/6    Läs mer
 • Lockande arbetssätt
  Bibliotek, Sökning
  Carina Näslundh : 02/6

Antal träffar: 32

[Åter till början av sidan]     [Göra en ny sökning]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 080120