DIU nyhetsbrev

Nr 9/2019 den 15 september

Nyhetsbrev med reportage, inlägg, analyser och evenemang kring skolutveckling och digitalisering.

Digital innovation tar skolan mot framtiden


Foto Johanna Wallèn
– Det digitala kan verkligen berika lärandemiljön. Det finns en debatt som ifrågasätter digitaliseringen och ofta pekar på dess problematiska sidor, man pratar ofta om skärmtid och att begränsa den. Det vi ser är istället åtskilliga bevis för att lärarna är professionella och använder digitala verktyg för att åstadkomma något fantastiskt, säger Peter Becker, ordförande i stiftelsen DIU. Läs hela artikeln


o   Annika Sjödahl, nominerad till Guldäpplet 2019: Kan elevernas lärande förstärkas med digitala verktyg?
– Jag upplever att multimodalitet motiverar och kan fånga elever att intressera sig för läsning, diskussion och skrivandet i syfte att skapa förståelse för sig själv och sin omvärld. Det är en viktig ingång för att fånga elever som inte är lika motiverade. Genom internet och datorer kan elever ges möjlighet att få ett sammanhang, en kontext, där skolan inte blir en isolerad arena utan den kunskap som förvärvas i skolan får ett syfte där eleverna förstår innebörden i att kunna leva och verka i samhället.

Det säger Annika Sjödahl, lärare på Gröna Dalenskolan i Håbo, och en av årets nominerade till Guldäpplet. Läs hela intervjun

o   Vad kan en skola vara?
Vad är en skola? Frågan ställs vid ett seminarium på Bokmässan, arrangerat av stiftelsen DIU. Seminariet annonseras med muralmålningen ”Skolan i Aten”, en berömd 1500-talsfresk i Vatikanen, målad av konstnären Rafael. Bilden ger en tolkning av skola som ett samtal mellan olika perspektiv. Så vad är en skola?

Seminariet Dagens skola och framtidens lärande, är ett samtal lett av Peter Becker tillsammans med Pernilla Nilsson, högskolan Halmstad, Åsa Wikforss, Stockholms universitet och Per Dahlbeck, Malmö stad och universitet. Artikel: Vad kan en skola vara, Becker och Viklund
Läs mer i Bokmässan program

o   En skola som utmanar

Per Dahlbeck. Foto Bo Helmersson.
Per Dahlbeck, verksam vid Malmö universitet och i Malmö stad, är en av deltagarna vid seminariet. Han betonar vikten av elevers lärande genom att de ställer egna frågor, parallellt med mer traditionellt lärande genom tillägnande av befintlig kunskap. Per Dahlbeck är en av redaktörerna till boken En skola som utmanar – när skolan blir meningsfull ur elevens perspektiv. Klas Viklund har läst boken och presenterar denna och ger därtill i en essä ett bredare perspektiv. Läs mer

o   Guldäpplet och stiftelsen DIU på Bokmässan, 26-29 september i Göteborg
Kom och prata skolans digitalisering och professionsutveckling med oss. Du hittar oss i monter, C00:13, mitt emot Lärarscenen. Möt årets Guldäpplepristagare! Guldäpplets program på BokmässanDIU nyhetsbrev nr 9-2019. Stiftelsen DIU verkar för skolans digitala utveckling, med Guldtrappan, utmärkelsen för skolhuvudmän när det gäller skola och digitalisering och lärarpriset Guldäpplet, med studieresor och med konferensen Framtidens lärande i samverkan med partners.

(Annons)
Nominera huvudman före 14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 9 - 19]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 190915