Untitled Document CARINA NÄSLUNDH
E-post: carina.naslundh@diu.se

 

Svenska Wikimedia satsar på skolan:

Flippklipp, Wikimini och läromedel

Kunskapen i centrum. På Wikimedia Sverige pratar man gärna och mycket om kunskap. Om den fria kunskapen. Om att tillgängliggöra kunskapen. Om den delade kunskapen. Om den kunskap som växer fram när den stöts och blöts och omvärderas i samspelet med andra. Och om vad det innebär för samhället, skolan, eleven, läraren att vara delaktig, dela med sig, stiga ut på den offentliga scen som internet är och dela med sig av sitt arbete, sin text, sin film, sina tankar.

– Det finns enorma möjligheter för lärare och elever, säger Ylva Pettersson programansvarig på estetprogrammet på Katedralskolan i Skara, finalist till guldäpplet 2012 och styrelseledamot i Wikimedia Sverige med speciellt fokus på skolsamarbeten. Och skolan är ett område som svenska Wikimedia nu storsatsar på – med stort engagemang.

Wikimedia är för de flesta liktydigt med Wikipedia, men det finns många andra verksamheter som alla bygger på samma principer, dela med dig, låt andra bygga vidare på ditt arbete, förädla andras. I Wikiversity finns möjligheter att göra både stora webbkurser med tusentals deltagare, likaväl som ett delmoment i historia B för en gymnasieklass – en färdig och fri lärplattform byggs för samverkan.

– Om jag gör en kurs kan andra lärare använda den, förbättra den och lägga till sitt material. Det är kollaborativt på riktigt, säger Ylva Pettersson. Och precis som i Wikipedia kan man följa ändringarna, det går alltid att följa diskussionen och ändringarna efterhand.

– Och vi kan ta hand om materialet, vi är bra på hantera stora mängder material och märka upp det, säger Jan Ainali, som leder Wikimedia i Sverige.

Flippklipp
Intresset för att det flippade, eller omvända klassrummet, ökar stadigt och ett projekt som Wikimedia i Sverige tillsammans med engagerade lärare dragit igång är en samlingsplats för så kallade flippfilmer. Än så länge ett projekt i sin linda, och det är inte alltid helt självklart att ladda upp film till Wikimedia som endast tar emot öppna filformat och att konvertera en film till ett nytt filformat är något som många drar sig för, eller helt enkelt inte vet hur man gör.

– Vi jobbar på att förenkla det och hitta vägar så att det ska bli lika enkelt som att ladda upp film till Youtube, berättar Jan Ainali. För att det ska lyckas krävs också ett antal aktiva lärare som börjar lägga upp sina filmer på den gemensamma ytan.

– Och varför bara lärare, menar Ylva Pettersson. Flippfilmerna är på väg att etablera sig och varför inte låta eleverna göra filmerna åt dig.

Själv ser hon framför sig hur hennes lärarvardag kan både underlättas och inspireras när hon kan koppla ihop filmer på flippklipp med annat material från andra lärare och gemensamt bygga upp och ta del av kurser, läromedel och andra lärresurser skapade av elever, lärare och varför inte lärarstuderande.

Wikipedia för de yngsta
Wikimini, wikipedia för barn

Ett annat projekt där svenska Wikimedia ligger i framkant är Wikimini, ett Wikipedia för de yngre barnen. En lugn och trygg plats för elevera att träna sig i att producera text och låta andra ta del av och bygga vidare på, att vänja sig vid att diskutera, se hur texter kan förändras och bli medveten om hur man hanterar upphovsrättslagar på internet. Och samtidigt få en chans att visa upp sitt kunnande.

– Även en åttaåring tycker att det är roligare att sjunga på en scen än i sovrummet. Och det får de göra på Wikimini, på samma sätt som mina gymnasieelever får en scen när de producerar material till stora Wikipedia, säger Ylva Pettersson.

– Vi ska se Wikipedia som ett verktyg, inte enbart som en källa i undervisningen, och fundera på hur vi kan använda det.

CARINA NÄSLUNDH
E-post: carina.naslundh@diu.se

Wikimedia på Framtidens lärande


Håll ögonen på Wikimedia på Framtidens lärande 10 –11 april, där kommer några av nyheterna som riktar sig till skolan att lanseras. Framtidens lärande.Datorn i Utbildningen nr 8-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 8 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 131212