DIU nyhetsbrev

Nr 5/2019 den 19 mars

Nyhetsbrev med reportage, inlägg, analyser och evenemang kring skolutveckling och digitalisering.

SVERIGE – FINLAND – NORGE – DANMARK satsar digitalt!

Sverige: nationell handlingsplan för skolans digitalisering
Ett stort grattis till alla de som arbetat med den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet med 18 väl övervägda initiativ, som antagits av SKL och överlämnats till regeringen. Det har varit ett brett engagemang i processen med rådslag, fram till förslaget. Detta innebär att skolan får en nationell plan, och går in i en ny fas där alla landets skolor – och alla huvudmän – nu står inför uppgiften att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för alla elevers lärande och framtid.

Nu finns underlag för en samlad nationell satsning, med stödjande strukturer som kompetensutveckling och professionsanknuten forskning, med lärar- och rektorsutbildning och många andra viktiga förslag – och utmaningar. Nästa steg är regeringsbeslut kring de initiativ som föreslås, liksom universitet och högskolor (inte minst lärarutbildningar), och alla andra aktörer för att omsätta planen i lyft för eleverna.

För oss som arbetat i denna riktning med alla lärare som nominerats till lärarpriset Guldäpplet sedan 2002, med utmärkelsen för huvudmän som tagit avgörande steg: Guldtrappan, och med konferensen Framtidens lärande, där dessa delar med sig, och med tidskrift och rapporter liksom riksdagshearings och mycket annat är denna nationella handlingsplan ett mycket välkommet steg.

SKL om handlingsplanen

Peter Becker, chefredaktör, DiU


o   Resa för att lära av Finland: 25-26 april
Vad kan vi lära oss av grannländerna, kring att introducera digital kompetens? Finland inför ny läroplan och digital kompetens. Hur driver finska Utbildningsstyrelsen, skolor och lärarprofessionen den transformationen? Med Linda Mannila som guide - och plats för dig också!

Forskarna Linda Mannila och Heidi Krzywacki medverkar
Förutom finska Utbildningsstyrelsens representanter, skolledare och personal på de skolor vi besöker, medverkar forskarna. Linda Mannila, Åbo universitet, och Heidi Krzywacki, Helsingfors universitet.
Studieresa till Helsingfors, 25-26 april och anmälan

o   Vem ska få Guldäpplet 2019?
Nu är det dags att börja fundera på vem du ska nominera till lärarpriset Guldäpplet 2019. En lärare som har gjort framstående insatser för att utveckla elevernas digitala kompetens. Och som dessutom har uppmuntrat kollegor i den egna skolan och kommunen.
Läs mer och gör din nominering

NOTERAT
o   DANMARK: Danska undervisningsministeriet kring skolans digitalisering
Danska undervisningsministeriet har kommit med en ny rapport kring skolans digitalisering som diskuterar lärares och föräldrars frågor liksom klok användning av digital teknik. Rapporten är en del i underlaget för dialogen kring Danmarks nya digitala strategi för skolan som ska gälla 2020-2025. Rapporten ”Digitalisering med omtanke og udsyn”

o   NORGE: Norge får ny läroplan
Norge får ny läroplan från hösten 2020. Förslaget till nya läroplaner har nu presenterats av norska utbildningsministern Jan Tore Sanne. Det är en genomgripande förändring i innehållet i de olika ämnena som generellt ska bli mer utforskande och digitala färdigheter får också en tydligare plats i fler ämnen. Presentation på norska regeringen webbplats

o   Virtual reality tar plats i äldreomsorgen
Det är inte bara skolan som utforskar möjligheterna med VR, Virtual reality. På flera håll i landet pågår projekt nom äldreomsorgen, bland annat i Stockholms landsting för att personer på äldreboenden ska få större möjlighet att uppleva världen utanför hemmet. Artikel om VR-filmer på äldreboenden i Stockholm (Aftonbladet)
Video från Lunds tekniska högskola om utveckling av VR-filmer för äldre

o   Estetiska ämnen
Estetiska ämnen är viktiga för elevers möjligheter att utveckla kreativitet, konstaterar Skolinspektionen i en granskning av musikundervisningen, som bland annat visar att digitala verktyg kan bidra till mer musikskapande och främja kreativitet. Skolinspektionens rapport "Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9"

o   Skolor och forskare satsar tillsammans på det digitala lärandet
Lära genom film, virtuell verklighet, ”spelifierad” undervisning, det digitala ledarskapet och datoriserade klassrum. Det är några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella inom FDLIS (Framtidens digitala lärande i skolan) som bedrivs av Högskolan Halmstad i samverkan med region Halland och sju kommuner. Pressmeddelande från Högskolan Halmstad

o   Koll på GDPR med hjälp av sång
Vad är det egentligen man behöver ha koll på när det gäller GDPR och skola? Göteborgs utbildningsförvaltning har tagit fram sången som förklarar allt. Sjung medDIU nyhetsbrev nr 5-2019. Stiftelsen DIU verkar för skolans digitala utveckling, med Guldtrappan, utmärkelsen för skolhuvudmän när det gäller skola och digitalisering och lärarpriset Guldäpplet, med studieresor och med konferensen Framtidens lärande i samverkan med partners.

(Annons)Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 19]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 190322