Untitled Document Text: Guldäpplet/Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne
www.diu.se/guldapple

 

Rekordmånga nominerade till lärarstipendiet Guldäpplet

Över 100 vassa pedagoger som utvecklar och förnyar lärandet med stöd av IT. Det är resultatet när nomineringen till Guldäpplet 2013 avslutats.

– IT och digitala verktyg börjar bli naturliga inslag i många skolors vardag och ett redskap för elevernas lärande och utveckling. Guldäpplet är ett exempel på hur vi kan lyfta goda exempel genom att visa på lärare som går före med de innovativa möjligheter som tekniken ger, säger Per Mosseby, chef för Center för eSamhället, Sveriges kommuner och landsting.

Lärarpriset Guldäpplet, som delats ut sedan 2002, speglar utvecklingen av pedagogiken med stöd av moderna lärverktyg i svensk skola. Granskningen av nomineringarna blir ett slags statuskoll av hur användningen av IT ser ut. I år har drygt 100 lärare nominerats till priset, vilket är rekord.

– De lärare som nu är nominerade till Guldäpplet röjer vägen för kollegor i hela landet, i ett lärande stött av digitala verktyg. De visar hur elever kan erövra språket och skrivandet, tillägna sig moderna nätbaserade arbetsformer, engageras i sin omvärld och bli kreativa. Digitala verktyg och nätbaserat lärande blir nycklar till framtiden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för lärarpriset Guldäpplet.

– Många skolor och kommuner har antagit utmaningen att nå bättre resultat med hjälp av digitala verktyg och resurser. Med lärarpriset Guldäpplet vill vi stödja utvecklingen genom att lyfta fram inspiratörer bland lärarna, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

På webbplatsen möter du flera av de nominerade pedagogerna. Du kommer att möta fler under året, i DIUs spalter, på DIUs resa till BETT 2014 och i många andra sammanhang. Bland de nominerade är alla vinnare, det är pedagoger som bidrar till utvecklingen av svensk skola med stöd av digitala verktyg. Pedagoger som delar med sig av sina erfarenheter till kollegor runt om i landet.

I slutet av september kungör juryn de tre finalisterna bland årets dryga 100 nominerade pedagoger. Den slutliga vinnaren presenteras tisdagen den 29 oktober på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö.

 

Guldäpplet/Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne


Om Guldäpplet
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är

  • Stiftelsen DIU/Datorn i Utbildningen, grundare och koordinator
  • Lärarförbundet
  • Lärarnas Riksförbund
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Tieto Education, Healthcare & Welfare AB
  • Netsmart AB
  • Gleerups Utbildning AB

Jury
I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2011 och 2012.

Webbplats
Läs mer om Gudäpplet och de nominerade: www.diu.se/guldappleDatorn i Utbildningen nr 5-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 130916