Untitled Document Mikael Parknäs
Rektor, Smedingeskolan, Kungsbacka
E-post: mikael.parknas@kungsbacka.se

 

TEMA Framtiden lärande 2012/Studio Lärmiljö


Fallstudie Kungsbacka:
Hur ska en skola för framtiden se ut?

En krönika i DIU om en flexibel lärmiljö för både variationer i elevantal och framtida pedagogiska strömningar. ledde till att Kungsbacka blev en av de två kommuner som fick möjlighet att få sina skolplaner genomlysta av expertgrupper under Studio Lärmiljö, på Framtidens lärande. Mikael Parknäs, rektor på Smedingeskolan i Kungsbacka som skrev krönikan, skriver här om arbetet i workshopen kring framtidens lärmiljöer.

Foto: Bo Helmersson.
I höstas skrev jag en artikel i DIU där jag reflekterade kring en skola för framtiden lärande. En skola som håller 40-50 år fram i tiden, motsvara kraven för hållbar utveckling och vara flexibel för pedagogisk utveckling och samhällsutvecklingen.

I artikeln spekulerade jag kring om det skulle vara möjligt att bygga en skola flexibel för variationer i elevtal och framtida pedagogiska strömningar. Är det möjligt att ha en flexibilitet i inredning och möblering. Vilka vinster kan man göra i effektivitet och ekonomi med stordrift? Och hur kommer pedagogikens krav att påverka skolan.

Frågorna som ställdes i artikeln resulterade i att Kungsbacka, tillsammans med Botkyrka, blev ett av de två exempel som experterna på Studio Lärmiljö skulle arbeta med. Kommunen tog fram ett underlag med förutsättningar för expertgrupperna att använda under workshopdelen av konferensen, och sedan var det i gång.

Workshopen startade måndagen före konferensen Framtidens lärande och uppdraget till expertgrupperna var att ta fram ett förslag till skola enligt det presenterade underlaget. De sammanlagt sju expertlagen samlade gräddan av landets arkitekter, forskare, samhällsbyggare och lärmiljöexperter.

Från Kungsbacka var vi tre personer som deltog i workshopen Sture Hedelin projektsamordnare och arkitekt, Udo Weis utvecklingsledare och jag. Sammanlagt var det fyra lag som arbetade med ett förslag till ”En ny skola i Fjärås”. Samtidigt arbetade tre expertlag med det andra exemplet som var en ny gymnasieskola i Botkyrka. Lagen hade måndag och tisdag fram till lunch på sig att ta fram modeller, en utställningsdel och en presentation som skulle presenteras för Studio Lärmiljös deltagare. Klockan 14 skulle presentationerna börja för den stora deltagarskaran.

Visionär start
Att bli utnämnd till ”expert” kändes ju lite pirrigt! Och vad kunde jag bidra med? Min grupp bestod av Lars Lindstaf arkitekt, Lena Svanberg arkitekt, Jonas Christensson konceptutvecklare akustik, Moa Dickmark arkitektstuderande och jag. Det var en väldigt kreativ, kompetent och professionell grupp men skulle vi hinna? En och en halv dag för att kunna presentera ett koncept som konferensens deltagare skulle finna spännande?

Gruppens arbete startade mycket visionärt. Hela förmiddagen första dagen gick åt diskutera vision och vilken inriktning vårt förslag skulle ha. Skulle vi göra ett visonärt förslag eller skulle vi presentera något mer konkret?

Efter mycket diskuterande och många argument fram och tillbaka bestämde vi oss för att göra ett konkret förslag på befintlig tomtmark. Det var ett fantastiskt roligt och kreativt arbete och många annorlunda tankar och ”hjärnvändor” blev det. Jag är väldigt tacksam för att ha fått möjlighet att arbeta i ett sådant kreativt ”flow”.

Uppskattad redovisning
Det stora ögonblicket närmade sig och det var dags för redovisning. Gruppen fick 10 minuter att visa sin presentation och sedan var det fem minuters ”kritik” av andra experter. Det var tre otroligt spännande och intensiva timmar med presentationer. De fyra grupper som arbetat med Kungsbacka fick börja och här fanns allt ifrån otroligt visionära förslag till förslag till ett skolbygge på en befintlig tomt. Den övergripande frågan var: Är det möjligt att bygga en skola för framtiden som är en F-9 skola och har plats för upp till 1 200 elever? Och är det lämpligt?

I min grupp ”Team Horseradish”, (Horseradish betyder pepparrot och Fjärås är känt som Sveriges ”pepparrotsodling nr 1”) hade vi ett relativt konkret förslag som utnyttjar en befintlig tomt och innebär, i korthet att det finns tre hemskolor för elever F-6 bestående av tre tvåvåningskroppar. Varje våning utgör ett arbetslag om 120 elever. Till det kommer två tvåvåningskroppar för år 7-9 där det finns avancerad utrustning inom fyra temaområden. Områdena är: P = Praktisk/estetiska området I = Internationellt/Kulturellt N = Naturvetenskap/Teknik K = Kroppsligt/Musik/Rörelse Eleverna roterar mellan dessa temadelar och har dem som bas för att lära i verkligheten. En av de andra grupperna som arbetade med Kungsbacka hade ett intressant förslag som de kal.- lade ” Flipped School Fjärås”. Det hänvisar till begreppet ”The Flipped Classroom” och betyder att eleverna jobbar hemma för att sedan komma till skolan och undersöka och handledas. Förslaget som har som ledord ”En skola som tar sig ut och bjuder in”. Konceptet bygger på ett ”moderskepp” och ett antal ”projektytor”. Till det kommer ”Mobila Lab”. Projektytorna i förslaget tar tillvara på de speciella förutsättningar som finns i bygden. Till exempel finns en projektyta med ett Naturrum i anslutning till Fjärås Bräcka naturreservat.

Nya pedagogiska diskussioner
För Kungsbackas del var Studio Lärmiljö en fantastisk möjlighet att diskutera de framtida skolbyggnationerna och få impulser till att tänka nytt. Anette Liedström Hjorth, chef för förskola- och grundskoleförvaltningen i Kungsbacka kommun, sammanfattade det så här:

– Vi har lärt oss att vi kan få stor nytta och många utvecklande pedagogiska diskussioner om vi ändrar vårt nuvarande sätt att planera för en skolbyggnad och tar in arkitektkompetensen tidigare i processen – annars blir verksamhetsidéerna översatta till lokaler med fastställda ytor för skola i traditionellt ramprogram, istället för att vara en del som stödjer lärandet.Vilket vi naturligtvis vill.

MIKAEL PARKNÄS
Rektor, Smedingeskolan, Kungsbacka
E-post: mikael.parknas@kungsbacka.se
Datorn i Utbildningen nr 4-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok


FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 120618