Untitled Document

Av: Joachim Thornström
IT-pedagog, Ystads Kommun
E-post: Joachim.Thornstrom@ystad.se

 

Lästipset

Tänk att som 7-åring få slippa fokusera på finmotorik och istället få möjlighet att ägna sig åt sin språkutveckling!

Det är några år sedan Arne Trageton presenterade sin forskning kring de positiva effekterna av att låta eleverna börja lära sig skriva på datorn och vänta med bokstavsträning och skrivande för hand.

I Ystad deltog samtliga lärare i årskurs F-2 i vårt fyraåriga projekt ”Skriva sig till läsning”. De flesta av dem använder datorn på ett naturligt sätt tillsammans med eleverna i dag, men fortfarande är det ingen som vågat ta steget fullt ut – att helt vänta med pennan som skrivredskap till åk 2.

Erica Lövgren är en av dem som har vågat, och vunnit. Både Guldäpple och en övertygelse om hur man ger eleverna en riktigt bra skolstart. Tänk att som 7-åring få slippa fokusera på finmotorik och istället få möjlighet att ägna sig åt sin språkutveckling!

I boken ”Med datorn som skrivverktyg” beskriver Erica hur hon har tolkat Tragetons modell och hur hennes undervisning ser ut. Eleverna får skriva på datorer, tillsammans, i meningsfulla sammanhang. De traditionella 28 veckorna av bokstavsarbete ersätts av naturliga och intressanta samtal bland annat om synonymer, texters uppbyggnad och texters innehåll.

Erica beskriver tydligt och enkelt sitt arbete. Boken är fylld med konkreta exempel och vem som helst oavsett IT-vana kan lätt ta till sig innehållet och prova själv. En riktig inspirationsbok som jag rekommenderar alla lärare att läsa.

Flera gånger har jag hört uttrycket ”Eleverna lär sig läsa oavsett vilken metod vi utsätter dem för”. Jag är dock övertygad om att en god pedagog i kombination med denna metod passar den stora majoriteten av barn, från Piteå i norr till Ystad i söder.

 

Joachim Thornström
IT-pedagog, Ystads Kommun

Nominera lärare till Guldäpplet 2010 senast 1 juni!

Erica Lövgren fick Guldäpplet 2009 för sitt arbete. Har du någon lärare i din närhet som borde belönas med ett Guldäpple? Då har du chansen att nominera läraren till Guldäpplet 2010. Lärarstipendiet Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera aktiva lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Nomineringen är öppen till den 1 juni. Mer information: www.diu.se/guldappleDatorn i Utbildningen nr 3 2010. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 10]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 100503