Untitled Document CARINA NÄSLUNDH
E-post: carina.naslundh@diu.se

 

Guldäpplet och pedagogisk utveckling


Cecilia Johansson, vinnare av Guldäpplet 2015:

– Internet är en arena där jag kan fördjupa och utvidga undervisningen

Cecilia Johansson, lärare på Helenelundsskolan i Sollentuna blev årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt engagerande och forskningsbaserade arbete med att utveckla de pedagogiska möjligheterna i mötet mellan sociala medier och undervisningen.

Cecilia Johansson, lärare på Helenelundsskolan i Sollentuna, vinnare av Guldäpplet 2015. Foto: Bo Helmersson.

– För mig är internet i skolan en ny arena där jag kan fördjupa och utvidga undervisningen, säger Cecilia Johansson, lärare i svenska, historia och geografi på högstadiet på Helenelundsskolan och filosofie licentiat i historiedidaktik.

Cecilia Johansson som hann jobba drygt tio år som arkeolog innan hon utbildade sig till lärare är van att jobba i projekt. Och hon drar hela tiden igång nya. Ofta har det handlat om just språkutvecklande arbetssätt med fokus på ökad måluppfyllelse.

Bloggen som verktyg
Bloggen och de sociala medierna kom in i Cecilia Johanssons undervisning för ungefär fem år sedan. Och som för många andra lärare var det genom Webbstjärnan som bloggandet startade.

– Mitt syfte var att skapa en ny arena där skrivandet blev mer öppet och socialt och framförallt ville jag motivera pojkarna att skriva längre och bättre texter.

En extra bonus var att även de tysta duktiga flickorna fick en arena där de tog plats och blev synliga. Och elevernas texter blev publika, de läste varandras texter, reflekterade och kommenterade.

Sedan dess har just bloggen blivit Cecilia Johansson favoritverktyg. Även om hon använder andra digitala verktyg är det till bloggen hon gärna återvänder både för längre och kortare projekt.

– Det är enkelt att lägga upp någonting på bloggen, till exempel en källtext från franska revolutionen, och låta eleverna värdera den i kommentarsfältet. Jag kan snabbt gå igenom elevernas svar. Och det är enkelt att visa och gemensamt diskutera kring elevernas svar i klassrummet.

Och att Cecilias arbetssätt med bloggar har påverkat hennes elever vittnar före detta eleven Ida om som skriver

”Ärligt talat vet jag inte om det är vetenskapligt bevisat att man lär sig bättre om man har roligt. Det enda jag vet är att jag kommer att komma ihåg franska revolutionen långt efter min utbildning är klar, tack vare en blogg jag jobbade med i åttan. Inte nog med det. Jag kommer alltid ha med mig bloggandet som ett medel i mitt skolarbete.

Forskning och praktik
De senaste åren har Cecilia forskat och blev klar med sin licentiatavhandling förra året. I sin forskning har hon tagit utgångspunkt i sina egna erfarenheter kring elevers publika skrivande och följt en annan lärares arbete med två klasser i årskurs nio som skrivit bloggdagbok från andra världskriget.

Eleverna fick på bloggen skapa sina egna karaktärer och skildra den historiska händelseutvecklingen från de egna huvudpersoners synvinkel och i elevernas dagböcker kunde läsarna möte både amerikanska och tyska soldater vid fronten, flickvänner, och mammor som oroade sig för sina söner. Eleverna interagerade med varandra, och varandras karaktärer, läste varandras inlägg och kommenterade.

– Eleverna lärde sig mer oavsett om de ville eller inte. De utvidgade lärobokens perspektiv. Och eleverna försökte verkligen skriva autentiska texter med en levande berättelse.

Det visade sig också att skrivandet – berättelsen – blev det primära för eleverna. Även om de kunde använda sig av filmer, bilder och länkmaterial var det skrivna ordet i fokus.

– Dagboksformen uppmuntrande just skrivandet. Och eleverna var angelägna om att inte störa sina läsare utan hålla fast dem i berättelsen.

Arbetssättet tränade också elevernas empati.

– Eleverna ansträngde sig verkligen för att leva sig in i karaktärerna. Elever som i vanliga fall anses svaga kan producera intressanta inlägg och får visa sin kreativitet, säger Cecilia Johansson.

Forskarstudierna har gett Cecilia en fördjupad grund att stå på.

– Det gav mig helt nya perspektiv och massor av historiedidaktisk teori. Nu vet jag i vilken kontext jag är i min undervisning. Och vet hela tiden varför jag gör saker på ett visst sätt.

– Så länge vi som lärare upplever att undervisningen blir, om än bara lite, bättre med digitala verktyg är det skäl nog att arbeta vidare, menar Cecilia Johansson.

CARINA NÄSLUNDH
E-post: carina.naslundh@diu.se

Cecilias Johansson egen blogg:
Cecilia Johansson licentiatavhandling ”Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap ” finns att hämta i pdf-format från diva-portal.org.
På Guldäpplets webbplats finns filmer där de fyra pristagarnas arbete presenteras: diu.se/guldapple

I nästa nummer av DIU möter du Micke Kring och Tülay Gürgün.


Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 7-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok

FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 151114