Untitled Document Av: Arne Trageton,
1:e amanuensis, Stord, Norge
E-post: arne.trageton@hsh.no

 

Arne Trageton skriver brev till skolminister Jan Björklund

Dator eller penna i de nya nationella proven i svenska för årskurs 3? Den norske forskaren Arne Trageton hävdar att det bör vara valfritt för skolor att välja om eleverna ska skriva på dator eller med penna i skrivproven. Något som både ger möjlighet att sätta och mäta mål för elevernas digitala kompetens och ger möjlighet till mer forskning kring att skriva sig till läsning, ett arbetssätt som spridit sig i Sverige.
I slutet av oktober skickade Arne Trageton ett brev till utbildningsminister Jan Björklund. Vi publicerar huvuddelen av brevet här nedan.

 

Nasjonale skriveprøver i 3. klasse

Leser med interesse om den svenske regjeringens forslag om nasjonale prøver i 3. 5. og 9. klasse. For 3. klasse prøver i lesing, skriving, rekning.

Da kan norske erfaringer være nyttige. I 2005 hadde vi prøver i lesing og skriving i 4. klasse (tilsvarer 3. klasse i Sverige). Leseprøvene ble senere stanset fordi de var for dårlige i å måle leseforståelse. De åpne skriveprøvene (fortell om en reise til Mars) var OK, men ble stanset fordi sensorvurderingen sprikte for mye.

I 2007 kom leseprøvene igjen (vi har enda ikke vurdert kvaliteten på disse), mens de planlagte nye skriveprøvene ble droppet! Etter min mening er dette en skandale!

I den nye norske læreplanen er basiskompetansene å uttrykke seg muntlig og skriftlig nevnt før lesing. Den nye digitale kompetanse (produsere, komponere og publisere multimodale, digitale tekster) forsterker skrivekompetansen. (Jfr. EU sine 8 basiskompetanser). Skriveprøver er derfor minst like viktig som leseprøver. Ved studier på høyere nivå er det som kjent skrivenivået som teller til eksamen.

Jeg er derfor svært glad for at den svenske regjeringen også vil ha en skrivetest i 3. klasse. Dersom skolene får velge om barna skriver på dator eller for hand, vil en samtidig på en enkel måte også få et mål på hovedfundamentet for den digitale kompetanse (produsere tekster)

Slike tester er allerede gjort i mindre målestokk i to forskningsstudier i norsk 3. klasse (Trageton 2002), norsk 2. klasse (Songe Paulsen 2004), og 38 amerikanske studier.

....

Ærbødigst
Arne Trageton

Arne Trageton
1:e amanuensis, Stord, Norge
E-post: arne.trageton@hsh.noDatorn i Utbildningen nr 7 2008. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 08]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 081115