Untitled Document CARINA NÄSLUNDH
E-post: carina.naslundh@diu.se

 

Digitalt skapande skolbibliotek - Sofia Malmberg anordnar happenings:

Coolt att hänga på skolbiblioteket

Vid ett bord på Bokmässan sitter Sofia Malmberg, skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm och pimpar nötta omslag på biblioteksböcker. Med hjälp av färgpennor och glitter blir de som nya igen, och definitivt glittrigare än någonsin tidigare.

De pimpade böckerna sammanfattar väl Sofia Malmbergs inställning till vad ett skolbibliotek bör vara, ett kreativt skapande rum med pedagogiskt innehåll. En plats dit eleverna vill komma och hänga, inte bara för att läsa böcker och arbeta med skoluppgifter, utan också för att delta i kreativ verksamhet. Det ska vara coolt att gå till biblioteket.

– Skolbiblioteken har ett dubbelt uppdrag, ett kulturellt och ett pedagogiskt, säger Sofia Malmberg som jobbar intensivt för att förnya båda uppdragen och utveckla både skolbiblioteket som plats och skolbibliotekariens roll i skolans pedagogiska liv.

Med örat mot marken
Sofia Malmberg är ensam skolbibliotekarie på en skola med drygt 1200 elever, i årskurs 4–9. Hon vill att både hon och biblioteket ska vara en pedagogisk resurs, och inte enbart för lektioner i källkritik. Det kan handla om medie- och informationskunnighet, MIK, eller lässtimulans där hon som bibliotekarie kan bidra med extra kompetens. Men det händer inte av sig själv.

– Många lärare går omkring med likartade frågeställningar. Där kan jag som bibliotekarie komma in och initiera samarbeten och ämnesövergripande projekt, säger Sofia Malmberg.

– Du måste som skolbibliotekarie ha uppslag och idéer kring samverkan, göra dig känd bland lärarna, vara med överallt, vid kaffemaskinen, på arbetslagsmöten, höra vad lärarna pratar om. Och du måste kunna läroplanen.

Men väl där finns alla förutsättningar för ett gemensamt samarbete där skolans bibliotek blir en integrerad och självklar del i det pedagogiska arbetet. Och eleverna vet att det finns resurser och material i biblioteket.

Kreativa torsdagar på bibblan
Men ett bibliotek kan vara mer än så och Sofia Malmberg vill att alla elever ska upptäcka biblioteket. Det ska helt enkelt vara ett ställe dit man vill gå. Ett sätt att uppnå detta är att anordna happenings på biblioteket. Och det gör Sofia. Varje torsdag. En vanlig dag besöker 300 elever biblioteket, på torsdagarna kommer 600-800.

– Alla vet att det händer något på biblioteket på torsdagar. Det hänger affischer och meddelanden överallt. Ingen kan missa det.

Och eleverna kommer. Främst eleverna i årskurs 4-6.

Vad gör de då på biblioteket på Adolf Fredrik på torsdagarna? En sak är klar, Sofia Malmberg har ingen brist på idéer. Med en fot i makerrörelsens tankar kring individens inneboende skaparkraft och den andra i kulturlivet, i kombination med kreativt tänkande är idéer ingen bristvara.

– På torsdagarna kan vi skapa historiska löpsedlar, göra digitala boktips, skapa oväntade litterära möten eller arbeta med matematiskt tänkande.

– Fråga eleverna vad de vill göra. Det behöver inte vara så pretentiöst, det är ett socialt projekt där elevernas aktiva medverkan är utgångspunkten. Eleverna blir hemmastadda i biblioteket. Det blir en inspirerande plats som de vill vara på även om de inte är speciellt intresserade av läsning. För en del kan det här vara en första positiv kontakt med en läsande miljö, säger Sofia Malmberg.

CARINA NÄSLUNDH
E-post: carina.naslundh@diu.se

Digitalt skapande skolbibliotek

Happenings som arbetsmetod är Sofia Malmbergs nyutkomna bok (BTJ Förlag) full med idéer och praktiska tips för den som vill skapa ett bibliotek att eleverna att längta till.

I denna och andra artiklar kring temat digitala lärresurser ges konkreta exempel och recensioner, framtidsperspektiv och diskuteras digitala resursers specifika karaktär och innovationer, metoder för tillgång till digitala resurser, skolbibliotek, affärs- och licensmodeller, liksom eget skapande och systematisk lärprogression baserad på läroböcker mm.


Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 6-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)Nominera huvudman före 14 juni 2023


Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 6 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 151010