Untitled Document Text: Carina Näslundh, Foto: Johanna Hannu
E-post: carina.naslundh@diu.se

 

Finalist till Guldäpplet 2010:
Samtalet i de sociala medierna ger nya dimensioner till samtalet i klassrummet

Att ständigt lära sig, lära nytt, lära om, få nya tankar och insikter i dialog med andra. Det är en stark drivkraft för Kristina Alexanderson, en av årets tre finalister till lärarpriset Guldäpplet.

Det var lusten till det kontinuerliga lärandet som styrde yrkesvalet och den lusten som styrt hennes agerande som lärare.

– Jag tror inte på uppgifter som bara har ett svar, jag tror över huvud taget inte att det bara finns ett svar på en fråga. Jag är en lärare som ger ett tydligt ramverk och inom det kan eleverna utforska materialet, skapa presentationer och tillsammans kan vi analysera, reflektera och lära nytt.

Eleverna är ofta vana vid en skola där de får en uppgift och ska hitta rätt svar och det är inte alltid de jublar högt när Kristina kräver och förväntar sig något annat.

– Jag är en jobbig lärare, säger Kristina och skrattar högt. Jag har inte själv alla svaren på uppgifterna jag ger. Men jag är också övertygad om att det är viktigt att mina eleverna inte går ut i världen och tror att det bara finns en lösning. Dessutom är jag ju intresserad av deras svar och analyser.

Självklart webbpublicera i skolan
Det är inte mer än två år sedan som Kristina ”upptäckte” internet som publiceringsverktyg i undervisningen, starten var ett bloggprojekt kring romanen Låt den rätte komma in. Sedan dess har hon utökat sin repertoar av egen digital närvaro och digitala undervisningsformer i minst sagt snabb takt. Hon bloggar, twittrar och facebookar, både för sin egen skull och tillsammans med eleverna och är denna termin tjänstledig från skolan för att jobba med webbpubliceringstävlingen Webbstjärnan.

Att använda sig av internet, både som källa och publiceringsyta borde i dag vara en självklar del av vardagen i alla klassrum, menar Kristina. På samma sätt som alla generationer 30+ lärde sig analysera en tidnings innehåll, skilja på en ledare och ett reportage, bedöma källor och skriva insändare behöver dagens elever kunna hantera nätets källor och publiceringsytor, öva sig i att höras och synas i det offentliga rummet.

– Det finns en extra dimension när jag och eleverna jobbar i det offentliga rummet på internet. Vi upplever att vi skriver för offentligheten. Det finns mängder med saker vi måste förhålla oss till när vi publicerar, upphovsrätt är ett exempel men också etiska frågor.

Sociala medier fördjupar klassrumsdialogen
En sak som Kristina Alexanderson upptäckte när hon använde blogg i undervisningen var att samtalet fördjupades när eleverna, oberoende av klassrummets begränsningar i tid och rum kunde läsa varandras tankar och formulera egna. Dessutom hade hon själv kvar elevernas diskussioner lättåtkomligt på webben.

För ett år sedan kom idén att använda twitter tillsammans med eleverna. Twitter, 140 tecken – vad kunde det tillföra i undervisningssituationen? Klassen skulle göra egna korta sommarpratsprogram, tillsammans i datasalen lyssnade de på Gellert Tamas, och twittrade – om programmet i realtid.

– Det gick att följa ett mönster som vi alla gick igenom tillsammans. Det började med reflektioner kring Gellert Tamas, fortsatte med tankar kring den egna uppgiften, sedan tröttnade alla samtidigt. Och det inressanta är att jag kunde sitta i efterhand och gå igenom klassen reflektioner på twitter. Följa vad som sagts, se att det pågick en konversation, ett samtal. Och alla mina elever kom till tals. Under en lektion.

Eller som en av Kristinas elever uttryckte det.

– Det bästa är att man får säga sin mening när man vill. Man har ett eget talutrymme.

Bekräftelse och egoboost
Kristina och eleverna använde också twitter när treorna skulle hålla sitt tal i nationella provet. De tio som lyssnade fick i uppgift att skriva tre tweets under varje tal.

– Hur vanligt är det att varje elev får en ordentlig återkoppling på sin examensuppgift? Nu fick alla elever 30 kommentarer på sina tal! De fick positiva feedback av sina klasskamrater.

När eleverna var klara med sitt framträdande närmast slängde de sig på datorn för att läsa kommentarerna.

– Vi är så bra på att hitta fel i skolan. Här fick de positiv bekräftelse av sina kamrater. Vilken egoboost! Jag är övertygad om att eleverna behöver höra att de är bra. Att twittra var ett bra sätt att ge positiv återkoppling.

 

Carina Näslundh


Flitig bloggare
Kristina Alexanderson är numera både en flitig bloggskrivare och twittrare. Blogg: http://www.kristinaalexanderson.se och på twitter hittar du henne som @kalexanderson

Guldäpplet, vinnare, video mm: http://wwww.diu.se/guldapple

Guldäpplejuryns motivering
"Kristina Alexanderson har i sitt klassrum inspirerat elever att arbeta publicistiskt och skapande, undersökande och källkritiskt med Internet och webb. Hon har med energi och entusiasm inspirerat både sina egna elever och många andras kring att även använda digitala verktyg för skrivandet och lärandet i skolan."

"Hennes blogg är en stor inspirationskälla för många lärare, den väcker nya tankar och belyser frågor som handlar om källkritik och upphovsrätt - en kunskap som blir mer och mer nödvändig för alla. Kristina har aktivt delat sina tankar med kollegor runt om i landet genom webbforum, blogg och seminarier. Hon har blivit en vägröjare för de sociala medierna som ett professionellt forum."

Välkommen till prisutdelningen
Guldäpplet delas ut tisdagen den 2 november kl 11.00 på Skolforum i Älvsjö. Prisutdelare är författaren och läraren Björn Ranelid, dessutom medverkar Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet samt Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.
Välkommen!Datorn i Utbildningen nr 6 2010. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)


FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019


[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 6 - 10]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 101025