Untitled Document Text: Monica Esborn

 

Hearing i riksdagen: "Dansk digital skolutveckling - i ett svenskt perspektiv" den 20 maj 2015

Camilla Waltersson Grönvall (M):
Skolverket bör få uppdrag kring skolans digitalisering

– Skolverket behöver få ett uppdrag som säger att de ska jobba med digitaliseringen, säger Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M), efter den hearing som genomfördes i riksdagen och där företrädare för den danska satsningen delade med sig av sina erfarenheter.

Camilla Waltersson Grönvall menar att det förmodligen behöver byggas upp en särskild avdelning kring detta. Hon lyfter fram att det finns oerhört många lärare som gjort stora insatser för digitaliseringen ute på sina skolor och att det nu är dags att säkerställa att kompetens kommer hela Sverige till del.

– De är en enorm resurs och kan vi ta vara på deras erfarenheter så kan vi ta ett hopp framåt, säger Camilla Waltersson Grönvall.

En nationell IT-strategi
Men för att säkerställa likvärdigheten så krävs också andra åtgärder, där den viktigaste är att samlas kring en IT-strategi.

– I den behöver vi formulera oss kring bland annat infrastruktur, lärarutbildning och forskning.

Och även om inte tekniken är i fokus så är den en förutsättning för att lärare ska kunna arbeta digitalt.

– Naturligtvis tappar du lusten som lärare om inloggningar tar för lång tid eller om tekniken inte funkar. Därför är det oerhört viktigt att vara tydlig med den nivå som är acceptabel i svenska skolor, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Digitaliseringen är betydelsefull för att stimulera och hjälpa alla barn, från olika socio-ekonomiska bakgrunder och med olika behov.

– Det är inte okej att lärare idag kan gå ut sin lärarutbildning utan att didaktiskt ha arbetat med hur den digitala tekniken ska användas för att skapa relevans och lärande hos eleverna.

Kollegialt lärande
Camilla Waltersson Grönvall menar att någon form av kompetenslyft med digitalt fokus skulle behövas och att det måste vara på individuell basis även för lärarna. Modellen med de danska demonstrationsskolorna är en idé som är intressant där lärarna får stöd och hjälp. Att dela kollegor emellan är ett annat viktigt inslag.

– I de allra flesta kommuner finns det lärare som gått i bräschen och vi behöver hitta sätt att sprida ”best practice” och former för ett kollegialt lärande.

– Skolverket har en viktig roll i detta och behöver naturligtvis få ett uppdrag som säger att de ska jobba med digitaliseringen. Moderaterna har fört fram att varje skolhuvudman måste ha en kompetensutvecklingsplan för varje enskild lärare.

– Digitaliseringen är inte något man kan välja bort som lärare, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Innovationer och läromedel
I Danmark har staten gått in och stöttar aktivt, med ekonomiska medel, så att kommunerna kan köpa digitala läromedel, något Camilla Waltersson Grönvall ser som en spännande tanke.

– Vi måste ställa oss frågan om vi på samma sätt kan gå in och stötta detta i Sverige, det handlar trots allt om innovationer och det är svårt för förlagen att ensamma ta det ekonomiska risktagandet.

– Det danska exemplet ger en vitamininjektion som gör att man orkar kavla upp ärmarna för att fortsätta det otroligt viktiga arbetet med att säkerställa att alla elever i hela Sverige har tillgång till en relevant utbildning som gör att de har konkurrenskraft för den framtida arbetsmarknaden, säger Camilla Waltersson Grönvall.

 

MONICA ESBORN

Se hearingen i efterhand
Hela hearingen finns att se i efterhand - video, presentationer och DIU's rapport. Hearing i riksdagen 20 maj 2015

Du kan också ladda ner DIUs rapport: Dansk digital skolutveckling, DIU rapport #5.


Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 4-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)
Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 150603