Untitled Document Text och foto: Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se

 

Pojkarna vinnare med datorn som skrivverktyg

– Vi får inte glömma bort skrivandet, säger Ewa Andersson, lärare och skrivutvecklare i Örnsköldsvik, som har studerat vad som händer både i andras och det egna klassrummet när barnen får tillgång till datorn som pedagogiskt verktyg i skriv- och läsinlärningen.

Tobias, Albin, Victor och Felix går i tvåan på Broängsskolan och har haft egen dator sedan första klass. De skriver både på datorn och för hand, men föredrar för det mesta datorn som skrivstöd. Foto: Carina Näslundh

I Örnsköldsvik har man i flera år arbetat med datorn som pedagogiskt verktyg i skriv- och läsinlärning. Arbetet har man valt att kalla Steg, Skriva på talets och erfarenhetens grund, och det är viktigt att ta tillvara barnens egna erfarenheter i skrivarbetet påpekar Ewa Andersson.

– Du kan som lärare jobba väldigt traditionellt och styrt även om barnen skriver på datorn. Men när du utgår från barnens eget talade språk och egna erfarenheter, går det lättare att skriva och det blir en extra krydda.

Att skriva sig till läsning har blivit ett begrepp och ofta betonas just läsningen, det blir målet. Men Ewa vill slå ett slag för skrivandet och dess olika genrer. När hon intervjuade kollegor i kommunen var det också många som lyfte fram just skrivprocessen.

– Pojkarna är de stora vinnarna, men inte på bekostnad av flickorna.

Utformningen av de nationella proven bekymrar Ewa Andersson. Det hon ser till vardags, glädjen, lusten, samspelet, motivationen, kreativiteten, skrivflödet och fördelen av att jobba med bild och text parallellt tillhör inte det som mäts i de nationella proven.

Det är också viktigt att se de förändrade arbetssätt och möjligheter som datorn som pedagogiskt verktyg ger som en del i den kommunala skolutvecklingen, menar Ewa Andersson. Och det handlar inte enbart om lärare och elever i årskurserna F-3. För vad händer när de kreativa skribenterna möts av traditionell uppsatsskrivning med papper och penna i fyran?

– Det handlar om skolutveckling, men det måste få ta tid. Skolan vilar på en 150-årig tradition. Den tar tid att förändra.

 

Carina Näslundh


läs mer
Läs mer om Örnsköldsviks skolutvecklingsarbete på: www.skola.ornskoldsvik.se/steg Där finns också Ewa Anderssons forskningsuppsatser i pdf-formatDatorn i Utbildningen nr 4 2010. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)


FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019


[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 10]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 100601