Untitled Document Text: Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se

 

I fokus på FL2013 - "skriva sig till läsning":

Kyrkmons skola i Sundsvall:
Skriver, läser och berättar med lärplattan i högsta hugg

– Den är trasig! Den säger fel! Edvin i förskoleklassen FA i Kyrkmons skola utanför Sundsvall är övertygad om att rösten i lärplattans talsyntes gått sönder. Den uttalar Edvins namn med betoning på andra stavelsen – och det är ju fel. Hur kan det bli så? Edvin går tillbaka, kollar hur han stavat, får ordet uppläst igen – fortfarande fel.

Men att skriva är roligt. Tillsammans med de andra barnen håller Edvin på och skriver på lärplattan. Kommunikationen mellan barnen är intensiv. Hur stavar man? Titta på det här! Lyssna!

Anton har upptäckt att bokstäverna ändrar utseende om man trycker på rätt ”knapp”. Ö kan bli Ø och U kan bli Ü.

– Men det går inte med alla bokstäver, bara en del, säger Anton. Varför blir det så?

När barnen skrivit klart skriver de ut sina ordrader och klistrar in den i sina egenproducerade ABC-böcker.

Tillsammans med kollegorna har Cathrine Thelberg Engström filmat barnen när de skriver på lärplattorna.

– De skriver och de hjälper varandra. Och de är så inne i sina diskussioner om språket.

För barnen är det naturligt att använda digitala verktyg för att skriva, filma och berätta.

– Det är ett lustfyllt sätt. Ett bra komplement. För barnen är det naturligt, det är den värld de lever i. Det är vi vuxna som behöver ställas om, säger Cathrine.

Egen blogg
Förskoleklassen skriver också mycket tillsammans, med stöd av den interaktiva tavlan. Och så har de en blogg – med kluringar. Varje vecka skriver barnen en kluring där de ger varsin ledtråd till svaret. De utbyter också kluringar med en annan förskoleklass.

– Det är kul med responsen från föräldrarna på bloggen, dom ser att den är levande. Och det är lätt för föräldrarna att följa vad vi gör i klassen.

Med sin blogg www.smaeinsteins. kyrkmonsskola.se är också förskoleklassen med och tävlar i Webbstjärnan.

M-ordens mästare
I Klass 1 är skrivandet i full gång. Vanessa och Linnéa skriver på en digital bok. Det är en dramatisk berättelse som kräver en hel del bilder. Och bilderna ordnar de snabbt och enkelt med lärplattans kamera och sig själva som modeller. När så krävs ritar de, fotograferar av teckningen och fortsätter skrivandet.

– Det är kul att skriva, konstaterar tjejerna.

–Ord är kul!, säger Hugo. Och visar på klassens långa lista med m-ord.

M-orden började som en utmaning att hitta hundra ord som började på m. Barnen kom på många fler. Alla ord kontrollerades så att de bara var med en gång. Och nu sitter en hopklistrad, enormt lång lista med m-ord lägst fram i klassrummet. Och stoltheten är påtaglig.

Eleverna i ettan jobbar med olika verktyg, några med dator andra med lärplatta.

– De digitala verktygen tillhör barnens värld och det är roligt att arbeta med. Men ju mer vi arbetar digitalt desto mer ökar behoven. Men i ettan är det en fördel om barnen arbetar tillsammans, vi har verktyg så att det räcker.

Måluppfyllelse med it-stöd
Kyrkmons skola har delvis arbetat med att skriva sig till läsning sedan 2005. Heléne Oskarsson, skolans itpedagog blev finalist till lärarstipendiet Guldäpplet 2007 för sitt arbete med att skriva sig till läsning. Det som från början var enskilda pedagogers intresse har nu blivit ett arbetssätt och en modell, Kyrkmomodellen som används av alla på skolan som arbetar med i skriv- och läsutvecklingsarbetet. Och målsättningen är klar – detta är ett arbete för att höja måluppfyllelsen.

– Vi försöker ha ett helhetstänk, säger Heléne Oskarsson. Nu jobbar vi mer medvetet med saker som fin- och grovmotorik, men också med miljö och tillgänglighet. Men även om alla lärare från förskoleklass arbetar med att skriva sig till läsning så är det en ständigt pågående process.

– Det kommer nya lärare till skolan som ska komma in i hur vi arbeta. Men det är mycket roligare nu. Vi delar med oss av erfarenheter. Det är inte så farligt och det är en fantastisk fortbildning.

Bloggen har blivit ett viktigt verktyg på Kyrkmons skola. Alla klasser har en egen blogg, även om aktiviteten varierar.

– Det blir viktigt och på riktigt när eleverna får mottagare för sina texter. När barnen skriver en bokrecension på bloggen och får en kommentar av författaren, då är det stort.

Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se
Datorn i Utbildningen nr 3-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 130501