Untitled Document Text: Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se

 

Write to read i Södertälje:

Med läroplan och pekplatta i verktygslådan

– Allt vi gör ska ha förankring i läroplan och kursplaner. När du använder en app på pekplattan ska du veta varför du använder den och till vad, säger Ulrika Jonson, processledande skolutvecklare för IT och specialpedagogik i Södertälje och projektledare för ”Write to read”. ett projekt för att främja språkutvckling, läs- och skrivprocessen med stöd av teknik som pekplatta och/eller dator.

– Jag kunde knappt läsa min mail förut, men det här passar mig, säger Margaretha Ujj, lärare i en 1-2:a på Fornbackaskolan i Södertälje, samtidigt som hon med van hand kopplar ihop den interaktiva tavlan med pekplattan.

På tavlan startar en kort film, det är barn som ritar självporträtt samtidigt som de berättar och kommenterar. Och de appar som gör det möjligt att skriva eller rita och spela in ljud samtidigt tillhör Margarethas favoriter.

– Det är magiskt. Det är så enkelt. Och barnen blir betydligt duktigare på att ljuda ord. Just det momentet, den fonologiska förmågan där kan jag säga att jag ser en tydlig skillnad.

Margaretha har fem pekplattor i sitt klassrum och det klarar hon sig långt på. Och när plattorna används så är det alltid ett samarbete mellan två barn.

Pekplattorna är lättare att ta fram än datorerna menar Margaretha och hennes kollegor. De har längre batteritid, det krävs färre sladdar och de startar på ett ögonblick.

Studerande nätverk
Margaretha Ujj är en av de cirka 40 lärare som deltar i ”Write to read”. Kraven för att delta i projektet är att alla deltagande pedagoger delar med sig av sina erfarenheter i projektets digitala sociala nätverk, att alla läser och diskuterar den litteratur som valts ut, att man deltar vid projektträffarna samt kopplar sina tankar och göranden i projektet till Lgr11 och kursplanerna.

– Det lärande samtalet kommer i fokus, lärares lärande blir verklighet, vi delar med oss av höjdpunkter och fallgropar. Vi ”smittar” varandra med olika sätt att arbeta på med stöd av verktyget, med stöd av miljön vi skapar på våra skolor och en del av den miljön är multimodala texter, säger Ulrika Jonson.

Litteraturen bidrar till fokus på samtalet runt de områden nätverket arbetar med: textskapande, arbetssätt, förhållningssätt, attityder till lärande gemenskaper, styrdokument. Fokus är det lärande samtalet för såväl lärare som elever.

– För mig blir våra träffar som en modell som vi kan ta delar av och använda i det dagliga arbetet med våra närmaste arbetskamrater: eleverna, säger Ulrika Jonson.

Samarbete över klassgränserna
På idylliska Mölnbo skola utanför Södertälje berättar Veronica Örnebjär, lärare i en 3:a och Carina Uddberg Danielsson, som har en förskoleklass, entusiastiskt om ett av de första projekt de gjort tillsammans med de nya pekplattorna.

Förskoleklassen och tredjeklassen fick i uppgift att göra en saga tillsammans, två och två, en från varje klass. Treorna fick stå för synopsskrivande för hand och sedan ritade de sagan på pekplattan samtidigt som de läste in den. De inspelade sagorna visades sedan i storformat på den interaktiva tavlan.

– Alla barnen var delaktiga och de hjälpte varandra. De var jämlika i projektet, säger Veronica Örnebjär. Det här kan man bygga ut hur mycket som helst. Eleverna var spridda runt om på hela skolan och jobbade. Vi pedagoger bara mös.

Och förskolebarnen uppfödda med smarta telefoner och pekskärmar har inga problem att greppa tekniken.

– Jag behöver inte kunna allting, säger Carina Uddberg Danielsson, som ser fram emot att jobba med plattorna i barnens språkliga utveckling, som ett stöd för att få igång berättandet.

Multimodalitet är ett ledord i ”Write to read”. Det är inte enbart läsoch skrivprocessen som står i fokus utan även andra kompetenser inom det som brukas kallas det vidgade textbegreppet.

I Skolans värdegrund och uppdrag står det: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro sin sin språkliga förmåga”. Det citatet kan stå som en sammanfattning för projektet menar projektledaren Ulrika Jonson.

– ”Write to read” blir olika på olika skolor, elevgrupperna ser olika ut, vi är olika individer, vi tar till oss olika saker som vi kan applicera i lärandemiljön. Och det är det som gör det så spännande, säger Ulrika Jonson.

Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se


Projektbloggen: http://writetoreadmedipads.wordpress.comDatorn i Utbildningen nr 1-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 120226