Untitled Document Text: Peter Becker & Erica Lövgren
E-post: peter.becker@diu.se, erica.lovgren@gmail.com

 

När Skriva-sig-till-läsning blev riksnyhet:

Lyssna på lärarnas beprövade erfarenhet!

En central fråga i den senaste tidens mediedebatt om dator och surfplattor i skola, har varit hur läs- och skrivundervisningen kan ges nya möjligheter.

När treåringen idag börjar skriva – gör hon det på mobil eller pekplatta, självklart. Och föräldern messar nyårshälsningen. Skrivandet har helt enkelt fått en renässans.

Kan vi gå runt sex-sjuåringens motoriska svårigheter att med handen forma skrivtecken i skolstarten och med datorskrivande ge alla elever möjlighet att knäcka skriv- och läskoden tidigare, skriva mer och bättre – till och med för hand?

Arbetssättet skriva sig till läsning utgår från att eleverna skriver egna texter, läser dem och delar med andra. Ökar vi motivationen för läsandet - och för lärandet? Kan vi ta bättre vara på elevers kreativitet med moderna verktyg och nya arbetsätt? Ger vi också läraren möjlighet att ge varje elev anpassad undervisning?

Guldäpplevinnarna Mona Wiklander från Sandviken och Erica Lövgren från Piteå drar fulla hus landet runt och DIUs artiklar sedan 2004 väcker ett starkt intresse som bara fortsatt växa. Skolarbetet med datorskrivande har nu åtskilliga år på nacken. Vad säger oss den erfarenheten?

Forskning
När forskare som Mats Myrberg i tv säger att det saknas forskning, har han en poäng, men skuggan faller främst på forskarna själva. Det har nu pågått arbete på många skolor i mer än fem år. Forskare har välkomnats att följa denna verksamhet, ge den återkoppling och belysning. En del studier finns, främst amerikanska, på närmare håll Arne Tragetons, ett antal finska, liksom ett halvdussin magisterarbeten i Sverige. När många hundra pedagoger – många med djup erfarenhet – tar sig an nya arbetssätt, finns det all anledning att studera verksamheten!

Enkät
Vi som länge drivit frågorna gjorde med anledning av debatten en snabbenkät för att lyfta fram några av lärarnas erfarenheter i debatten. Vi ställde sex enkla frågor kring arbetet med att skriva sig till läsning till ett nätverk med lärare. Efter en vecka hade 390 lärare svarat på enkäten, alla med minst 1-2 års erfarenhet av arbete med att skriva sig till läsning, 40% med minst tre års erfarenhet.

Mest påfallande enligt svaren är att elevernas språkliga utveckling stimuleras. Mer än nio av tio (94 procent) observerar att barnens motivation ökar, liksom att den språkliga utvecklingen får en skjuts av datorskrivande, bland annat genom fler samtal barnen emellan, om språk och text.

Lärarna anser vidare att eleverna skriver bättre, men också lär sig snabbare. Kvalitén på skrivandet höjs anser 85 procent, och både läsande och skrivande utvecklas snabbare menar tre av fyra. Lika många anser att minst hälften av skrivaktiviteterna i åk 1 borde vara datorskrivande.

Enkäten tyder alltså på att det i första hand är motivationen och kvalitén som ökar, när man byter arbetssätt och tar in moderna verktyg. I andra hand går det fortare. Det här är starka argument för lärarna att vidareutveckla arbetssättet.

Åtskilliga politiker har sökt upp pedagoger för att få egna intryck av nya arbetssätt med stöd av dator. De har velat bilda sig en egen uppfattning på basis av elevers och lärares arbete och resultat. Och blivit både gripna och imponerade. Viktigare än att Jan Björklund får en Ipad är besök hos de pedagoger som gör underverk tillsammans med eleverna.

Rörelsen kring skriva-sig-till-läsning har bara fortsatt att växa. Den är, liksom datorn och internet, knappast en modefluga. Utan stöd av centrala bidrag eller av forskare har praktikerna låtit sin beprövade erfarenhet styra. En profession ska stödja sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi väntar nu på vetenskapen. Den beprövade erfarenheten är en stark kraft och en röst värd att lyssna till!

 

Peter Becker & Erica Lövgren
E-post: peter.becker@diu.se, erica.lovgren@gmail.com
Peter Becker chefredaktör och koordinator för Framtidens lärande. Erica Lövgren är Läs och skrivutvecklare i Piteå kommun och samordnare Nationellt Centrum för Språk-, läs och skriv i Norrbotten


Mer om skriva sig till läsning
Mer om skriva sig till läsning och nätverket: länk.

Debatten
Britt Hansson, skoldatateket.se, har samlat länkar till debatten om skriva sig till läsning: http://bit.ly/asl-debatt.Datorn i Utbildningen nr 1-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)Nominera huvudman före 14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 120226