Untitled Document

Av: Joachim Thornström
E-Post: joachim.thornstrom@ystad.se

 

Skriva sig till läsning – succé i Ystad

Eleverna i Ystad har slängt pennorna och lär sig skriva vid datorn istället. Det skriver lokaltidningarna i alla fall. Men det är inte riktigt sant.

Datorn är bara en skrivmaskin. Samtidigt är den så mycket mer. Att använda datorn som skrivmaskin ger många fördelar, framförallt när eleverna arbetar i par och den fungerar som ett verktyg för kommunikation.

Självklart använder eleverna pennor, både för att skriva och rita. Den stora förändringen är att vi lagt mindre tid på traditionell bokstavsträning och ABC-böcker.

start i liten skala
Efter att ha läst en artikel om Arne Tragetons idéer ville läraren Gun Wärnersson prova att använda lätta bärbara datorer tillsammans med eleverna i år 1 på Blekeskolan i Ystad. Eleverna skulle skriva om sina egna upplevelser och kunna bära med sig datorerna dit det passade, till exempel till skogen eller stranden.

Barn- och utbildningsförvaltningen beslöt att satsa på projektet, men det var svårt att hitta begagnade datorer som uppfyllde kravet. Därför köptes fyra nya bärbara datorer in till klassen, som de fick låna i två år. Till datorerna kopplades en trådlös skrivare. Kostnaden för datorpaketet var cirka 60.000 kr.

erfarenhetsutbyte i projektgruppen
Bara efter några månader såg vi tydliga framsteg och barn- och utbildningsförvaltningen beslöt att utvidga projektet till kommande läsår. Fyra nya klasser från skolår 1, anslöt sig till projektet. Begagnade bärbara datorer och trådlösa skrivare köptes in och lånades ut. Ett datorpaket kostade då cirka 15.000 kr.

Var sjätte vecka träffades projektgruppen för att diskutera sina erfarenheter. Detta var mycket uppskattat och en förutsättning för utvecklingen av projektet. Förutom att ge varandra respons på arbetet med datorerna gav lärarna praktiska råd och tips till varandra. Diskussionerna kom även att handla om mycket annat, till exempel hur de olika skolorna använder sig av IUP.

resultat
Trots att ingen av lärarna är någon datorentusiast upplever alla stora fördelar med att använda datorn som skrivmaskin.

 • Lusten att skriva blir större.
 • Intresset för läsning ökar.
 • Det är lättare att samarbeta kring texter.
 • Texterna blir bättre och mer innehållsrika.
 • Lättare att skriva för elever med motoriksvårigheter.
 • Eleverna kan läsa vad de andra har skrivit.
 • Det är lättare att redigera text i datorn än för hand.
 • Eleverna lär sig stor bokstav och punkt snabbare.
 • Det blir naturligt med mellanrum mellan orden.
 • Eleverna lär sig fingersättning naturligt och tidigt.
 • Läs- och skrivriktning blir automatiskt rätt.
 • Datorn blir snabbt ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Det enda negativa var att skrivarna strulade i början och att batterierna på vissa av de begagnade datorerna var dåliga. De positiva effekterna gällde inte bara för eleverna i projektet.

– Bieffekten är att jag som lärare har lärt mig använda datorn, nya program, digitalkameran och USB-minnet, säger Ann-Gerd Nyberg.

hela kommunen skriver sig till läsning
De goda erfarenheterna har spridits under senaste läsåret och under våren delades en informationsbroschyr om projektet ut till alla områdeschefer, rektorer och personal i F-2. Då satte det verkligen fart.

Över tjugo nya klasser vill ansluta sig till hösten och samtliga skolor är representerade. Lärarna som varit med i projektet kommer att fungera som mentorer åt kollegorna på sin egen skola samt ytterligare en skola i kommunen. Mentorn kommer att ansvara för varsin projektgrupp som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Skolorna kommer att få köpa datorpaket till intresserade klasser.

subventionerade datorpaket
Bärbara datorer tar liten plats i förhållande till stationära och lärarna menar att det är en oerhörd fördel att eleverna kan ta med sig datorn dit det passar dem. Visionen är att alla skolor i kommunen använder bärbara datorer i ett trådlöst nätverk i framtiden.

Med de goda resultat som projektet har visat kan vi varken vänta på framtiden eller mer pengar från politikerna. För att kunna sprida projektet vidare är det tvunget att datorpaketen inte är för dyra. Därför får vi inför hösten satsa på begagnade stationära datorer, en skrivare kopplad till en av datorerna, samt ett USB-minne. Skolan betalar endast 1.000 kronor för ett paket. Barn och Utbildning står för resten.

projektet fortsätter
Till en början var jag själv tveksam till hur det skulle fungera att börja skriva på datorn så pass tidigt som i år 1. Efter det senaste läsåret är jag övertygad om att barnen redan i förskoleklassen ska använda datorn som lekredskap. Jag kan inte hitta något negativt eller något hot med arbetssättet hur mycket jag än funderar. Det är dock viktigt att inte bara hänge sig åt en metod i undervisningen. Denna kan vara en av flera.

Nu ska det bli spännande att se hur projektet utvecklas kommande läsår. Hur kommer arbetet i förskoleklasserna se ut? Går det att skriva sig till läsning på stationära datorer?

Och den mest brännande frågan för mig som projektledare: Hur tusan ska jag få tag i 90 begagnade datorskärmar?

Pennorna är inte slängda i Ystad, men eleverna i projektet kommer att ägna mer tid åt att arbeta med innehållet i sina texter än att forma bokstäver och att samarbeta kring det de skriver istället för att sitta på egen hand. Detta ger både skriv- och läslust i dag och i framtiden.

Hoppas att vårt projekt kan inspirera andra skolor och kommuner. Hör gärna av er med frågor och kom gärna med tips på saker vi bör tänka på i framtiden. Till hösten kommer lärarna i projektet att sammanställa ett häfte med idéer och uppslag till hur man kan använda datorerna i undervisningen. Detta kommer att finns på vår hemsida.

Joachim Thornström
IT-pedagog/Projektledare
E-Post: joachim.thornstrom@ystad.seDatorn i Utbildningen nr 4 2006. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 06]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 060602