[Åter till kalendariets första sida]

Utbildningar, stipendier och fonder

Utbildningar
ASKen http://asken.hsv.se/index.html
KTH, Stockholm http://www.vidareutbildning.kth.se/index.htm
Mitthögskolan http://www.mh.se/utbildning/default.html
Umeå universitet http://www.folkuni.umu.se/distansutb.html
Uppsala universitet http://www.uu.se/Education/Fakta/Distans/index.html
Göteborgs universitet http://www.gu.se/Utbild/distans.html
Utbildningsradion http://www.ur.se
Svenska Distanshögskolan http://www.ur.se/ur/htmldocs/sv_dist.html
Gävle DPC http://www.gdpc.se/
SIH http://www.sih.se/laromit/laromit.htm
Pedagogiska centralen i Malmö http://www.pedc.se/it_i_skolan/
Naturebas - i Ekologisk verkstad, Broskolan i Bro http://www.naturebase.org/
Högskolan i Kalmar http://www.hik.se/utbildning/utbildningindex.html
Kurssekretariatet vid Uppsala universitet http://www.kurssekr.uu.se/

[Åter till början av sidan]

Stipendier, fonder
Telias läromediefond http://www.skolinternet.telia.se/lmf/index1.htm
Mälardalens högskola http://www.mdh.se/forskning/
Skolverket http://www.skolverket.se/
Svenska institutet http://www.si.se/
Stipendieguiden http://www.passagen.se/syo/

[Åter till början av sidan]

Andra kalendarier
Grundutbildningsrådet http://www.hgur.se/general/calend.htm
Göteborgs universitet http://www.gu.se/html/aktuellt.html
Internationella evenemang http://www.december.com/cmc/info/
Humanistiska fakulteten, Gbg http://hum.gu.se/~kanwww/aktuellt/kalendarium.html
Lunds universitet http://www.lu.se/info/Kalendariet.html
Mälardalens högskola http://www.mdh.se/information/kalendarium/
Pedagogen Mölndal http://www.ped.gu.se/akt/kalend.html
Datateknik http://www.datateknik.se/arkiv/97-15/frame26.html
Stockholmsmässan http://www.stofair.se
Svenska mässan, Göteborg http://www.swefair.se


[Åter till början av sidan]


Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 100917