Excel: verkstad för matematik

Excel i skolan
Med kalkylprogram går det att skapa inlärningsförlopp som är interaktiva och multimediala. Följ med i Örjan Bromans serie om Excel i skolan.
Serien gick i Datorn i utbildningen nr 6/2000 - 2/2001[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 190915