1995

DiU nr 2/95
DiU nr 4/95
  • IT - perspektiv, myter och strategier.
  • Rapporter från Telecommässan i Schweiz - statusrapport för IT i svensk skola.
  • Forsatt språkdebatt
  • Recensioner av multimediala verktyg och läromedel


[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180509