Teman ur diu


Här presenteras framöver centrala teman ur tidskriften dius nummer, baserade på ett urval av artklar publicerade på webben. För att få tillgång till alla artiklar löpande, prenumerera på den tryckta upplagan av tidskriften.

Att "skriva sig till läsning"

Tänk att som 7-åring få slippa fokusera på finmotorik – att hålla i pennan och forma skrivtecken – och istället få möjlighet att skriva snyggt på dator. Det ger barn en fantastisk möjlighet att lära sig läsa och skriva utifrån egna texter och med färre hinder ägna sig åt sin språkutveckling.
Detta är vad "skriva sig till läsning" handlar om. Den rörelse som spritt sig i landet, från lärare till lärare, med inspiration från norrmannen Arne Trageton. Läs mer.


Lycka till med användningen - och skriv gärna till Datorn i Utbildningen [red@diu.se] om erfarenheter och problem!
[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 100917