Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.

 


Innehåll/DIU nr 8/2015

TEMA KODEN BAKOM VÅRA LIV
Mikael Tylmad: Koden bakom våra liv, sid 11
Maria Franzén: Vi utvecklar elevernas förmågor, sid 12
Agneta Hedenström: Programmering i skolan – för alla elever, sid 14

TEMA DIGITALA LÄRRESURSER
Eleverna med skolan i molnet, sid 6
Digitala prov – det händer saker under ytan, sid 18
Vi skapar arenor där eleverna kan verka, sid 24
Skolbiblioteket: Med uppdrag att förbättra samhället, sid 30
Arbeta digitalt fullt ut, sid 32
Bättre lärande genom design för alla: Utmaning att hitta rätt, sid 34
Från skolbok till digitalt läromedel, del 4: Digitalt och kollegialt, sid 36


5   Ledaren: Lärare - rider på elefanter
DIU har under hösten argumenterat för den professionsbaserade kunskapsbildningens avgörande roll för skolans utveckling. Peter Becker diskuterar nu forskning och citerar i ledaren professor Ingrid Carlgrens efterlysning av en ny lärarutbildning baserad på ämnesdidaktisk forskning med anknytning till professionen.

6   Eleverna med skolan i molnet
– Ska man jobba digitalt måste också innehållet vara digitalt, det gäller också läroböcker, säger Ola Brorson, lärare i Växjö.
11   Koden bakom våra liv
Att lära ut programmering i skolan handlar om att alla ska förstå hur världen omkring oss fungerar, skriver Mikael Tylmad.
12   – Vi utvecklar elevernas förmågor
På Högåsskolan i Knivsta arbetar Maria Franzén med internet och datalogiskt tänkande för alla elever.
14   Programmering i skolan – för alla elever
Det är alla lärares ansvar att eleverna får en så bred digitalkunskap som möjligt, menar Agneta Hedenström, rektor Antnässkolan i Luleå i ett debattinlägg.
16   Ny utredning tillsatt: Rött eller grönt ljus för fjärrundervisning över kommungränser
Nu snabbutreds förändringar i regelverket kring fjärrundervisning över kommungränserna, något som välkomnas av rektorerna på två av Sveriges största gymnasieskolor när det gäller fjärrundervisning.
18   Digitala prov – det händer saker under ytan
Sverige släpar efter när det handlar om it-frågor på nationell nivå, och dit hör frågan om en digitalisering av de nationella proven, skriver Stig Roland Rask.
20   Plocket
22   I glamrockens land
Stig Roland Rask reflekterar kring föräldrar och barn, spel och fotbollsplaner samt Magnus Ugglas pappa.
24   Micke Kring: Vi skapar arenor där eleverna kan verka
– Skolan ska spela roll, säger Micke Kring, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris.
26   Tülay Gürgün: Man måste hålla sig uppdaterad och lära sig något varje dag
Tülay Gürgün, Guldäpplepristagare 2015 digitaliserar modermålundervisningen.
28   Digital kompetens – ett krav på nya chefer
Digital och teknisk kompetensen behöver synas i kravprofilerna för skolans chefer, skriver Bo Kristoffersson.
30   Skolbiblioteket: Med uppdrag att förbättra samhället
Josef Sahlin, funderar över bibliotekets roll efter läsningen av två nyutgivna böcker i ämnet.
32   Arbeta digitalt fullt ut
Hur fungerar undervisning och lärande när man arbetar digitalt fullt ut? Vålbergsskolan i Karlstad utforskar frågan.
34   Bättre lärande genom design för alla: Utmaning att hitta rätt
Digitala läromedel öppnar pedagogiska möjligheter samtidigt som tillgängligheten ökar, menar Stig Andersson, SPSM.
36   Från skolbok till digitalt läromedel, del 4: Digitalt och kollegialt
Rolf Ekelund belyser läromedlens utveckling genom 70 år av skolreformer.

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 8-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
Nominera huvudman före 14 juni 2023
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 8 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 151214