Untitled Document Text: Monica Esborn

 

IT i lärarutbildningen

– Alla lärarstudenter har rätt till att få en utbildning som kopplar ihop digitala verktyg med lärande

För verksamma lärare har det funnits ITiS och PIM och en rad kommunala insatser men för blivande lärare har det varit högst osäkert vilken digital kunskap de får med sig under utbildningen. I Göteborg satsar man på att IKT ska genomsyra utbildningen. Och man börjar med lärarutbildarna.

Sedan tre år finns tidigare IT-pedagogen från Partille, Anette Meyer, anställd som IKT-coach på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, med uppdraget att få lärarutbildarna att använda IT med sina studenter.

Anette Meyer, IKT-coach vid lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.
– Alla lärarstudenter har rätt till att få en utbildning som kopplar ihop digitala verktyg med lärande. Det är oansvarigt att släppa ut studenter utan att ha fått denna erfarenhet, säger Anette Meyer.

Hög egen digital kompetens
Digitaliseringen av skolan pågår och det finns kommuner som har som anställningskrav för nya lärare att de uppnått motsvarande nivå tre i PIM. Men för blivande lärare har det varit högst osäkert vad de egentligen får med sig från lärarhögskolorna.

– När det gäller studenternas digitala kompetens så är den hög. Ber jag dem göra en presentation med verktyget Prezi så har de full koll, men det är hur den digitala tekniken kan användas som de inte vet så mycket om.

Anette Meyer har också upptäckt att studenterna inte heller vet i vilken hög utsträckning digitala verktyg faktiskt används i dagens skola. Efter sina första praktikperioder, så kallad verksamhetsförlagd undervisning, VFU, står det klart att på många skolor har eleverna varsin dator, att klassrummen innehåller mycket digital utrustning och att lärarna använder bloggar. Det är i denna verklighet de så småningom själva ska arbeta. Just bloggandet har slagit igenom stort ute på skolorna.

– En del möter dessvärre också skolor som saknar digital teknik och då leder det till ett samtal om detta studenterna emellan, berättar Anette.

Det börjar med lärarutbildarna
För att börja i rätt ände så går Anettes uppdrag ut på att stötta lärarutbildarna i att använda IKT i sin undervisning. Det är meningen att användandet av digitala verktyg ska genomsyra hela utbildningen.

– Ett exempel på ett samarbete som slagit väl ut har varit tillsammans med Hanne Andersson, lärarutbildare i svenska för 7-9 och gymnasiet. Det är viktigt att samla på goda exempel för att visa att det går att få in IKT i lärarutbildningen, menar Anette.

I Hannes kurs läste studenterna en gemensam bok med uppgiften att själva skriva en fanfiction. Under arbetets gång använde man sig av Google drive, där de tränade kamratrespons och wikispaces för att publicera de färdiga texterna.

– Responsen från studenterna var väldigt positiv, de har sett möjligheterna med att använda digitala verktyg och fått prova på att publicera det de skrivit, framhåller Anette.

Blogg för reflektion
Gruppen provade också att reflektera över sin praktik genom att blogga och även en tidigare längre skriven rapport byttes ut mot bloggen.

– Genom bloggen kan de ta del av varandras praktik, det blir inte bara lärarutbildaren som tar del av deras erfarenheter, säger hon.

Bloggandet gav upphov till en diskussion kring etiska frågor, om hur man handskas med namn, hantera känslig information, att inte hänga ut någon, frågor som har med integritet att göra.

– Studenterna sa vid utvärderingen att de hade användning av bloggen under praktiken både för att få uppslag till lektioner men också för att dokumentera och dela hur olika elever till exempel löser ett mattetal, berättar Anette.

Ett annat lyckat samarbete var när en grupp studenter besökte en lokal it-leverantör för att sätta sig in i digitala läromedel som är på väg in i skolan och starta ett samtal om hur dessa kan tänkas användas.

– Redovisningen, som ersatte en skriftlig inlämningstenta, skulle vara i form av en 20 minuter lång muntlig presentation där en del skulle vara flippad, förklarar Anette.

Nå alla studenter!
En svårighet är att studenterna saknar en lärarerfarenhet att koppla alla digitala möjligheter till.

– När jag utbildat verksamma lärare, vilket jag har gjort under många år, och visar dem något verktyg som jag använder mig av i till exempel tyska, så kan de översätta det jag visar till sin egen undervisningssituation.

En annan svårighet är att nå alla studenter, något som man gjort en plan för att råda bot på. I den satsar man på de lärarutbildare som är knutna till VFU.

– Vi har visat att det går att få in IT i lärandet på lärarutbildningen, det finns bra exempel, och nu behövs en långsiktig och metodisk satsning, menar hon.

En nationell IT-plan för skolan som tydligt säger att detta ska vi ha med är något som Anette Meyer längtar efter och ser ett stort behov av. Lärarstudenterna har rätt att veta vad som förväntas av dem.

– Målet är att alla lärarstudenter har med sig idéer och exempel på hur man kan använda IT i lärandet när de kommer ut på sin VFU, säger Anette Meyer.

 

MONICA ESBORN

Verktyg 1: Prezi
Prezi är ett internetbaserat program för att göra presentationer. Istället för att bygga upp sidor som man gör i till exempel Power Point så jobbar man mer som med en mindmap. www.prezi.com.

Verktyg 2: Google Drive
Google drive är en av många tjänster som erbjuder lagring av filer online.. Gratisvarianten ger 15 GB utrymme. Genom att bjuda in andra kan du visa, hämta och samarbeta kring all filer på Google drive. Google drive.

Verktyg 3: Wikispaces
Med en wiki kan du snabbt skapa enkla webbplatser som grupper av människor, som till exempel en klass, kan redigera och arbeta kring tillsammans. Uppbyggnaden av en wiki är ungefär som wikipedia, många kan samarbeta kring samma innehåll. www.wikispaces.com.


Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 8-2014. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok

Nominera huvudman före 14 juni 2023
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 8 - 14]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 141215