Untitled Document

Av: PETER BECKER
E-Post: peter.becker@diu.se

DIU föreslår ”Crowd-sourcing”-initiativ

 

1-1 kartan för svenska skolan:
– Låt oss finansiera den kollektivt!

Hur står det till med digitaliseringen i svenska skolor? Denna fråga ställs ofta. En av få källor inom det här området är ”1-1-kartan” som drivs av DIU på: www.diu.se/framlar

Kartan underhålls delvis av kommunerna själva. Detta bidrar till att kartan förblir en aktuell källa till information och erfarenheter kring vad som görs i över 250 svenska kommuner. Samtidigt är grunden ett regelbundet arbete med kartan som görs av DIU.

Nu överväger DIU att skapa kollektiv finansiering för den fortsatta driften.

Hallsberg kommun lämnade nyligen det senaste bidraget till 1-1-kartan:

”Vi i Hallsbergs kommun satsar på en till en (surface-datorer från microsoft) i våra två högstadieskolor och att eleverna på låg och mellanstadiet är två elever på en ipad från åk1 (6 skolor). Sammanlagt berörs ca 1700 elever av vår satsning.

Utöver denna satsning utrustar vi våra klassrum med projektorer + högtalare och bygger samtidigt ut vårt trådlösa nätverk. Den här satsningen på ny teknik startade HT13 och pågår just nu.

Det finns både en artikel i IDG om vår satsning och en inspirationsfilm om vårt samarbete med Microsoft
Hälsningar
Johan Bohlin, ITsamordnare,
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Hallsbergs Kommun”

Det här är den ena typen av bidrag, som gör att kartan fortsätter att vara aktuell. Kartan bygger på två källor. DIU öppnade tidigt för data och korrigeringar från kommuners enskilda medarbetare. Dessa ansöker om konto för rätt till redigering – i princip på samma sätt som för Wikipedia. På så sätt har kartan förblivit en uppdaterad bild av kommuners satsningar.

Medieefterfrågan
Efterfrågan har varit kraftig från media och skolor och kommuner – liksom forskare. DIU har fortsatt driva arbetet eftersom mängder av förfrågningar och speglingar fortsatt - och att viktiga uppdateringar fortsatt göras av kommunerna själva. Grunden, både utveckling och uppdatering, bygger på ett regelbundet arbete av DIUs egen arbetsgrupp. Det rör inventeringar liksom efterforskningar kring vad som skrivs i press och rapporter över utvecklingen i kommunerna.

Utveckling
Initiativet till kartan togs samtidigt och oberoende av varandra av Alma Taawo, då på Skolverket, och Mattias Davidsson, Linnéuniversitetet, och helt på bådas fritid. När de upptäckte varandras insatser beslutade de sig för att samarbeta.

Ill: Alma Taawo, en av skaparna av 1-1kartan

DIU förutsåg att kartan skulle bli en viktig källa för att allmänhet och aktörer skulle få en bild av utvecklingen när det gällde it i svenska skola och särskilt med de då begynnande 1-1-satsningarna. DIU gick då in för att göra det möjligt för kartan att leva vidare, uppdateras och vidareutvecklas när antalet kommuner växte kraftigt. Kartan etablerade sig som en källa för medier inklusive SVT, dagstidningar och myndigheter vad gällde digitaliseringen i skolan. Journalister refererade frekvent till kartan som en referens. Kartan har drivits som en öppen och fri tjänst.

Finansiering
År 2012 lades ett föreslag till Digitaliseringskommissionen för att få till stånd bidrag för en vidareutveckling av kartan med en statlig finansiering, vilket mottogs positivt - men inte givit resultat. Tiden har gått och inget har skett. Behovet kvarstår. Efter att ha lagt sammanlagt ett manår på arbetet har DIU nu bestämt sig för att ändå fortsätta – men på den väg, som använts för att validera data: allmänhetens egna bidrag. Om data och validitet bygger på feedback från kommuner, kan finansieringen väl också öppnas upp, resonerar stiftelsen DIU.

DIU överväger nu att inbjuda aktörer – kommuner, skolor och enskilda – att bidra till finansieringen. Det är tänkt bli ett exempel på så kallad ”crowdsourcing”, kollektiv finansiering. De som värdesätter 1-1-kartan kan bidra med ett belopp. I utbyte sker ekonomisk redovisning öppet och data blir öppet tillgängliga.

 

PETER BECKER
ordförande stiftelsen DIU
E-Post: peter.becker@diu.se


Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 7-2014. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)

Nominera huvudman före 14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 14]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 141115