Untitled Document Text: Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se

 

KOMMUNAL SKOLUTECKLING MED IT

Mölndal:
Praktik och forskning – lära med varandra

– Det handlar om att utveckla skolan och vi lär av varandra! Christer Ferm, utvecklingschef i Mölndal och Berner Lindström, professor på Göteborgs universitet är eniga. Samarbetet kommunen och universitetet är något båda vinner på – i kunskap och ökad förståelse.

Mölndal är en kommun som satsar på att utveckla skolan, och där är de digitala verktygen en viktig del av framtiden. Det finns beslut om en flerårig satsning på informations- och kommunikationsteknik i skolan. Här ingår digitala lärverktyg till alla elever, med stor frihet för de olika skolorna att välja det som bäst passar dem. Kompetensutveckling är en stor och viktig del liksom en uttalad inriktning på en utveckling av de pedagogiska arbetssätten för att bland annat bidra till att utveckla ett aktivt och lustfyllt lärande. Och så forskningsförankringen.

Forska i vardagen
Kompetensutveckling i Mölndal handlar om många olika möjligheter och vägar för att nå och erbjuda samtliga pedagoger det just den enskilde pedagogen behöver för att utvecklas i digital kompetens och pedagogik anpassad för att utbilda för morgondagens kompetenser.

En del är det som kommit att få namnet lärgrupper och är en del i ett unikt samarbete, eller partnerskap mellan Mölndals kommun och Göteborgs universitet.

– Vi vill skapa en mötesplats, en arena både för reflekterad kunskap och pedagoger som gör saker i barn/ elevgrupp, säger Christer Ferm.

För de pedagoger som deltar i samarbetet handlar det inte om att i första hand ta akademiska poäng utan om att tillsammans med forskare från Göteborgs universitet titta på sin verksamhet och utforska nya vägar att utveckla undervisningen när de digitala lärverktygen finns med i ekvationen.

Lärgrupper för lärare och forskare
Samarbetet mellan kommunen och universitet inleddes för knappt ett år sedan. Från början var det tänkt att omkring 25 pedagoger skulle ingå i de sex lärgrupperna och tillsammans med en företrädare från Göteborgs universitet och en handledare från skolans utvecklingsenhet arbeta med att beforska sin egen verksamhet och utveckla fungerande arbetssätt med IKT. Men intresset var större än så och i dagsläget är drygt 40 pedagoger involverade i lärgrupperna som tar upp olika ämnen: matte, specialpedagogik, svenska (att skriva sig till läsning), språkutveckling, inflytande och Ipads.

Allt i relation till IKT
I varje grupp finns en företrädare för universitetet med liksom någon från utvecklingsenheten.

– Det första året har varit lite oformligt, konstaterar Christer Ferm och Berner Lindström. Det finns inga färdiga mallar och man prövar sig fram.

Men entusiasmen går inte att ta miste på. Från båda håll. Mölndals pedagoger får möjlighet att beforska sin egen verksamhet och Göteborgs universitet får insikter och kunskaper att ta med sig tillbaka till bland annat lärarutbildningen.

Vi har också ett statligt uppdrag att utveckla skolan, påpekar Berner Lindström.

Exakt hur framtiden kommer att se ut när de planerade första två åren är till ända vet man ännu inte. Men en fortsatt utveckling av en samverkan står i alla fall på agendan.

I dagarna öppnar också Mölndals nya digitala mötesplats, Skolarena Mölndal och här finns nu för första gången möjligheten att börja nå ut till alla pedagoger i Mölndal med de erfarenheter, arbetssätt och nya kunskaper som kommer fram genom samarbetet. Forskningen tar plats i Mölndals skolor både reellt och virtuellt.

Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se
Datorn i Utbildningen nr 6-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 6 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 121015