Untitled Document Full tillgång till DIU genom årsprenumeration
Teckna årsprenumeration för att få tillgång till alla artiklar, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.


 

Av: EDWARD JENSINGER
E-Post: edward.jensinger@gmail.com

 

"Jensinger har ordet... "

 

 

IT i skolan
är också administration

Ofta när vi talar om skolans digitalisering menar vi den del som handlar om undervisning. Lärare ska förändra sättet som undervisning genomförs på är tanken. Och det finns en hel del som talar för att det kan vara en bra idé. Men skolans digitalisering är så mycket mer än det. Inom skolan har vi en hel del administration och processer som med nödvändighet (eller i alla fall med fördel) måste digitaliseras.

Vi har digitala system för det mesta i skolan. Elevdatabaser och antagningssystem, personalsystem, elevvårdssystem, utvärderingssystem, ekonomisystem, kvalitetssystem, arkiveringssystem, kommunikationssystem, intranät, extranät, LMS, frånvarosystem, schemaläggningssystem, mailsystem och så vidare. Jag kan hålla på rätt länge om ni vill.

Den gemensamma nämnaren för alla dessa system är att de är ämnade att underlätta för verksamheten i stort när man ska bedriva skola. Delar av de system jag räknar upp uppfattar den lokala skolan inte som något som underlättar processerna. De ses ofta som ett nödvändigt ont. Många av systemen jag räknar upp gör att vi med plågsam tydlighet känner igen oss i Jonas Söderströms bok ”Jävla Skitsystem”.

Den här delen av skolans, och samhällets, digitalisering stöter inte på så mycket motstånd rent principiellt. Alla förstår nyttan av denna typ av system. Exempelvis att ha eleverna i en databas där vi kan föra bok på vad de läser och dessutom skriva in (och ut) vilka betyg de får. Nyttan är uppenbar på så sätt.

Det vi däremot borde kunna diskutera är huruvida dessa mer administrativa system är okey så som de fungerar i dag. Systemen är ofta väldigt stora, svåra och inlåsande. Många väljer att gå bort från stora tunga system för att de tenderar att bli så komplicerade och användarovänliga att de närmast blir ett arbetsmiljöproblem. Istället eftersöks enkla system som löser en eller några saker väldigt väl.

Min tanke är att vi i skolan måste ställa krav på funktionalitet och användarvänlighet. Vi måste säkerställa att våra önskemål på olika system får genomslag vid upphandlingar. Det är inte acceptabelt att ett system som hanterar elever eller personal är helt låst (proprietära) så att vi inte kan få ut (eller in) data ur systemen som vi vill. De skolor som jobbar gentemot exempelvis GAFE eller O365 behöver ofta ta ut information ur ett antal databaser för att föra in dem i andra. Detta måste fungera. Vi måste baka in det som ett krav på systemen vi köper in till skolan.

Jag har varit med om att behöva dividera med leverantörer av både schemasystem, elevsystem, utvärderingssystem med mera för att deras system ska kunna samnyttjas tillsammans med andra system. Det borde vara en självklarhet idag 2015. För de företag som låser in och är proprietära bör vi genom upphandling och på andra sätt sätta sådan press att de låser upp sina system för vår vinning, eller så bör vi välja andra system helt enkelt.

Jag vet inte om Skolfederation är svaren på alla frågor vi har för att hantera digitala system i skolan. Men jag upplever att det är en väldigt bra väg fram för att ställa tuffare krav på leverantörer när vi köper digitala system. Om alla skolor, vid upphandling, ser till att systemen är öppna, tillgängliga och smidiga har vi vunnit mycket. Inte minst för de som jobbar med systemen i våra skolor.

 

EDWARD JENSINGER
Utvecklingschef i Malmö, tidigare bl a Helsingborg.
E-Post: edward.jensinger@gmail.com

Edward Jensinger, områdeschef gymnasiet, Malmö stad, tidigare skolutvecklingschef i Helsingborg, föreläsare, bloggare och twittrare samt krönikör i DIU.


Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 5-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)Nominera huvudman före 14 juni 2023


Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 150908