Untitled Document Text: Monica Esborn

 Stockholm – digitaliseringen av skolan en del av en större vision

Stockholm, som flera andra kommuner är nu inne i en andra våg när det gäller skolans digitalisering. – Vi vill dela med oss av det vi gjort bra men även av våra misstag, påpekade Ann Hellenius IT-direktör, när Guldtrappans beredningsgrupp besökte Stockholm. Skolan är en central del i Stockholm stads vision, Ett Stockholm för alla. Arbetet nu och framåt fokuserar på de satsningar som görs och ligger i linje med visionen.

För att sätta in digitaliseringen i Stockholm i sitt sammanhang: Stockholm är den snabbast växande staden i Europa. Det är också en stad med stora skillnader i levnadsstandard och en stad med många nyanlända. Utmaningar saknas således inte.

– Det handlar om hur vi skapar en sammanhållen stad och hur vi kan använda digitaliseringen för att driva på utvecklingen för ökad demokratisering och som ett medel mot segregeringen, säger Ann Hellenius, nytillträdd IT-direktör i Stockholms stad.

– Vi behöver tänka nytt och innovativt. Ett led i detta är att vi arbetar mycket med att lyssna, öppna upp och öka transparensen, säger hon. Det är centralt att arbeta med kulturförändringar, att genomföra förändringar och våga ifrågasätta existerande strukturer och tidigare gjorda satsningar.

Skolan en del av staden
– Skolan är en viktig del av vår stad, en plats där innovation börjar, menar Ann Hellenius. För att digitalisera skolan måste man jobba på alla nivåer. Det är lätt att inspirera men svårare att arbeta systematiskt, vilket krävs om vi ska lyckas.

Ann Hellenius efterlyser också att man tar ett samlat grepp om digitaliseringen av Sverige.

Digitaliseringen finns angivet i skollagen så frågan om den bör ske är sedan länge överspelad, istället handlar det om hur. Det kompensatoriska uppdraget, till exempel möjligheterna för nyanlända att kommunicera på sitt språk, är ett viktigt område men man arbetar även aktivt för att minska lärarnas administration.

Diversifiering och eleven i fokus
Stockholm kan, i kraft av sin storlek, påverka leverantörer och det gör man nu när man rör sig mot en alltmer mobilanpassad och diversifierad miljö. – Standardisering är helt fel väg för skolan, det vet vi nu och vi upphandlar därför något helt annat, säger Ann Hellenius. En modell passar inte alla utan vi behöver kunna rikta och anpassa utifrån olika behov.

 

Monica Esborn

Hör Ann Helenius på Framtidens lärande 11-12 oktober
Ann Helenius kommer som en av konferensens huvudtalare att teckna sitt perspektiv på tidens utmaningar och skolans digitalisering på Framtidens läranden den 11-12 oktober på Münchenbryggeriet.


Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 4-2016. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)Nominera huvudman före 14 juni 2023


Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 16]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 160603