Untitled Document Text: Monica Esborn

 

Hearing i riksdagen: "Dansk digital skolutveckling - i ett svenskt perspektiv" den 20 maj 2015

Roza Güclü Hedin (S):
Nationell IT-strategi behövs

– Idén om en inloggning för att komma åt allt, som Danmark har genomfört skulle jag vilja att vi realiserade i Sverige, vi har federationen och tillgång till digitala plattformar för läromedel, säger Roza Güclü Hedin, riksdagsledamot (S).

Vad tar hon då med sig från det danska exemplet som presenterades på hearingen?

– Att man med tydlighet och gemensam målbild kan få genomslag och att det måste finnas konkreta mål med en digitaliseringsstrategi som genomsyrar hela utbildningsväsendet.

Nätverkande – ett sätt att jobba
Roza Güclü Hedin menar också att det sätt man arbetar på i Danmark, med breda samarbeten, nätverkande och erfarenhetsutbyte, är något Sverige bör ta efter:

– Det skapar en större delaktighet och genom den skapas förutsättningar för att vilja förändra, menar hon. Ett nationellt nätverk för lärare och skolledare med erfarenhetsutbyte och samarbete kring hur man kan utveckla och utvecklas, vilket är en bärande idé i den danska satsningen, skulle hon vilja att vi genomför också i den svenska kontexten.

Beröringsskräck
Hon har suttit i både försvars- och trafikutskottet så frågor om samhällets digitalisering är inte nya för henne. Dessförinnan studier från såväl Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som sociologistudier vid Högskolan i Dalarna och oppositionsråd i Uppsala. Hon var ensam tjej på elprogrammet, med el/datainriktning, i Falun.

Sedan en tid har Roza Güclü Hedin sin plats i riksdagens utbildningsutskott och har förvånats över den beröringsskräck som hon upplever finns när det gäller teknik i skolan. Och en IT-strategi behöver absolut komma på plats.

– Jag tänker på skolor där man redan idag har en tung börda och där det finns lärare som inte har kunnat ta till sig digitaliseringens fördelar på grund av stress och rädslan att inte hinna med uppgiften, kanske tycker man att det är för dyrt, för krångligt och ser inte nyttan, säger hon.

– Parallellt med att vi talar om nyttan av digitaliseringen behöver vi tala om hur vi skapar möjligheter för att dra nytta av den så att det blir en naturlig del i undervisningen.

Mobila möjligheter
Roza Güclü Hedin ser också stora möjligheter i den mobila tekniken, såsom den danska satsningen visar exempel på.

– Jag lekte med tanken och såg framför mig hur man kan använda mobilen eller lärplattan som ett medel för att få tillgång till digitala läromedel.

Läromedel som är utformade utifrån den enskilde individens behov, ser Roza Güclü Hedin som en intressant möjlighet.

– Tänk att kunna sitta på bussen och räkna matte eller läsa läxan, det öppnar möjligheter för den enskilde eleven och kan öka förutsättningarna för att höja kunskapsnivån.

Det görs många bra insatser i dag i Sverige men det behöver göras mer, bland annat för att skapa en bättre infrastruktur och öka kunskaperna om de stora möjligheter som digitaliseringen innebär för undervisningen. Men vad är då nästa steg för att komma vidare i den svenska digitaliseringsprocessen?

– Jag tror att det behövs ett samlat initiativ för att digitalisera den svenska skolan. En nationell IT-strategi för skolan hoppas jag naturligtvis kommer att realiseras, säger Roza Güclü Hedin.

 

MONICA ESBORN

Se hearingen i efterhand
Hela hearingen finns att se i efterhand - video, presentationer och DIU's rapport. Hearing i riksdagen 20 maj 2015

Du kan också ladda ner DIUs rapport: Dansk digital skolutveckling, DIU rapport #5.


Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 4-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)

Nominera huvudman före 14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 150603