Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 4/2013

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5   Ledaren: Framtidens lärande ett viktigt framsteg
- digital kompetens på agendan


Något nytt hände på Framtidens lärande 2013, skriver Peter Becker, i ledaren. Inte bara i form av innovationer i programmet utan även tydliga politiska signaler kring skolans utveckling med it-stöd.

I FOKUS i DIU #4 Framtidens lärande: 5
TEMA 1: FL2013: Nordiska gymnasieskolor: 6, 10, 14
TEMA 2: FL2013: Skolbibliotek: 28, 30
TEMA 4: Att mäta kompetenser med nya verktyg: 18
TEMA 5: Nationell plan matematik: 34


6   Papperslös skola
Att ha bytt ut pappret mot datorn har blivit vardag för eleverna på Århus statsgymnasium. Skolan ingår i ett projekt om it i undervisningen vid Århus universitet. Reportage Ewa Astly.
10   Nordens vassaste gymnasieskolor – utvecklar nya arbetsformer
I samband med Framtidens lärande möttes några av Nordens främsta gymnasieskolor i Stockholm för att diskutera och visa upp sina vägar mot framtiden.
14   Myten om den finska skolans överlägsenhet
”Inlärningsmetoderna inom den grundläggande utbildningen behöver förnyas ”, så lät det i finska medier efter de senaste internationella mätningarna, Stig Roland Rask om svensk och finsk skola.
16   Gleerups – ny partner i Guldäpplet
Gleerups har gått in som ny partner i Guldäpplet. Vi ser fram emot en partner som jobbar med innehåll kopplat till IT i undervisningen, skriver Peter Becker.

18   Att mäta kompetenser med nya verktyg
Om utvecklingen av verktygen blir så positiv som man hoppas, så kommer läraren inte längre behöva ägna speciellt mycket tid åt kunskapsbedömningar, vare sig formativa eller summativa, skriver Jan Hylén i sin omvärldsspaning.

22   Glimtar från Framtidens lärande
Två sidor med glimtar från Framtidens lärande – här och nu! I år på Stockholm Waterfront med ett inspirerande program i en inspirerande miljö.
"Skolan livsviktig framgångsfaktor
– Skolframgång är den bästa skyddsfaktorn mot kriminalitet och utanförskap, sa Ebba Östlin (S) ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka i sitt scental.
24   Vad varje lärare bör kunna om medier och information i nätverkssamhället
Med utgångspunkt i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har Unesco publicerat ett ramverk för att stödja medlemsstaternas arbete med att skriva fram medie- och informationskunnighet i skola och lärarutbildning.
26   Kunskapande skapande på Katedralskolan i Skara
– Jag ser att de elever som är vana att arbeta kreativt – vilket esteteleverna är – har en betydligt bättre förståelse av svårlästa källtexter, betonar Ylva Pettersson, lärare vid Katedralskolan i Skara.
28   Moderna skolbibliotek på gång
Nya skollagen innebar fokus på skolbiblioteken. Intrycket är att lagen faktiskt har satt igång ett flertal processer som inte funnits där tidigare, skriver Krister Widell och Mats Östling
30   Kungsbacka: Skolbibliotek på nytt sätt
– Vi har satsat på att göra biblioteket till en samlingsplats eftersom alla passerar naturligt där, säger Mia Haglund skolbiliotekarie på nybyggda Särö skola.

34   Debatt:
Nationell implementeringsplan för IKT i matematikundervisningen
Användning av matematik, datorer och programvaror i samhället ger ett förändringstryck på skolan som kan bidra med inslag av kreativitet, nyfikenhet och lust i själva lärandesituationen, menar forskare från Malmö och Göteborg i denna artikel.
40   Mot bättre vetande?
Högre kostnader och lägre tillgänglighet, det är några av resultaten kring införandet av gemensam it-service i Stockholms stad. Mats Östling refererar från utvärderingarna.
42   Verktygslådan:
Gemensam anslagstavla på nätet
Padlet är en enkel anslagstavla man kan använda till mycket, skriver Conny Lindgren.


Datorn i Utbildningen nr 4-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

Nominera huvudman före 14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 130601