Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 3/2014

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

Extra   Debattinlägg 7 maj 2014:
"Kunskapsintensivt samhälle kräver ny teknik i skolan"

Författare:
Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund
Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund
Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet
Tomas Tobé, Skolpolitisk talesperson (M), riksdagsledamot, ordförande i utbildningsutskottet
Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot (M), ledamot utbildningsutskottet
5   Ledaren: GULDTRAPPAN - nästa steg
Nästa steg av skolutveckling baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, kräver exempel på kommuner som använder sig av digitaliseringens möjligheter att lyfta skolan och dess elever, skriver Peter Becker. Därför har Guldtrappan skapats.

TEMAN i DIU 3/2014
Ur tema "Erövra skrivna språket"/FL2014
Den röda tråden – skriv- och läsutveckling från förskoleklass till årskurs nio, sid 6
Läslyft och vända trenden med tre L, sid 8
Digitala arenor i läs- och skrivpraktiker, sid 9
Digitalisering och godnattsagor, sid 10
Från att skriva sig till läsning –
till digital skolutveckling, sid 12


Tema: SKOLUTVECKLING
Från att skriva sig till läsning –
till digital skolutveckling, sid 12
Skolutveckling med egna frågor och dataanalys, sid 16
Skolan och molntjänsterna, sid 21


Tema: SOCIALA MEDIER OCH UNGDOMARS RÖST
Ny artikelserie i DIU: Mobbing och hat – unga, skolan och nätets baksida, sid 31
Skolan, valrörelsen och # som partisymbol:
Räkna med de ungas röster i sociala medier, sid 34

6   Den röda tråden – skriv- och läsutveckling från förskoleklass till årskurs nio
Från skriv- och läsutveckling med digitala verktyg till språkutvecklingsplan och läslyft i Sandviken.
8   Läslyft och vända trenden med tre L
– Tillsammans kan vi förbättra den svenska skolan och en viktig start är läslyftet, säger Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket.
9   Digitala arenor i läs- och skrivpraktiker
Hur påverkas läs- och skrivutvecklingen av den digitala världens insteg? Och vilka utmaningar ställs lärarna inför? Det undersöks i praktiknära forskningsprojekt.
10   Digitalisering och godnattsagor
Man lär sig genom att läsa, skriver Alice Watson, gymnasieelev, och slår ett slag för digitala verktyg – och godnattsagor.
12   Från att skriva sig till läsning – till digital skolutveckling
Fokus har flyttats från att handla om typen av teknik till att röra sig om på vilket sätt ny teknik kan bidra till ett utökat lärande och nya möjligheter, skriver Annika Agélii Genlott.
14   Bildarkivens lärarbilder
Hur ser bilden av en lärare ut – i ett bildarkiv. Stig Roland Rask vet svaret.
16   Skolutveckling med egna frågor och dataanalys
Hur kan skolans personal själv använda data på ett strukturerat sätt för att åstadkomma skolutveckling? Jan Hylén om ny skolutvecklingstrend.
21   Skolan och molntjänsterna
Vad händer när skolor och kommuner vill nyttja molntjänsterna för hela verksamheten? Hur går man till väga, hur ska avtalen skrivas, vem tar besluten?
24   Framtidens lärande – utvecklat lärande
På Framtidens lärande gav pedagoger i framkant exempel på pedagogiskt nytänkande med digitala verktyg. Möt några av dem, intervjuade av gymnasieelever från Nacka.
27   Framtidens lärande – utställare och partners
Hur ser skolans leverantörer på framtidens skola? Elever från YBC i Nacka frågade utställare på Framtidens lärande.
31   Ny artikelserie i DIU: Mobbing och hat – unga, skolan och nätets baksida
DIU kommer till hösten med en artikelserie om unga, skolan och nätets baksida. Vi hoppas arbetet ska resultera i exempel på problem och åtgärder, förslag och riktlinjer, skriver Peter Becker.
34   Skolan, valrörelsen och # som partisymbol:
Räkna med de ungas röster i sociala medier
Ska barn ha rösträtt? Eller på vilket sätt kan ungas röster inkluderas i den politiska debatten, diskuteras av Klas Viklund.
38   – Om det är jättetungt, då går det snabbare. Men om det inte är så stor skillnad…
Om hur lärplattor kan användas som stöd för undersökningar av rörelse under fritt fall och på lutande plan samt uppföljande diskussioner av experimenten.


Datorn i Utbildningen nr 3-2014. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok


FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 14]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 140506