Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.

 


Innehåll i DIU nr 2/2017

TEMA På spaning efter framgångsrik digitalisering
Ledaren: I verkstaden, sid 5
Härryda: Digitaliseringen är ett språk som barnen utforskar, sid 6
Helsingborg: Så fick vi igång delandet i kollegiet, sid 8
Öckerö: Skapande, kreativitet och Makerspace, sid 10
Täby: Verktyg ska anpassas efter läraren och eleverna, sid 12
Lapplands gymnasium: ”Sveriges fjärrundervisning utvecklas här ”, sid 15
Jensinger: Digitalisering på alla nivåer, sid 16
Växjö: Storsatsning på kompetensutveckling, sid 24

TEMA Lärmiljö
Bygga skola för lärande i en digital tidsålder, s 38

KRÖNIKOR
Stig Roland Rask, Att vända en oljetanker, sid 22
Jenny Edvarsson, Antingen eller, eller både och?, sid 36

 5   Ledaren: I verkstaden
På spaning efter kommuners/huvudmäns digitala skolutveckling, vid en resa runt landet med Guldtrappan. I numrets spegling är det ofta lärandet och den konkreta lärsituationen vi nu skildrar. Det är här resultaten syns. Eleverna är det slutliga måttet på framgång, skriver Peter Becker i ledaren.

6   Härryda: Digitaliseringen är ett språk som barnen utforskar
Vi ser digitaliseringen som ett språk som barnen kan utforska och vi arbetar med estetiska lärprocesser till exempel med ljud, ljus, bild och film, säger Cecilia Bajic.
8   Helsingborg: Så fick vi igång delandet i kollegiet
– En del sa ”jag har inget att visa”. Men numera har det blivit ett tillfälle man längtar till. Delandet har blivit en vana, säger Lise-Lotte Johansson.
10   Öckerö: Skapande, kreativitet och Makerspace
– Vi vill satsa på Makerspace, digitalisering och robotar i skolan därför att vi vill rusta barnen för framtiden, säger Roberto Settergren.
12   Täby: Verktyg ska anpassas efter läraren och eleverna

– IKT är ingen pålaga utan ger oss möjligheter att göra saker annorlunda och bättre, säger Magnus Johansson.
15   Lapplands gymnasieförbund: ”Sveriges fjärrundervisning utvecklas här på Lapplands gymnasium”
– Jag känner inte irl-personen, men för övrigt är det inga större skillnader jämfört med vanlig undervisning, säger Jonas Wiandt.
16   Digitalisering på alla nivåer
Om digitaliserigen av skolan ska fungera krävs att många är involverade, skriver Edward Jensinger.
20   Programmering som redovisningsform
Att skapa program kan vara en av många redovisningsformer i vilket ämne som helst, skriver Christer Sjöberg.
22   Att vända en oljetanker
Stig Roland Rask om likheter mellan att vända en oljetanker och att vända på skolan.
24   Växjö: Storsatsning på kompetensutveckling
I Växjö kommun är alla skolor på väg att ta i bruk nya digitala verktyg och nu påbörjas en stor satsning på kompetensutveckling.
26   Elever och lärarstudenter utvecklas i internationellt utbyte

Niondeklassare i Växjö arbetar med lärarstudenter i Kansas State, USA – ett samarbete som bland annat har förbättrat niornas kunskaper i engelska.
28   Exceptionella barn behöver exceptionella lärare
På specialskolan Willow Dene School i Greenwich är utgångspunkten alltid elevernas intressen och progressionen är tydlig, oavsett elevens individuella förutsättningar.
32   Plocket
Med notiser och Max Entins vassa tecknade kommentarer.
36   Krönika: Antingen eller, eller både och?
Jag tror på gamification i undervisningen men jag tänker att det måste vara utifrån vissa givna förutsättningar, skriver Jenny Edvardsson.
38   Bygga skola för lärande i en digital tidsålder

Det är en fantastisk chans att få möjlighet att bygga skolor för elevernas framtid, skriver Mikael Parknäs, rektor för en skola som inte finns – än.
 

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 2-2017. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
Nominera huvudman före 14 juni 2023
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 17]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 170312