Untitled Document LENA ELFVINGSSON

 


Skolutveckling/BETT-resa jan 2016 med DIU och partners

Få perspektiv på det egna arbetet

Att få nya intryck, möta andra synsätt och vägar till lösningar kan vara både inspirerande och utmanande. Ett besök på grannskolan ger ofta nya insikter och idéer. När skolbesöket sker i ett annat land, som i Storbritannien under Bettveckan, tillkommer också frågor som har att göra med skillnader i skolkultur och styrdokument. Med vilka ögon betraktar vi olikheter? Lena Elfvingsson delar i denna artikel med sig av sina erfarenheter.

För mig är en resa till Bett med alla olika ingredienser en möjlighet att få distans till det som sker i vardagen och att få perspektiv som stimulerar och utmanar tankarna. Det låter väl bra? Men vad betyder det konkret? För mig börjar Bett redan ett år före resan med en rejäl uppföljning av innehåll, form och lärdomar från årets resa. Som i allt kvalitetsarbete är det en nödvändig och viktig del av lärandet och en utgångspunkt för planeringen framåt.

Det handlar om: • Framåtspaning: Vad är i antågande?
• Eftertanke: Varför gör vi som vi gör? Varför presenteras denna nyhet eller produkt eller arbetsmodell? Hur bidrar det vi sett och hört till vår egen utveckling?
• Omvärldsbevakning: Vad gör andra och hur och varför?
• Nätverkande: Samtal om lokala lösningar och framgångsberättelser, men även floppar. All denna input kräver reflektionstid för att landa i nya tankar framåt.

Dialog med brittiska kollegor
För mig är skolbesök och dialogen med kollegor, lärare och ledare, i de brittiska skolorna en central del av Bettveckan. Att planera besöken tillsammans med den engelska skolans rektorer är en viktig del av arbetet. Det finns alltid en risk för att Ofsted, den engelska skolinspektionen dyker upp, det annonseras senast onsdagen veckan före besöket i den brittiska inspektionsmodellen och gör att besöket kan få planeras om. Det innebär en spänning, men det är något som är en del av de brittiska skolornas vardag och som man måste ha förståelse för.

De skolor jag samordnar besök till har alla ett stabilt ledarskap och en tydlig ledning. De har också fått bedömningen ”Outstanding” av Ofsted. Ingen skola är den andra lik, och det gäller även i Storbritannien. Det är lätt att bländas av de fantastiska utställningarna i klassrum och korridorer och kanske förfasas över datasalar och filter i nät.

Det kan vara svårt att se det arbete som ligger bakom varje lektion och den genomtänkta grundstruktur som krävs för pedagogernas arbete i stora och heterogena elevgrupper. Därför är det viktigt att sätta sig in i den brittiska skolkulturen och skillnader i styrdokumenten. Det är något som har tagit mig många år och flera olika internationella projekt för att bli förtrogen med. Men det hjälper till att förstå det som på ytan kan verka vara gammaldags med svenska glasögon.

Logga upplevelserna
Kan man verkligen lära sig något av studiebesök och temadagar eller blir det bara intressanta avbrott i vardagen?

Som jag ser det är det en hjälp för att få perspektiv på det egna arbetet och att ställa frågor till sig själv kring det vi tar för givet som ett ”rätt” sätt att arbeta. För att detta ska ske måste iakttagelserna och upplevelserna bearbetas. Det kan man göra på olika sätt. Ett enkelt och konkret sätt att arbeta med detta är en ”studiebesökslogg”, där man jobbar med snabba anteckningar som underlag för reflektion. Det är ett systematiskt sätt att fördjupa förståelsen och värdet av besöken i skolorna.

LENA ELFVINGSSON
Verksamhetschef CESAB, vice ordförande föreningen DiU

Mer om BETT-resa 20-22 jan 2016 med DIU och partners För beslutsfattare och teamutveckling med erfarenhetsutbyte, spaning och inspiration: Reflektioner, glimtar och röster


Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 2-2016. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)
Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 16]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 160312