Untitled Document Peter Becker
Chefredaktör
E-post: peter.becker@diu.se

 

"Guldtrappan – för kliv mot digitalt lärande"

Fem kommuner

Utmärkelsen Guldtrappan har instiftats för kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten med digitaliseringen av skolan. Juryn föt utmärkelsen Guldtrappan 2015 har valt ut fem finalister. DIU tecknar en översikt av de fem. Vi presenterar på webben ett utdrag ur DIU-redaktionens presentation, utan samband med juryns underlag.

De senaste åren har en rad skolor och kommuner och andra skolhuvudmän gjort satsningar på digitala verktyg och lärresurser för elever. Nu är det dags för nästa steg. Från goda exempel och enstaka föregångare bland huvudmän står vi inför en bredare genomförd skolutveckling, där alla skolor, lärare och elever drar nytta av digitaliseringen för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling.

Med anledning av detta har utmärkelsen Guldtrappan instiftats för kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten, för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Efter en öppen nominering har en juryn gjort ett urval av fem finalister till utmärkelsen Guldtrappan 2015. Urvalet har gjorts efter sju kriterier för att beskriva verksamheten. De fem finalisterna är kommunerna Botkyrka, Falkenberg, Sandviken, Sollentuna och Sundsvall. Under februari har juryns beredningsgrupp specialstuderat de fem finalisterna och på konferensen Framtidens lärande, 6-7 maj i Stockholm, delas Guldtrappan ut för första gången och finalisterna tillsammans med andra kommuner i framkant presenterar och delar med sig av sina erfarenheter.

- Jag hoppas de fem finalisterna kan inspirera andra kommuner och fristående huvudmän att komma i gång med arbetet med digitala lärresurser så att fler barn och elever får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens under sin skoltid, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund och medverkande i juryn för Guldtrappan.

I detta nummer av DIU kan du ta del av glimtar från verksamheten och intervjuer från besök hos de fem finalisterna till Guldtrappan. DIU-redaktionens presentation görs utan samband med juryunderlag.

Utmärkelsen Guldtrappan utdelas på Framtidens lärande, 6-7 maj. Anmälan: diu.se/framlar

 

Peter Becker
Ordförande Stiftelsen DIU
E-post: peter.becker@diu.se


Partners bakom Guldtrappan

Parterna bakom priset är Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Fronter AB, Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Netsmart AB, samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting, vilka alla medverkar aktivt i bedömningsarbetet utifrån Guldtrappans sju kriterier.
Mer information om Guldtrappan www.diu.se/guldtrappanFull tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 2-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok

Nominera huvudman före 14 juni 2023
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 150320