Untitled Document

Av: Stig Roland Rask
E-Post: stigroland.rask@bredband.net

 

Tid för tillbakablickstankar

Med stigande ålder blir man alltmer intresserad av tillbakablickar. Det ser jag hos andra och andra ser det hos mig. Men det behöver inte nödvändigtvis handla om nostalgi, utan kan helt enkelt vara fascination över samhällets förändring och teknikens språng.

Vår generation – oavsett hur gamla vi är – har varit med om en teknikutveckling som saknar motstycke i människans historia. Visserligen hävdade våra föräldrar samma sak – och så även våra mor- och farföräldrar – och de hade också rätt. Då, men inte nu längre!

När årets studenter föddes – i de flesta fall 1995 – var internet en tämligen okänd företeelse för de flesta av oss. Först i december året därpå var ”Internetpaketet” årets julklapp och etablerade sig så småningom som allas egendom. Vi kan också förundras över att våra mellanstadieelever är äldre än både Facebook och Youtube - och att sexåringarna i våra förskoleklasser är betydligt äldre än Instagram.

Det är spännande att minnas när nätet kom till skolan. Inte minst är det intressant att notera hur anspråkslöst allting började. En morgon när man öppnade institutionens dator fanns det en ny ikon på skrivbordet. Man uppfattade den som ett nytt program som skolans tekniker hade installerat. Sakta förstod man att det var någonting annat. När man klickade på den öppnade sig inte ett datorprogram, utan hela världen. Taket på skolan lyftes av och väggarna raserades. Hela världen låg öppen och tillgänglig. En växande mängd information sökte sig in i skolans miljöer. Internet hade gjort sin entré.

Det är också värt att begrunda att denna stora förändring av skolans möjligheter och arbetssätt, kom helt utan politiska beslut, utredningar eller nyformulerade läroplaner. Inte heller var det pedagogiska tester eller forskningsresultat som låg bakom. Det var helt enkelt en ny tid som knackade på. En ny teknik som gjorde anspråk på att bli tillvaratagen. Samhällsutvecklingen gjorde inte halt vid skolans port, utan anhöll om att få komma in. Och skolan öppnade sina dörrar, åtminstone på glänt, reserverad och förundrad.

För skolan var detta en omskakande tid. Dess monopol på att tillhandahålla studiematerial var brutet. Lärarens kontroll över vilka källor som fanns att tillgå var förlorad. Skolan var också helt oförberedd på detta nya. Den nya teknikens inträde hade inte föregåtts av några förberedande utbildningsinsatser. I många fall handlade det om ett initiativ från en engagerad lärare eller möjligen av en tekniker. Datorerna hade ju funnits ett tag, men hittills hade de kallats för ”burkar”, det vill säga låsta system som erbjöd det man hade installerat. Med nätet bytte de ansikte. Skolans slutna system bröts ner och man öppnade upp för något nytt.

Från denna dag har tekniken fortsatt att förändra våra livsvillkor på många och omtumlande sätt. Ofta har dessa förändringar varit större och mer genomgripande än vad politiska reformer lyckats åstadkomma. Inte alltid så roligt för politikerna att erkänna, men inte desto mindre sant.

Vill man se detta påstående bekräftas kan man besöka i stort sett vilken arbetsplats som helst.

Som till exempel en modernt arbetande svensk skola!

 

Stig Roland Rask
E-Post: stigroland.rask@bredband.netDatorn i Utbildningen nr 2-2014. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 14]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 140321